Energieffektivisering först

2022-07-06 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/alemdalen3.png
Marcus Sandlund, Ecoclime Group, Peter Olausson, SBB, Uno Lindberg, Caverion, Maria Wetterstrand, Miltongroup, och Peter Bennich, Energimyndigheten. Bild: skärmdump

Slussen.biz gjorde ett digitalt nedslag på Almedalen och lyssnade på Ecoclime Groups panelsamtal om cirkulär energiteknik och energieffektivisering. 

I panelen som leddes av moderator Andreas Cederlund, Ecoclime, fanns Marcus Sandlund, vd Ecoclime Group, Maria Wetterstrand, konsult Miltongroup, Uno Lundberg, VD Caverion, Peter Olausson, bostadschef Norden på SBB, och Peter Bennich, Energimyndigheten. 

Under panelsamtalet diskuterades vikten av energieffektivisering och att inte slösa energi, även om den är förnybar. Panelen var ense om att energieffektivisering, som ofta hamnar i skuggan av diskussionen om eltillförsel måste upp på agendan och att läget är akut. 

Marcus Sandlund, Ecolclime Group, pekade på vikten att av att ta tillvara på spillvärme och på så sätt effektivisera energianvändningen. 

Peter Bennich redogjorde för innehållet i rapporten Resurseffektiv bebyggelse och pekade på att bland annat kriget i Ukraina har satt ljuset på hur sårbara vi är och att vi generellt måste bli bättre på att ta tillvara energin. Han presenterade också den metodik som utarbetats av myndighetens beställningsgrupper, Belok och Bebo, med vilken man kan låta de enklare energieffektiviseringsåtgärderna finansiera de dyrare. Han menar också att Sverige, som kommer bli ordförande i EU i januari 2023, har en chans att se till att tempot ökar. 

Uno Lindberg, Caverion, menar att det allt för ofta finns ett silotänk när det gäller arbetet med energieffektivisering och att det går allt för trögt när det gäller arbetet mot kommunerna när det det gäller bland annat simhallar. 

Peter Olausson, SBB, berättade att man jobbar med energieffektivisering på flera plan, bland annat genom certifiering. 

Maria Wetterstrand, Miltongroup och tidigare riksdagsledamot, menar också att energieffektivisering i det nya energilandskapet kan vara en försäkran mot ökade energipriser och möjlig energibrist. 

Diskussionen om vad som fungerar bäst, piskor eller morötter, avslutade Maria Wettstrand, med glimten i ögat.
- Piskor är de de bästa morötterna. 

Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Färre vattenskador i bad och dusch

2022-09-28

Andelen vattenskador i bad och dusch fortsätter att sjunka, men står fortfarande för 25 procent av alla vattenskador. Det visar vattenskaderapporten från Vattencentrum.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Blixtnedslag slog ut vattenverk

2022-09-26

Ett blixtnedslag slog ut vattenverket i Norsborg i Botkyrka kommun. Något som ledde till att det kommunala vattnet slogs ut i hela kommunen, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Hur är Energiläget?

2022-09-22

Nu har Energimyndigheten publicerat Energiläget 2022 – en översikt. Publikationen ger på några få sidor en bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.


  Allmän Utbildning & FoU

Undersöker solvärmefält och groplager

2022-09-22

Forskare på Högskolan Dalarna ska undersöka möjligheten att bygga stora solvärmefält i kombination med så kallade groplager som kan lagra värme från sommar till vinter.


  Värme Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

ExpoVent till norra Sverige

2022-09-22

4-7 oktober besöker ExpoVent i tur och ordning Luleå, Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Utöver minimässa bjuds det på intressanta föredrag på alla orter.


  Ventilation

Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

2022-09-22

En ny rapport från Energiforsk visar att elpriserna i södra Sverige skulle kunna halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Boverket efterlyser medlemmar till referensgrupp om OVK

2022-09-20

Arbetar du med obligatorisk ventilationskontroll, OVK? Då kan du anmäla ditt intresse att vara med i en referensgrupp för Boverkets arbete i årets regeringsuppdrag inom digitalisering.


  Ventilation Utbildning & FoU

Nytt styrkoncept för värme hos Regin

2022-09-20

Slussen.biz gjorde ett nedslag på Regins kontor i Solna där företagets nya styrkoncept för värme presenterades.


  Värme Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

ExpoVA rullar ut på vägarna!

2022-09-19

Den här veckan rullar ExpoVA ut på vägarna och besöker i tur och ordning Gävle, Falun och Örebro 20-22 september.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Pappersbatteri kan lagra energi i byggnader

2022-09-19

Forskare på RISE har utvecklat ett hållbart pappersbatteri. I framtiden kan den användas för att lagra förnybar energi i byggnader och samtidigt isolera väggarna.


  El Utbildning & FoU