30 miljoner till innovativa IoT-projekt

2022-07-04 Slussen Building Services

Idag öppnar IoT Sverige sin utlysning för 2022. Fokus ligger på innovativa IoT-lösningar som kan bidra till jämlik hälsa, trygga offentliga miljöer och snabbare klimatomställning.

IoT (Internet of Things) eller sakernas internet på svenska, utgör en viktig del i den pågående digitala omställningen av samhället. Genom IoT har nya innovativa lösningar möjliggjorts inom områden som samhällsbyggnad, klimat, hälso- och sjukvård. Målet med IoT Sveriges utlysning 2022 är att fler kommuner och regioner ska nyttja IoT på innovativa sätt i sina verksamheter.

–IoT används redan en hel del inom offentlig sektor med smarta lösningar inom vård, skola, samhällsbyggnad med mera. Men vi ser att det fortfarande finns stor potential till nya innovationer och att skala upp användningen, säger Olle Bergdahl, programchef på IoT Sverige.

Fokus på tre behovsområden

IoT Sverige har hittills finansierat över hundra innovativa IoT-projekt. Årets utlysning fokuserar särskilt på tre behovsområden; jämlik hälsa, trygga offentliga miljöer och snabbare klimatomställning.

–Det här är tre viktiga områden som berör alla människor och där vi ser att IoT spelar en nyckelroll i att bidra till målet om ett mer jämlikt, hållbart och tryggt samhälle, säger Olle Bergdahl.

https://slussen.azureedge.net/image/353/olle.png
Vi verkar för att kommuner och regioner ska arbeta ännu mer datadrivet. Men viktigt för oss är att aldrig tappa människoperspektivet. Tekniken finns till för oss människor, inte tvärtom, menar Olle Bergdahl, programchef på IoT Sverige. Foto: Mikael Wallerstedt

Även företag kan söka finansiering

Innovationsprojekten sker alltid i samverkan mellan offentliga behovsägare och företag och forsknings- och innovationsaktörer. Nytt för i år är att även privata företag kan ansöka om medel för att driva Förberedelseprojekt. IoT Sverige ser vikten av en stark samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor för att kunna skapa innovation och driva utvecklingen framåt.

Övriga projekttyper som finansieras är Prototyputvecklingsprojekt och Genomförandeprojekt. Total budget för IoT Sveriges utlysning är 30 miljoner. Sista ansökningsdag är 1 december 2022.

Läs mer!

Källa: IoT Sverige

 


 Dela     Tillbaka  

Storskaliga lösningar för solenergi lyser med sin frånvaro

2022-08-10

För att främja byggande av större anläggningar och solel som tjänst krävs justeringar i regelverken, vilket i sin tur kan bidra till målet om hundra procent förnybar elproduktion till år 2040. Det visar en studie från Chalmers.


  El Utbildning & FoU

Inbyggda fönsterkarmar minskar köldbryggan

2022-08-10

SBUF presenterar en förstudie där en möjlig lösning att förbättra energiprestandan för fönsteranslutningen genom att låta en yttre isolering täcka fönsterkarmen.


  Allmän Utbildning & FoU Isolering

Styr upp en dag med fastighetsautomation

2022-08-01

Missa inte att göra ett besök på ExpoStyr som kommer till Gävle, Enköping, Stockholm och Norrköping 6-9 september.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

ExpoVA till Gävle, Falun och Örebro

2022-07-23

ExpoVA inleder hösten med att besöka i tur och ordning Gävle, Falun och Örebro 20-23 september.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

ExpoVärmeKyla kör igång 2023!

2022-07-22

Under 2023 startar Slussen.biz ExpoVärmeKyla som en del av det sedan över 20 år beprövade Expo-konceptet. Vill ditt företag bli en del av resan?


  Värme Kyla

ExpoVent till södra Sverige i augusti!

2022-07-13

23-25 augusti drar höstsäsongen igång för ExpoVent med besök i tur och ordning till Karlskrona, Malmö och Helsingborg.


  Ventilation

E. Coli-larm i Herrljunga

2022-07-08

Herrljunga kommun har gått ut med kokningsrekommendation på sin hemsida på grund av misstänkt E. Coli i utgående vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Kylaggregat i Kalmar låter för högt

2022-07-07

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun har beslutat att Rikshem måste vidta åtgärder för att minska ljudet från ett kylaggregat, skriver dagenskalmar.nu.


  Kyla

Energieffektivisering först

2022-07-06

Slussen.biz gjorde ett digitalt nedslag på Almedalen och lyssnade på Ecoclime Groups panelsamtal om cirkulär energiteknik och energieffektivisering.


  Allmän Energieffektivisering

Ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

2022-07-04

Regeringen utser Tomas Kåberger till ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi från och med den 1 september 2022.


  Allmän Arbetsmarknad