Nytt labb ska lära forskarna ventilera bort covid

2022-01-24 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/labb.jpg
Unikt rum för att spåra luftburna partiklars överföringsvägar och spridning inomhus. Foto: Elisabet Linden

- Tillsammans med japanska forskare har vi utvecklat en helt ny teori för hur spridning av smittämnen sker inom och mellan rum och även hur man kan ventilera bort dem, säger Alan Kabanshi, forskare inom energisystem vid Högskolan i Gävle.

Dagens byggnader och ventilationssystem är inte byggda för att skydda mot spridning av luftburna smittämnen, och erfarenheten av den nuvarande pandemin är att många blir smittade inomhus i sina hem eller på arbetsplatser, enligt Alan Kabanshi.

- Vi har upptäckt att spridning av smittämnen minskar då luftströmningsmönstret ändras och kommer nu att undersöka vilken effekt man kan få av att bygga om och komplettera befintlig ventilation, säger Alan Kabanshi.

Forskarna ska också utveckla en förbättrad modell för att uppskatta risken att bli smittad, då dagens modeller är för okänsliga för att göra en sådan uppskattning.

Labbet avslöjar var du blir smittad

- I vårt lab kan vi även registrera vilken väg smittämnet tar mellan den smittande personen och ut i olika delar av byggnaden och genom att vi får kännedom om spridningsvägarna kan vi identifiera zoner där man kan bli smittad.

Förutsättningen är det helt nya synsätt på hur borttransport och spridning av föroreningar sker inom och mellan rum, som forskarna i Gävle utvecklat tillsammans med japanska forskare från universiteten i Kasuga och Saitama.

- Erfarenheterna från pandemin kan medföra framtida krav på pandemianpassat byggande och vårt projekt kommer också att kunna bidra till utformningen av sådana byggnader, säger Alan Kabanshi.

Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, beviljar Alan Kabanshi, tillsammans med professor Mats Sandberg och forskningsingenjörerna Elisabet Linden och Leif Claesson, fyra miljoner kronor för forskning om hur ventilation kan minska luftburna infektioner inomhus. Forskarna ska även utveckla en förbättrad modell för att bedöma smittrisker samt bidra till ny kunskap om hur man kan bygga hus anpassade till pandemier.

Källa: Högskolan i Gävle


 Dela     Tillbaka  

Ingå i Svensk Radonförenings expertgrupp

2022-05-25

Svensk Radonförening startade förra året en arbetsgrupp med fokus på hållbart byggande. Nu är man på jakt efter lämpliga medlemmar till gruppen.


  Allmän Utbildning & FoU

Energimyndigheten kontrollerar

2022-05-24

Energimyndigheten kontrollerar varmvattenberedare, ventilationsaggregat och luftkonditionering för villor.


  Ventilation Värme Kyla Utbildning & FoU

Pär Dalhielm vice President i EurEau

2022-05-23

Pär Dalhielm har varit ledamot i EurEau’s Executive Committe sedan våren 2021. Nu har han även utsetts till vice President.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Ställ ut på ExpoVärmeKyla!

2022-05-21

Slussen.biz planerar ExpoVärmeKyla till Mellansverige under vecka 38. Missa inte chansen att ställa ut.


  Värme Kyla

Sverige har uppnått de energipolitiska målen

2022-05-20

Samtliga energipolitiska mål för 2020 uppnåddes med god marginal, flera av målen nåddes långt i förtid. Det framkommer i Energimyndighetens rapport Energiindikatorer som följer upp dessa mål årligen.


  Allmän Utbildning & FoU

Ställ ut på ExpoVA!

2022-05-20

Slussen.biz planerar ExpoVA till Gävle, Falun och Örebro vecka 38 (20-22/9). Missa inte chansen att ställa ut.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Alger ska rena avloppsvatten

2022-05-20

I avloppsvattnet kan alger göra susen. Det tror forskaren Jing Li som testar hur olika slags alger kan rena avloppsvattnet.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Enkät rörande åtgärder föranledda av coronapandemin

2022-05-20

Som ett av de första stegen i projektet Byggnader post corona vill man lyssna på branschen med hjälp av en enkät.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Priset på solceller ökar

2022-05-19

Priset på solceller ökar efter en lång tid av nedgång. Bakom uppgången ligger bland annat pandemin och kriget i Ukraina, rapporterar sverigesradio.se.


  El Solvärme & solenergi

MYH beviljar nya YH-kurser

2022-05-19

Nu är det klart vilka ansökningar om att bedriva kurs inom yrkeshögskolan som beviljats i den senaste ansökningsomgången.


  Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad