Folksam granskar solenergibranschen

2021-06-22 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/arsta1.png
Foto: Ulrik Hammarsträng

Folksam vill se en tydligare kravbild på redovisning av hur solcellspaneler produceras. Solenergibranschen bör bli tydligare med vilka kvalitetskrav och certifieringar som ska uppfyllas av leverantörer på marknaden. Endast 50 procent av leverantörerna är anslutna till en branschorganisation. Folksam släpper idag en rapport som jämför 380 solcellspaneler.

Det finns tveksamheter kring hållbarhet i delar av produktionskedjan för solcellspaneler. Spårbarheten av produkterna är svåröverskådlig och här krävs branschgemensamma initiativ för ökad transparens. Som köpare av paneler bör man ställa frågor kring tillverkningen.

Folksam har som första aktör tagit fram en rapport som jämför 380 solcellspaneler på den svenska marknaden. Syftet är att ge konsumenterna en överblick över tillgängliga produkter. Antalet installerade anläggningar ökar och år 2020 såldes hela 20 000 anläggningar.

En solcellspanel blir utsatt för väder och vind i ca 30 år vilket ställer höga krav på kvalité och produktion. För att skydda panelerna så mycket som möjligt blir konstruktionen ofta sådan att återvinning försvåras. Idag återvinns främst ram och glas men målet är på att kunna återvinna även kiselskikt och metaller. Stora volymer av solcellspaneler installeras världen över och återvinningsgraden behöver förbättras samtidigt som kvalitén inte äventyras. Minskade elkostnader och ett ökat fossilbränsleoberoende är två incitament som driver utvecklingen mot samhällets klimatomställning.

- Vi ser ett stort värde av kvalitetssäkring för de solcellspaneler som säljs på marknaden och vi vill hjälpa våra kunder till ett bra och hållbart val. Vi följer utvecklingen utifrån den skaderisk som kan uppstå på anläggningen eller fastigheten. Det minskar risken för skador om solcellspanelerna installeras med rätt produkter, material och av rätt företag, säger Erik Arvidsson, Skadeförebyggare på Folksam.

Solcellspanelerna försäkras inom ramen för Folksams villa och fritidshusförsäkring som är certifierade som bra Miljöval av Naturskyddsföreningen.

Utvecklingen av solcellspaneler är positiv för omställningen mot en mer hållbar värld. Samtidigt så kostar produktionen av panelerna energi i form av utsläpp av bl.a. växthusgaser, råvaruutvinning och transporter. En producent som löpande kontrollerar och effektiviserar sin produktion parallellt med teknikutvecklingen som sker minskar därigenom sin miljöpåverkan. Ett sätt att mäta miljöpåverkan är att räkna på energiåterbetalningstid. Producenten räknar ut energiåtgången för att producera en solcellspanel ur ett livscykelperspektiv och delar detta i mängden energi panelen beräknas producera.

Energiåterbetalningstiden i solcellsanläggningar i Sverige beräknas vara omkring 2 - 3 år (https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/lar-dig-mer-om-solceller/solcellers-miljopaverkan/)

Konsumenterna bör tydligt kunna se en jämförande siffra för energiåterbetalningstiden, tex på ett produktblad. Det skulle även ge ett incitament för tillverkarna att se över produktionskedjan.

Checklista för köp av solcellspaneler

  • Var ska panelerna sitta
  • Kollas husets status
  • Har huset rätt läge för solceller
  • Takets placering
  • Har jag rätt försäkring
  • Vad finns för ny energi i grannskapet
  • Egna krav

Till rapporten och hemsidan: 

https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-solceller

Källa: Folksam


 Dela     Tillbaka  

Bruno sniffar efter vattenläckor

2021-07-09

I Tjörns kommun pågår ett unikt projekt där man använder sig av en sökhund för att identifiera vattenläckor, rapporterar sr.se.


  Allmän Utbildning & FoU

Krönika: Insikt, åsikt eller bara skymd sikt?

2021-07-08

Så här i sommartider funderar vår krönikör, Lars Andrén, över vår hantering av kriser och hur man ska komma ur dem med bästa möjliga utfall.


  Allmän Krönikor

Föreläsning om VAV-styrning via öppna system

2021-07-08

Missa inte föreläsningen Plattform för teknisk fastighetsdrift - VAV-styrning via öppna system av Bjarne Johansson från Systeminstallation från DigiVent. Föreläsningen arrangerades i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler

Ny SVU-rapport: Samverkan 2.0

2021-07-08

Svenskt Vatten presenterar rapporten Samverkan 2.0.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Termitventilation i digitalt Almedalen

2021-07-07

Slussen.biz fanns med på webbinariet Klimatsmart inomhusklimat under den digitala Almedalsveckan.


  Ventilation

Investeringar i vatten kan lyfta världens ekonomi

2021-07-07

Investeringar i vatten kan lyfta världens ekonomi med biljoner dollar enlige en rapport som tagits fram av WaterAid och Vivid Economics.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Hur bör energigemenskaper implementeras i Sverige?

2021-07-06

Slussen.biz gjorde ett nedslag på Svensk Solenergis webbinarium “Hur bör energigemenskaper implementeras i Sverige?” under den pågående digitala Almedalsveckan.


  El Solvärme & solenergi

Renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast

2021-07-06

I en unik studie har forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet undersökt hur effektiv en dagvattenreningsanläggning är på att rena mikroplast från en av Sveriges mest trafikerade bilvägar.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Sommaren är här med semester!

2021-07-05

Sommaren och så också välbehövlig semester. Slussen.biz växel är semesterstängd från 12 juli till 9 augusti då vi är tillbaka med nya krafter. Självklart är vår löpsedel öppen för våra läsare som vanligt.


  Allmän

Riksdagen vill ha bort det kommunala VA-tvånget

2021-07-02

Slussen.biz har tagit del av ett webbinarium med temat "Riksdagens avloppsuppror: ny frihet eller katastrof för kommunens VA-planering?" arrangerat av VA-Fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)