Sveriges 20 största installatörer

2019-11-12 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/navet.png

NAVET Analytics har sedan en tid tillbaka årligen sammanställt en lista över de 20 största installationsföretagen sett till omsättning.

Mycket är sig likt sedan förra året, säger Patrik Wikman på NAVET Analytics, som sammanställt materialet. De största företagen fortsätter att dominera överst på listan. Bravida toppar ligan med en omsättning på 9,3 miljarder 2018, vilket är en ökning med knappt 6 procent gentemot föregående år. På andra plats, med en omsättning på 7,1 miljarder, hamnar Assemblin före Caverion Sverige, som 2018 omsatte 4,7 miljarder. Noterbart är att Caverion inte ökade sin omsättning 2018, vilket både Bravida och Assemblin gjorde. Efter de tre stora följer, liksom 2017, Instalco Intressenter med en omsättning på knappt 4 miljarder. IP-Only har klättrat upp till en femteplats från 2017 års niondeplacering och har därmed petat ned Midroc Electro till plats nummer sex. Det är tredje året i rad som IP-Only avancerat uppåt. 2015 var de inte ens med på listan.

NAVET Analytics sammanställning visar att de 20 största installationsföretagens samlade omsättning ökade med hela 15 procent 2018, vilket kan jämföras med fjolårets 5,5 procent. Antalet anställda ökade med knappt 6 procent, vilket däremot låg i linje med fjolårets tillväxt.

Utöver IP-Only har NAVET Analytics identifierat en annan snabbklättrare i Kraftringen Service AB, som 2018 hamnade på listans 18:e plats. 2017 fanns de inte ens med bland de 25 största företagen.

 

Källa: NAVET Analytics


 Dela     Tillbaka  

VA Syd SMS:ade 90 000 Malmöbor av misstag

2020-01-24

VA Syd skickade den 24/1 av misstag ut ett SMS med texten "Magnus test" till 90 000 Malmöbor, rapporterar Sydsvenskan.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Satsning på regionala energisystem i europeiskt samarbete

2020-01-23

Energimyndigheten har tillsammans med det europeiska samarbetsorganet för forskningsfinansiering, ERA-NET Smart Energy Systems, utsett 24 projekt att stötta inom området integrerade lokala och regionala energisystem.


  Allmän Utbildning & FoU

Dämpad avslutning på värmepumpåret 2019

2020-01-22

Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen av värmepumpar inom alla segment. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år, enligt Svenska Kyl- & Värmepumpföreningens statistik.


  Värme Kyla

ExpoStyr laddar för turné i norr!

2020-01-20

I februari är det dags för ExpoStyr att ge sig ut på vägarna. Den här gången är det Luleå (11/2), Umeå (12/2), Östersund (13/2) och Sundsvall (14/2) som får besök av 16 utställare och intressanta föreläsare i samarbete med EMTF.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Ny metod ska kartlägga riskområden för hälsoskadlig värme

2020-01-16

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en metod för att kartlägga riskområden och ett kunskapsstöd för att förebygga effekterna av hälsoskadliga temperaturer.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

2020-01-16

Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.


  Allmän Utbildning & FoU

Hyresgästers beteende och påverkan på energianvändningen

2020-01-15

Beställarnätverket, Bebo, presenterar en kunskapssammanställning på hur hyresgästers beteende påverkar energianvändningen.


  Allmän Utbildning & FoU

Inbjudan till dialogmöte om exportmöjligheter

2020-01-15

Smart City Sweden, Nordic Heat och Teknikföretagens exportförening Urban Tech Sweden bjuder in till ett dialogmöte på tema exportmöjligheter inom värme och kyla i Stockholm den 4 februari.


  Värme Kyla

Utvidgat producentansvar krävs för rimligt vattenpris

2020-01-13

En Deloitte-studie om tillverkarnas ansvar att förhindra mikroföroreningar från att komma ut i miljön drar slutsatsen att EU redan har tillräcklig lagstiftning för att behålla dricks- och avloppsvattentjänster prismässigt överkomliga.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök

2020-01-10

Belok presenterar en förstudie som syftar till att analysera befintliga nyckeltal framtagna inom livsmedelsbutiker och storkök och få en överblick över vilka nyckeltal som används idag och efterfrågas.


  Allmän Utbildning & FoU