Dimbara LED-lampor kan sänka energianvändningen med 80%

2019-10-16 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/dimmer.jpg

Energimyndighetens test visar att en dimrad lampa  kan spara mycket energi – ibland hela 80 procent jämfört med en lampa som inte är dimbar.

Energimyndighetens Testlab har testat dimbara LED-lampor för att se hur lamporna fungerar tillsammans med dimrar. Testet har mätt lampornas elanvändning och skillnaden vid olika dimmernivåer.

–En dimmer kan spara upp till 80 procent av elanvändningen om man dimrar ner till lägsta ljusflödet, säger Christofer Silfvenius som ansvarar för testet på Energimyndighetens Testlab.

Men det är viktigt att lampan och dimmern verkligen passar ihop.

–Alla lampor passar inte med alla dimrar. Även när det fungerar så varierar det hur mycket det går att dimra ner lampan. I bästa fall går det att dimra helt, men ibland går det bara att dimra ner lite grann, säger Christofer Silfvenius. 

De flesta testade lamporna klarar kommande krav på flimmer

Utfasningen av glödlampor och introduktionen av mer energieffektiva LED-lampor har varit framgångsrik, men det finns fortfarande viktiga egenskaper som exempelvis flimmer att tänka på.

Ett tecken på att dimmern och LED-lampan inte fungerar bra tillsammans kan vara att LED-lampan börjar flimra. Flimmer syns inte alltid för blotta ögat och människor är olika känsliga. Information om flimmer finns inte på lampförpackningen men från år 2021 kommer det att finnas EU-gemensamma ekodesignkrav på hur mycket nya lampor får flimra.

–Våra tester visar att det redan nu finns gott om LED-lampor på marknaden som klarar de kommande kraven på flimmer, säger Christofer Silfvenius. 

Välj lampa efter behov

Om man inte vill kunna anpassa ljusnivån så behövs ingen dimmer. För den som alltid vill ha en dämpad belysning är det bättre att välja en lampa med ett lågt ljusflöde, förslagsvis runt 100 till 200 lumen, och med ett varmt sken på runt 2 700 Kelvin. För storstädning behövs mer ljus, 800 lumen eller mer. 


 Dela     Tillbaka  

Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

2019-11-14

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

30 miljoner till digitalisering och industrialisering

2019-11-12

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment med drygt 30 miljoner kronor i potten.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Sveriges 20 största installatörer

2019-11-12

NAVET Analytics presenterar Sveriges 20 största installatörer 2018.


  Ventilation Värme Sanitet El Arbetsmarknad

Stor satsning på återvinna outnyttjade värmeflöden

2019-11-08

Det nystartade EU-projektet Rewardheat ska ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta tillvara outnyttjade värmeflöden.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Styrelse vald för branschorganisationen Digitala Fastigheter

2019-11-07

I september utsågs styrelsen för den nybildade branschorganisationen Digitala Fastigheter.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

Begränsade krav på IMD-installation införs

2019-11-07

Regeringen har, den 1 november, fattat ett beslut om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader. Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten.


  Värme Sanitet

Tomas Frändén 50 år

2019-11-06

Idag hissar Slussen.biz flaggan inte bara för Gustav II Adolf utan i första hand för Tomas Frändén, vd för Fidelix och Larmia, som fyller 50 år.


  Allmän

VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift

2019-11-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

2019-11-06

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Energiuppföljningsmetoder och verktyg – förstudie

2019-11-01

Energimyndighetens beställargrupp, Belok, har genomfört en förstudie kring Energiuppföljningsmetoder och verktyg.


  Allmän Utbildning & FoU

×