HBV-avtal inom Individuell Mätning och Debitering

2018-01-12 Ambiductor AB

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/45197/hbv-720-240-se.pngAmbiductor har nu ramavtal med HBV (HusByggnadsVaror) gällande IMD-produkter (Individuell Mätning och Debitering). Ambiductor erhöll rangordning 1-3 i samtliga delar som offererades och det gläder oss att våra ansträngningar givit oss en stor del av denna upphandling.

HBV är svenska allmännyttans inköpsförening och består av över 330 fastighetsägare med hyreslägenheter och omsätter över 2 miljarder SEK.

Ambiductor har arbetat med IMD ända sedan starten för drygt 7 år sedan och etablerat sig som en seriös och långsiktig leverantör. Sedan ett par år har vi ramavtal med Sinfra gällande fjärrvärme och VA. Nu får vi även ramavtal med HBV gällande IMD-produkter och täcker därmed in allt från produktion, distribution och fördelning av både vatten och värme.

Vissa delar inom IMD har Ambiductor valt att inte lämna anbud på.

  • Det gäller bl.a. Centralsystemet för visualisering där vi avsiktligt valde att lämna över till partners.
  • Det gäller även vinghjulsmätare med M-bus och wM-bus, där vi har ett mycket mer prisvärt alternativ än vinnande anbud, men vår höga IP-klass passade inte upphandlingen.
  • Vi avstod även att lämna offert på ringkolvmätare eftersom vi inte tycker det finns några mätare som håller den kvalitetsnivå vi kräver. Ringkolvmätare passar för olja men är direkt olämpliga för kallvatten.

Mer om avtalet kommer finnas på http://hbv.se/avtal/alla-ramavtal/imd2/ inom kort. Avtalet sträcker sig över 2+1+1 år. Här nedan ska vi försöka förklara vilka delar vi är inblandade i.

Rangordning 1 tilldelades Ambiductor i följande delar:

Digital volymmätare med utan vinghjul (t ex ultraljud) med wireless M-Bus

Vattenmätaren FLOW 4 är en ultraljudsmätare som finns för både kallvatten (T30) och varmvatten (T90). Mätaren kan utrustas med M-bus, wM-bus T1, wM-bus S1, LoRa, Modbus m.m. och som standard har den alltid puls in och ut. Mäthuset är av s.k. ecobrass utan tungmetaller och är godkänt för dricksvatten.

FLOW 4 T90 (varmvatten)FLOW 4 T30 (kallvatten)

I denna leverans kommer även Ambiductors nya vattenmätare som tillverkas i komposit att ingå.

Huvudvattenmätare utan rörliga delar (t ex ultraljud) display & wM-Bus

Lika ovan.

FLOW 4 T90 (varmvatten)FLOW 4 T30 (kallvatten)

Insamlingsenhet med enbart M-Bus

SmartCom PRO är en M-bus-central (koncentrator) som kommunicerar via både wM-bus och M-bus. Finns med TCP/IP (även GSM/3G som option) samt 2 ingångar och 2 utgångar. Dessa kompletteras med IMP-5001 som är en level converter för att kunna spänningssätta större M-bus-nät.

SmartCom PROIMP 5001

Insamlingsenhet för M-Bus med inbyggd wM-Bus radio

Se ovan, fast utan IMP-5001.

SmartCom PRO

Rangordning 2 tilldelades Ambiductor i följande delar:

Analoga volymmätare med vinghjul och pulsutgång

Här ingår våra mekaniska vattenmätare för lägenheter såsom USLF och USLC. Mätarna har pulsutgångar, som ingår även om det inte behövs.

USC

Värmemängdsmätare med Δ-T : puls/M-Bus /wM-Bus

HEAT 1 är en ultraljudsenergimätare som passar allt från lägenheter till fjärrvärme. Mätaren kan utrustas med M-bus, wM-bus T1, wM-bus S1, LoRa, Modbus, BACnet m.m. och som standard har den alltid puls in och ut.

HEAT 1

Komplett analogt utbud: PT1000/volymmätare med puls/elmätare med puls

Detta gäller kompletta leveranser av mätare med puls och analoga signaler. TIll detta finns vinghjulsvattenmätare, tempgivare och elmätare.

USC

Rangordning 3 tilldelades Ambiductor i följande delar:

Huvudvattenmätare med vinghjul analog/M-Bus/wMBus

Mekaniska vattenmätare för undercentralen med kommunikation.

IBLFENCO Pulse M-bus-omvandlare


 Dela     Tillbaka  

Smarta Städer 2018

2018-11-23

Internet-of-Things är en växande bransch. För att uppmärksamma nya smarta lösningar som möjliggörs med ny typ av kommunikation samlas ett antal företag i Kista för att främja ny teknik som spar arbetstid, ökar komfort och spar på miljöns resurser.


Först i Europa med fjärrvärmemätare med IoT via LoRa

2018-04-17

I 400 villor i Salem, söder om Stockholm, installeras nu LoRa-utrustade mätare där fjärrvärmebolaget kan vara sin egen kommunikationsoperatör. Därmed blir projektet först i Europa att installera smarta energimätare för debitering med inbyggd IoT.


Internet-of-Things med SENSING LABS

2018-01-04

Sensing Labs är en välrenommerad tillverkare inom radioteknik med lång erfarenhet med mätinsamling. Pionjärer inom certifierade LoRa-produkter. Med deras givare och signalomvandlare blir Ambiductor heltäckande inom LoRa och datainsamling via radio.


Först med framtidens mätinsamling

2017-08-25

Vi är först i Skandinavien med energimätare och vattenmätare med integrerad Internet-of-Things via LoRa. Stora besparingar och ett rejält tekniklyft för fjärrvärme- och VA-branscherna. Snart kommer LoRa finnas i de flesta kommuner.


Högsta noggrannhet på utanpåliggande flödes- & energimätare

2017-06-18

Utanpåliggande flödesmätare (s.k. clamp-on) har ett rykte om sig att inte vara noggranna. Detta stämmer för äldre mätare och även vissa fabrikat idag. Det är svårt att veta om man kan lita på dem.


Lyckad fjärrstyrning av mätare

2017-02-07

Nu kan du fjärrprogrammera fjärrvärmemätare Qalcosonic HEAT 1, vilket ger helt nya möjligheter till support över internet. Det möjliggör även programmering av andra mätare såsom integreringsverket CALEC ST II och vattenmätaren Qalcosonic FLOW 4.


Ambiductor på Fjärrvärmemässan 2016

2016-09-16

27-29 september är det Fjärrvärme- och VA-mässa i Elmia, Jönköping. I monter A07:22 kommer vi visa en hel rad nyheter inom mätare för fjärrvärme och vattendistribution.


Ny kompakt energimätare HEAT 2

2016-04-22

Som namnet antyder är det en ultraljudsmätare för värme, men kan även användas för en rad olika applikationer inom värme, kyla, varmvatten m.m. Den har långt fler funktioner än andra kompakta mätare på marknaden.


Ny vattenmätare för energimätning FLOW 2

2016-03-04

Vi kan äntligen lansera vår efterfrågade vattenmätaren Qalcosonic FLOW 2! Det är en prisvärd och noggrann mätare med ultraljudsteknik utan display för användning tillsammans med ett integreringsverk. Den ersätter båda våra äldre SDU-3 och SDU-1M.