Ecoclime i avtal med HSB Södertörn, Energiresan i fokus

2024-02-12 Ecoclime Group AB

Ecoclime Group har ingått ett samarbetsavtal med HSB Södertörn i syfte att hjälpa deras bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina fastigheter. Genom att göra Energiresan och använda Evertherm-system för återvinning av värmeenergin i spillvattnet kan de minska sina driftkostnader avsevärt, samtidigt som de skapar ett finansiellt utrymme för fler investeringar.

https://slussen.azureedge.net/image/47365/hsb-ecoclime.jpeg

Yvonne Westermark, ansvarig för Bostadsrättsföreningar på Ecoclime Group:

”Vi vill dela med oss av Energiresan – vårt arbetssätt som vi ser kan göra stor nytta för föreningarna nu när energipriserna stiger och det är ett allmänt högt kostnadsläge med höga räntor. För de flesta bostadsrättsföreningar skulle det vara guld värt att återvinna värmeenergin som finns i spillvattnet – energi som annars spolas ut ur fastigheten till ingen nytta. Genom Evertherm-systemet kan vi återföra energin till fastigheten på ett effektivt sätt. Det spara energi och pengar för föreningen. HSB Södertörn har ett bra nätverk av föreningar som vi nu har möjlighet att nå ut till och intresset är stort.”

Sebastian Zetterberg , projektchef HSB:


”Genom samarbetet med Ecoclime fyller vi på vår portfölj av samarbetspartners som erbjuder spännande lösningar och koncept. Många av våra kunder och medlemmar ligger långt fram i arbete med att energieffektivisera sina fastigheter och byggnader. Återvinning av spillvatten är en åtgärd som ännu inte använts i så många av våra projekt. Vi ser fram emot att följa utvecklingen som samarbetet med Ecoclime möjliggör”,

 

Om HSB
HSB Södertörn är en del av HSB som är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB Södertörn bedriver förvaltningsverksamhet i Huddinge, Botkyrka, Gotland och Nynäshamn. Totalt ca 15 000 st bostadsrättslägenheter samt ca 400 st hyreslägenheter.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 677 000 st medlemmar
  • ca 4 100 st bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 st förtroendevalda
  • 24 st regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.
HSBs miljömål är att 2040 ha netto noll klimatpåverkan genom hela värdekedjan.

För mer information
Krister Werner, VD
Epost: [email protected]
Tfn: +46 (0)76-535 86 64

Om oss
Ecoclime Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom molnbaserad automation, cirkulär energi, ventilation och elteknik för fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för hyresgäster.

Ecoclime Group förvärvar, driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela värdekedjan från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och servicetjänster. 

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se


 Dela     Tillbaka  

Tillväxtresan fortsätter med brf:er - ny affär i Skellefteå

2023-12-20

Ecoclime Group har ingått ett avtal med Umia Skellefteå AB avseende produktleverans av en Evertherm-anläggning till Brf Linden i Skellefteå. Återvinning av värmeenergi ur spillvatten utgör en vital del av en omfattande energiuppgradering i föreningen


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Samarbete mellan Ecoclime och Energibolaget

2023-11-29

Efterfrågan på kvalificerad energikartläggning bland fastighetsägare ökar kraftigt. För att möta behovet har Ecoclime Group ingått ett avtal med Energibolaget, experter inom certifierad energikartläggning.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Energieffektivisering

Ecoclime och Fastum i samarbete om energilösningar för brf:er

2023-11-17

Kraftigt stigande energipriser, högt ränteläge och ett allmänt högt kostnadsläge gör att många bostadsrättsföreningar nu ser över sina kostnader och då särskilt kostnaderna för energi.


Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclimes dotterbolag Miljöbelysning landar stororder, 4 MSEK

2023-10-06

Brf Fållbänken i Täby har valt Ecoclimes Groups dotterbolag Miljöbelysning som leverantör av LED-belysning och smart elbilsladdning. Investeringarna görs som en del i en omfattande satsning energieffektivisering och förbättrad utomhusmiljö.


El Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime genomför Energiresan med brf Blåkulla, order 8 MSEK

2023-10-05

HSB:s bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna väljer att genomföra Energiresan – Ecoclimes metod för energieffektivisering i större bostadsfastigheter. Blåkulla beräknas minska sin energiförbrukning med 762 MwH/år och ökar investeringsutrymmet.


Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Energiresan - sänk boendekostnad, möjliggör investeringar

2023-10-02

Ecoclime har i samarbete med bostadsfastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kunder utvecklat en etappindelad finansiell- och klimatnyttig energisparmetod – Energiresan (www.energiresan.se).


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi

Rekordaffär för Ecoclime Group

2023-09-08

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Energy Machines att genomföra ett projekt för geoenergi till en större fastighetsägare i Stockholm.


Värme Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

PRV beviljar viktigt patent för Ecoclime

2023-03-07

PRV – det svenska patent och registreringsverket, kungör idag beviljandet av Ecolimes patent för Evertherm SEW avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den svenska marknaden.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Ecoclime tecknar avtal med Consto & NREP värt 9,75 Mkr

2023-02-21

Ecoclime Group har i en ny affär med Consto och NREP avtalat om att leverera systemlösningen Evertherm SEW för utvinning, lagring och återanvändning av värmeenergi i avloppsvatten.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt