Föredrag om aggregatorer

2023-11-20 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Fastighetsföretag har undersökt marknaden för s k aggregatorer och förmågan att koppla upp fastighetsutrustning mot Svenska Kraftnäts stödtjänster och lokala flexmarknader. Här är ett föredrag om dessa projekt.

Flera fastighetsbolag har numera batterier och andra elanslutna utrustningar (exempelvis värmepumpar, stora fläktar, solceller och elbilsladdare) vars eleffektbehov vid behov snabbt kan ändras. Idag styrs dessa utrustningar enbart mot fastighetens eget behov. Om styrsystemen fick signaler från elnätet, om elnätets eventuella behov av förändring av effektuttag, så skulle dessa utrustningar kunna reagera på signalen. Till exempel skulle effektuttaget från elnätet kunna minska de tidpunkter elnätet behöver avlastas.

Företag inom Sveriges Allmännytta har under 2023 undersökt marknaden för s k aggregatorer och förmågan att koppla upp fastighetsutrustning mot Svenska Kraftnäts stödtjänster och lokala flexmarknader. I ett teamsmöte i Trestad berättade Andreas Skälegård, Uddevallahem, om detta projekt

Se seminariet: 

 


 Dela     Tillbaka  

Kurs 5 december! - Injustering av värmesystem

2023-11-28

Sänk kostnaderna och få bättre termisk komfort!


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om nya energikrav i Stockholm

2023-11-23

Välkommen till ett föredrag om de nya energikrav i Stockholm som tagits fram.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Scanvac webinar 13 december 2023

2023-11-20

This webinar aims to share experiences of energy-saving measures conducted in Nordic countries and discuss possible challenges we have had in reducing peak power and energy demands.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Teknikutbildningar i höst!

2023-11-20

Analytisk dimensionering av brandisolering av ventilationskanaler.


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om Hammarby Sjöstad

2023-11-19

I Hammarby Sjöstad, Stockholm, har ett projekt om Energigemenskaper startats. Här finns ett föredrag om detta.


Allmän Utbildning & FoU

Teknikutbildningar vecka 48

2023-11-14

Kurser du inte vill missa!


Ventilation Värme Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Injustering av ventilationssystem

2023-11-13

Så får du bra luftkvalitet och sänkta energikostnader.


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Renoveringsvågen

2023-11-12

I EU har man kommit närmare hur energirenovering ska regleras och en ny energiprestanda på det befintliga byggnadsbeståndet har tagits fram.


Allmän

Konsultdagarna 2023

2023-11-06

Nu närmar sig konsultdagarna. Köp din biljett!


Ventilation Värme Kyla Solvärme & solenergi Utbildning & FoU