Verktyg för framtiden på Energikonferensen 2023

2023-03-16 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Hela byggbranschen befinner sig i en tid av omställningar. Noll-energikrav, reducerad miljöpåverkan, nya EU-direktiv och kommande nya byggregler, klimatdeklarationer, certifieringar är bara några exempel. Lägg därtill hantering av potentiellt extremväder, taxonomikrav, skenande energikostnader, ränteökningar och andra nya utmaningar när det gäller finansiering, ännu mer tvärdisciplinär kommunikation – och allt detta i en tid då tillgång på både energi, effekt och material förändras snabbt. Energikonferensen 2023 ger verktygen att hantera dessa utmaningar.

För tredje året i rad bjuder EMTF in till Energikonferensen, en heldagskonferens för ingenjörer, VVS-tekniker, entreprenörer, konsultera och beställare som vill diskutera framtidslösningar och lära av kollegor i branschen, myndighetspersoner och forskare.

– Vi har valt temat ”Redo för framtiden” för årets konferens. Det är absolut ett ämne som ligger i tiden och som är viktigt för hela branschen att ta sig tid att fundera över. En viktig framtidsfråga som jag vill lyfta lite extra gäller kompetensförsörjningen. Vad kommer de nya möjligheterna som framtiden bär med sig innebära för kompetensbehov? Är vi redo kompetensförsörjningsmässigt? Det hoppas jag att ni kommer och vill diskutera med oss, säger Jaana Petherbielke, vd för EMTF.

Konferensen äger rum på Best Western Plus Sthlm Bromma den 23 mars och bjuder förutom på intressanta föreläsningar under dagen även på möjligheter att nätverka med kollegor i branschen och att delta i diskussioner kring dagens föreläsningar genom någon av pandeldebatterna.

– Vi har fått ihop ett riktigt bra program i år där deltagarna får med sig kunskap och idéer att ta med sig till sin vardag. Som alltid när det gäller EMTF står tekniska lösningar i fokus, där vi kommer med konkreta exempel som förmedlas genom kunniga namn i branschen, säger Jaana Petherbielke.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Anmal.png

https://slussen.azureedge.net/image/955/Jaana_Petherbielke.png

Jaana Petherbielke, vd för EMTF


 Dela     Tillbaka  

Föredrag i Sundsvall om spillvatten och fekalier i golvbrunnar

2023-03-23

I flera fall har det uppmärksammats spolvattnet från WC-stolar kommer in i golvbrunnen. I ett föredrag i Sundsvall kommer en utredning av presenteras.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Föredrag om fjärde generationens fjärvärme

2023-03-21

I dag har energiproduktionen inom fjärrvärmesektorn fokus på produktion och leverans av värme, vilket sätter elproduktionen i andra hand. Vad blir effekten om fokuset är det omvända? Det var frågan vid en föreläsning i Uppsala.


Värme

Föredrag om lågtempererad fjärrvärme

2023-03-11

Nu finns ett föredrag om hur FVB har utrett systemlösning för lokalnät för fjärrvärme i Huddinge i södra Stockholm.


Värme Utbildning & FoU

Energikonferensen är tillbaka 23 mars i Bromma!

2023-03-10

För att uppmärksamma framtidens teknik och lösningar. Missa inte chansen att ta del av föreläsningar av branschens viktiga företrädare från forskarvärlden, kraftbolagen, Energimyndigheten och Statens Fastighetsverk.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Energieffektivisering i befintlig bebyggelse

2023-03-07

Teknikutbildningen som ger dig som deltagare verktyg till hur man hittar energislukande fel i olika typer av stora fastigheter.


Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Saltskog Gård i Södertälje ska få nygammal vvs

2023-02-23

Saltskog Gård i Södertälje som ägdes av industrimannen Carl-Fredrik Liljevalch, skall återställas till sitt ursprungliga utseende. Klicka vidare och se filmen!


Allmän

Föredrag i Stockholm lågtempererat fjärrvärmenät

2023-02-22

Välkomna till ett föredrag om en systemlösning för lokalnät för fjärrvärme i Huddinge i södra Stockholm.


Värme

Energikonferensen 2023 - Redo för framtiden?

2023-02-17

Energikonferensen är tillbaka 2023 för att uppmärksamma framtidens teknik och lösningar. I år har vi fokus på framtiden, utifrån tekniska lösningar som vi redan idag kan konstatera är framtidens melodi.


Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Seminarium i Malmö om Klimatstegen

2023-02-16

Nu finns ett föredrag om Klimatstegen, ett verktyg för stegvis minskning av byggnaders klimatavtryck ute på Youtube-kanalen.


Allmän