Brandisolering av ventilationskanaler - FEDS

2022-05-04 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Bakgrund
Från den 1 januari 2020 har RISE infört nya regler vid typgodkännande av utvändigt brand-isolerade ventilationskanaler. I ställer för RISE egen metod SP BRAND 124 används den euro-peiska provningsstandarden EN 1366-1:2014 för brandprovning.
Vidare finns möjligheten att tillämpa analytisk dimensionering av brandisolering enligt BBRAD3 vilket skapar helt nya möjligheter att anpassa isolertjocklekar och isolerlängd längd till brandtemperatur och vald skyddsmetod mot brandgasspridning.

FEDS som problemlösare
Tomas Fagergren (Brandskyddslaget), Lars Jensen (Lunds universitet) samt Björn Broberg (QREO AB), har utvecklat datorprogrammet FEDS.

Innehåll
• Historik
• Boverkets Byggregler BBR 29 samt BBRAD3. Med avseende på skydd av brandspridning mellan byggnadens              brandceller.
• Tillämning av datorprogrammet FEDS för beräkningar av brandisolering för:
     - Fläktar i drift med utvändig eller invändig brand.
     - Avskiljande spjäll, med och utan läckage.
• Med följande detaljer:
    - Ytans utvändiga emissivitet, varierar med isolerprodukt och ytbeklädnad.
    - Flöde och flödesriktning.
    - Avgreningar.
    - Donplacering.
    - Andra temperaturer än ”standardbranden” exempelvis för en sprinklad brand.
    - Erforderligt skyddsavstånd från en oisolerad kanal eller från en isolerad kanal med en högre yttemperatur än vad
      som innefattas av (I). Denna högre yttemperatur beroende på en mindre isolertjocklek och/eller ytans emissivitet.

Målgrupp
VVS konsulter och Brandskyddskonsulter.

Ledare
Tomas Fagergren, Brandskyddslaget
 

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png


 Dela     Tillbaka  

Solvärme till Härnösands fjärrvärme

2022-06-17

Sedan september 2021 får Härnösand Energi & Miljö in större mängder solvärme till fjärrnät, via Absolicons solvärmepark med koncentrerade solfångare. Vid en EMTF-träff beskrevs solvärmesystemet


  Allmän

Föredrag om hur man klarar 42 kWh/kvm i flerbostadshus

2022-06-11

I Lund utvecklar Magnolia Bostad, för Heimstaden, ett stort antal flerbostadshus i en varierad kvartersstruktur med cirka 780 lägenheter, med påbörjad inflyttning 2023. Byggnaderna har krav på att köpt energi inte övergår 42 kWh, kvm/år.


  Allmän

Film om Magasin X i Uppsala

2022-06-09

Nu finns en film om träbyggnaden Magasin X i Uppsala.


  Allmän Referensprojekt

Film om Telefonplan

2022-05-28

Nu finns en film om utbytet av kylmaskiner på Telefonplan i södra Stockholm.


  Kyla Referensprojekt

Passa på att teknikutbilda dig innan semestern!

2022-05-25

EMTF bjuder in till digitala teknikutbildningar inom injustering av ventilation och värmesystem!


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Välkommen på studiebesök - CAT -COOP:s Automatiska Terminal

2022-05-23

EMTF:s lokalavdelningar i Västerås/Eskilstuna bjuder in till studiebesök på CAT - COOP:s Automatiska Terminal.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Seminarium i Örebro om arbetsmiljö

2022-05-22

I maj månads digitala träff i Örebro berättade Hans Söderström från Installationsföretagen om handboken ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal”.


  Allmän

Teknikutbildning om ljud från installationer

2022-05-20

Denna utbildning ger dig allmän kunskap om akustik och hur ljudproblem kan minimeras. Delar som behandlas är om vilka ljudkrav som ställs av myndigheter och vilka problem som kan uppstå vid olika typer av tekniska lösningar.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om OVK

2022-05-12

På Locum AB har det testats att automatiskt övervaka ventilationssystemet, genom sensorer som kontinuerligt registrerar de mätvärden som ingår i en OVK. Se inspelning där Mikael Nutsos, Locum, berättar om systemet.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler

Café VVS med Johnny Ragazzo

2022-05-07

Lyssna på en intressant intervju med Johnny Ragazzon, Kraftringen, på Café VVS på Nordbygg om hur värmeenergin kan styras i Eslöv.


  Allmän