Ecoclime startar TeamWessman med geoenergispecialister

2021-10-12 Ecoclime Group AB

https://slussen.azureedge.net/image/47365/_a1d1f5ace55b5073_800x800ar.jpegEcoclime och ett erfaret team av geoenergi- och bergborrspecialister, har under morgonen tecknat ett aktieägaravtal i ett gemensamt ägt bolag (Ecoclime 90,1%, Gobero och Wessman 9.9%). TeamWessman ska främst fokusera på ett unikt cirkulärt energikoncept innefattande geoenergi och spillenergiåtervinning, innefattande den molntjänst som Ecoclimes dotterbolag Ecocloud Automation kommunicerade den 23 september.

Bolagets affärsmål från start på rullande årsbasis utgör 20 MSEK i omsättning med en budget 2022 om 25 MSEK med en resultatnivå före avskrivningar och finansiella kostnader, EBITDA om 8% år 1. Därefter ska verksamheten accelerera med högre omsättning och marginaler de kommande åren.  Ecoclime investerar totalt 7 MSEK vid etableringen varav 3,5 MSEK i rörelsekapital med målet att Ecolimes investering skall vara återbetald inom 2 år. Ecoclime förvärvar successivt fr o m 2023 under 5 år framåt, samtliga aktier i bolaget genom aktiebyten till B-aktier i Ecoclime. 

Marcus Sandlund affärsområdeschef cirkulär energi och viceVD i Ecoclime:
”Vi gör nu det vi gjorde i SDC Automation, där vi först samarbetade några år för att sedan konstatera att vi kan skapa något större tillsammans. Här ser vi en avsevärt snabbare organisk tillväxtpotential de kommande åren givet de megatrender som driver branschen. Det blir lättare att expandera inom detta marknadssegment då vi har starka marknadskrafter och regulatoriska krav som kräver en mer hållbar energiförsörjning av fastigheter. Än så länge har marknaden i Sverige nått 15% av sin potential som idag levererar 19 TWh energi till ett marknadsvärde om cirka 15 000 MSEK. I detta partnerskap bidrar vi med vår kompetens, vår finansiella stabilitet, vår starka försäljningsorganisation och integration med våra kärnprodukter - vilket kommer öka attraktiviteten och skapa mer- och korsförsäljning mellan våra affärsområden.” 

Göran Beronius VD i det nya bolaget och Pelle Wessman två av nyckelpersonerna om partnerskapet:
”Som leverantörer av bergvärmeprojekt sedan mer än 20 år har vi haft möjligheten att följa Ecoclimes utveckling senaste åren. Där vi även har deltagit i utvecklingen av molntjänsten. Vi satsar även 1,4 MSEK av egna pengar för att etablera verksamheten och skapa värden för oss som delägare. Det gör vi dels genom att vi tar aktier i Ecoclime i utbyte vid vår successiva försäljning av vår andel i verksamheten under dess planerade tillväxt och dels genom att vi nu förvärvar 100 000 st aktieoptioner i Ecoclime Group AB.”

Läs mer om TeamWessman här


 Dela     Tillbaka  

Ecoclime Group rekryterar CSO från Siemens

2021-10-22

Ecoclime har avtalat om anställning av Christoffer Eklund, 38 som CSO för Ecoclime Group. Christoffer kommer närmast från en roll som Senior Sales Manager för Siemens Energy.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Arbetsmarknad

Ecoclime lanserar standardiserad molntjänst

2021-09-23

Som följd av Ecoclimes strategi att utveckla och paketera nya produkter och tjänster tillsammans med kunder, kan Bolaget efter tre års samarbete med fastighetsägare erbjuda en standardiserad molntjänst för energieffektivisering av fastigheter.


  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ecoclime tecknar LOI för geotermiskt partnerskap

2021-09-20

I linje med Ecoclimes strategi tecknade Ecoclime under gårdagskvällen ett ”Letter of Intent” (LOI) som huvudägare i ett bolag som etableras i partnerskap med ett konsortium av geoenergiprojektörer och leverantörer.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Geoenergi

Evertherm SEW-system installeras hos Victoria Park

2021-09-07

Ecoclimes dotterbolag Evertherm har avtalat med fastighetsbolaget Victoria Park om installation av ett unikt prefabricerat Evertherm SEW-system för återvinning av energi från avloppsvatten.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime tecknar samarbetsavtal med Ventprodukter

2021-09-07

När samhället och arbetsplatserna öppnar upp igen efter pandemin förväntas en ökad efterfrågan inom affärsområdet inomhusklimat. För att möta detta tecknar Ecoclime ett agentavtal med Ventprodukter Carl Nyberg AB.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Exportchef till Ecoclime - Johan Nylund

2021-08-31

Ecoclime har idag anställt Johan Nylund 44 år som exportchef för affärsområdet Cirkulär energi. Johan kommer närmast från en tjänst som exportchef för Polarbröd, för vilka han etablerat export på ett 10-tal marknader i Europa.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Kraftigt förbättrade resultat Q2 för Cirkulär Energi

2021-08-19

Ecoclimes affärsområde Cirkulär energi har överträffat Ecoclimes EBITDA-mål om 15% under Q2 främst genom den mer än fördubblade försäljningen (110%) framförallt av Evertherm SEW-systemen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Fem fördelar med värmeåtervinning från spillvatten

2021-05-24

I ett vanligt flerbostadshus läcker mängder energi ut i onödan, om det inte finns ett system på plats för att ta tillvara på och återanvända spillvärmen.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) El

10 miljarder SEK i ökade fastighetsvärden med grön satsning

2021-05-19

Enligt de direktavkastningskalkyler som tillämpas på den svenska fastighetsmarknaden möjliggör Ecoclimes nya gröna satsningen på 70 MSEK ökade fastighetsvärden i Sverige med mer än 10 000 miljoner kronor till och med år 2030.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering