Teknikmöte i Skaraborg om vägen till optimal drift

2021-09-16 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Hur når vi optimal drift med rätt förutsättningar för mottagande driftorganisation?

Vem ansvarar för fastighets energiprestanda och det klimat vi skapar åt hyresgästen?

Hur använder vi dom digitala plattformar som finns för att minimera risken att vi missar någonting

Kan vi projektera bättre för att underlätta kommande arbeten med hyresgästanpassningar, utbyggnationer, miljöcertifieringar och energideklarationer.

Det är några frågor vid en teknikföreläsning i Skaraborg där frågorna kring vikten av att alla i projekteringsteamet har samma förutsättning, arbetar mot samma mål och att fastigheten uppnår de krav som ställs.

Föredragshållare: Tor Landin och Richard Johansson, Bengt Dahlgren

Datum och tid 24 september, kl 11.30

Mötet sker via Teams

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikmote-i-skaraborg-om-vagen-till-optimal-drift

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om spillvattenvärme och värmepump

2021-10-23

Lyssna på ett föredrag om hur bostadsrättsföreningen Solterassen med 42 lägenheter låtit installera ett spillvattensystem som i samband med en värmepump klarar både tappvarmvatten och värme.


  Allmän

Lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken

2021-10-22

På uppdrag av Energimyndigheten bjuder Energi- och Miljötekniska Föreningen in till seminarium om lönsam energirenovering med Totalmetodiken i lokalbyggnader och flerbostadshus.


  Allmän

Föredrag om spillvattenvärme

2021-10-17

Vid teknikträffar inom Energi- och Miljötekniska Föreningen presenteras forskningsstudier kring tekniker för energieffektivisering av flerbostadshus.


  Allmän

Digital kurs för blivande Totalkonsulter

2021-10-15

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till en kurs om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken, i samarbete med CIT Energy Management.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Seminarium om IMD och varmvatten

2021-10-07

Välkommen till ett digitalt seminarium om IMD och varmvatten i Östergötland.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Föredrag om energiåtervinning från spillvatten

2021-09-24

Välkommen till ett digitalt föredrag om energiåtervinning från spillvatten.


  Allmän

Teknikmöte om returtemperaturen i fjärrvärme

2021-09-21

Välkommen till ett teknikmöte i Stockholm om returtemperaturen i fjärrvärmesystem och dess påverkan på ekonomi och miljö.


  Värme Utbildning & FoU

Föreläsning om IMD och tappvarmvatten

2021-09-15

Välkommen att lyssna på en föreläsning om IMD och tappvarmvatten.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Seminarium i Göteborg om beräkning av klimatavtrycket på vvs

2021-09-13

Välkommen till ett teknikseminarium i Göteborg om verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS.


  Allmän