Profilen Göran Werner

2017-01-01 Slussen Building Services

Årets första Profil är sektionschef på ett stort konsultföretag, ansvarig för en betydelsefull beställargrupp och uppväxt med segling i blodet.


Slussen.biz träffar Göran Werner på WSP:s kontor ett stenkast från Globen i södra Stockholm.
- Här är min huvudsakliga uppgift att vara chef för WSP:s sektion för byggnadsfysik i Sverige, och jag ansvarar för fem avdelningar med cirka 100 experter. Vi arbetar med drift, underhåll, energi och miljö i fastigheter och gör mätningar, utvärderingar, och analyser inom bland annat innemiljö. På senaste tiden har energifrågan hamnat mycket i fokus då den är av stor betydelse när det gäller hållbarhetsperspektivet. Vi samarbetar också med andra experter i organisationen. I min tjänst har jag också uppdraget att vara koordinator för Energimyndighetens beställargrupp för bostäder, Bebo, vilket tar 25-30% av min tid i anspråk.

På det privata planet avslöjar vår Profil att han hunnit bli 63 år och är bosatt i en villa i Tyresö.
- Där bor jag tillsammans med min fru och hund. Till familjen räknas också barn, bonusbarn och barnbarn.

Göran Werner kan se tillbaka på 40 år inom vvs- och energibranschen sedan han tog sin examen i uppvärmning och ventilation vid KTH 1977.
- Därefter började jag på K-konsult och har sedan arbetat på olika konsultbolag så när som under två år i mitten av 1990-talet då jag jobbade med att sälja entreprenader hos ABB SF. En tid som kanske är värd att nämna lite extra är då jag var med och drog igång Stockholm konsult. Det var Stockholms stads internkonsulter som bildade ett eget privat bolag. Vi hade det väl förspänt då vi ju hade Stockholms stad som kund. Det gjorde att vi fick göra jobb på många intressanta projekt, bland annat Liljevalchs. Under 80-talet hade jag också del i Stockholmsprojektet som finansierades av Byggforskningsrådet vid KTH:s avdelning Energihushållning i byggnader (EHUB). Jag deltog även i ett projekt med International Energy Agency (IEA) och fick möjlighet att besöka bland annat Island och Japan.

Idag lägger Göran Werner, som vi varit inne på tidigare, stor del av sin arbetstid på Bebo, Ett nätverk med 20-talet av landets mest framträdande fastighetsägare som funnits sedan 1989, där han varit koordinator sedan 2010.
- I Bebo arbetar vi bland annat med förstudier, drar igång utvecklingsprojekt samt arrangerar workshops och seminarier. Vi har bland annat gjort mätningar i demonstrationsprojekt med avloppsvärmeväxlare, frånluftsvärmepump och FTX-ventilation Det är viktigt att få ut kunskap, inte bara till medlemmarna, hur man ska arbeta med processer inom energieffektivisering. Det finns en stor potential att energieffektivisera och skapa långsiktig hållbarhet. Bebo är också, tillsammans med Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal, del i SABO:s och Fastighetsägarnas utbildning Beställarkompetens, vilken finansieras av Energimyndigheten, som är ett verktyg för beställarna vid renovering.

Stor del av vår Profils tid går också åt att utveckla WSP:s konsulttjänster, till exempel att arbeta med frågor kring miljöklassningssystem.
- Min verksamhet lägger cirka 30% av vår tid på arbete med koppling till miljöklassningssystem som LEED, BREAM, WELL, Svanen och Miljöbyggnad. Vi är ett så pass stort företag att vi kan hantera alla delar och erbjuda alla tjänster i ett paket där de olika specialisterna tvingas jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Jag tycker det går att se miljöklassningen som en slags examen för byggnaden. För tio år sedan var det många som inte trodde på miljöklassning, men nu miljöklassas i stort sett varje nyproducerad kommersiell byggnad.


Det märks att vår Profil är engagerad och brinner för det han gör, en egenskap som gjort att han fått förtroendet till flera styrelseuppdrag med syfte att utveckla installationsbranschen.
- Jag sitter i styrelsen för AFF-forum för förvaltning och service, som representant för konsulterna, vilka tar fram avtal för förvaltnings- och driftentreprenader för beställare, konsulter och entreprenörer. AFF underhåller avtalen som numer säljs via e-handel. Sedan cirka ett år sitter jag också med i Energi- och miljötekniska föreningens styrelse. Något som också ligger mig varmt om hjärtat är utbildning. Jag var med och återstartade STI-ingenjören 2004 då den nya yrkeshögskolereformen kom. Tidigare satt jag med i styrelsen, men nu är jag kvar och håller en del kurser då jag tycker det är bra sätt att dela med sig till sina blivande kollegor.

Vad tror då vår Profil om framtiden?
- För min egen del börjar det väl närma sig tiden då företaget bör börja titta på en efterträdare till chefsrollen. Jag hoppas dock kunna fortsätta som seniorkonsult i kanske ett lite lugnare tempo. Jag tycker om att driva projekt där byggnaden ses som en helhet och med fokus på att byggnaden ska fungera väl för verksamheten vad det gäller exempelvis inneklimatet. När det gäller branschen som helhet tycker jag det händer mycket spännande såsom möjligheterna med Internet of Things och nya material. Tyvärr saknas ofta kunskaperna att ta till sig den nya tekniken. Här tycker jag nätverk som Bebo gör mycket nytta.


Slussen.biz administrerar ju nätverket Fegis där du är medlem. Hur kom du med där?
- Oj, jag var nog med nästan från början då vi konkurrerade med tjejerna i nätverket FET, i mitten av 80-talet, där bland annat Birgitta Dahl ingick. Energigänget var litet då så jag minns inte riktigt vem som tog med mig, men många har jag kontakt med än idag. Jag hade gärna åkt med på resan till Island, som Fegis gjorde i våras, men det krockade tyvärr med annan utlandsresa för min del.

Vårt samtal närmar sig sitt slut och det känns nästa konstigt att fråga någon som har så många järn i elden vad han gör på fritiden. Men vi vill självklart ha en bild av hela Profilen och frågan måste ställas?
- Jag är uppvuxen på Lidingö och har har nästan segling i blodet. Jag brukar segla Lidingö runt och Gotland runt med några kompisar och då får man segla av sig ordentligt under tävlingsform. Sedan brukar jag också segla lugnare med familjen, vilket är mycket avkopplande. Jag gillar också att laga mat efter nya recept. Där får barnen agera försökskaniner, och såserna har faktiskt blivit en favorit hos dem. Det blir också någon golfrunda då och då. Jag var i princip tvungen att lära mig spela golf under tiden på ABB, då det skulle spelas med kunder. Tidigare spelade jag också en del tennis, men det har tyvärr en skada satt stopp för. Jag reser också gärna tillsammans med hustrun, och om några dagar lyfter planet till Sri Lanka. Jag tycker om fritidsintressen där man måste koncentrera sig på nuet och koppla bort jobbet.


Till sist, ingen av våra Profiler kommer undan Slussen.biz kortfrågor:


Villa eller lägenhet? Villa
Båt eller husvagn? Båt
Solsemester eller Alperna? Solsemester
Hund eller katt? Hund
Vin eller öl? Vin
Vackraste platsen i Sverige? Stockholms skärgård

Text och bild: Ulrik Hammarsträng


WSP:s hemsida

BeBo:s hemsida

 


 Dela     Tillbaka  

Fortsatt stark kylmarknad

2022-09-30

Under första halvåret 2022 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till ca 5,4 miljarder kronor enligt en analys gjort av Navet på uppdrag av Svenska kyl- och värmepumpföreningen.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Ny barnbok med VA-tema

2022-09-30

Hur får vi rent dricksvatten i kranen? Vad händer med allt regnvatten? Och vad händer med det vi spolar ner i toaletten? VA-ingenjören Ellen Hall har skrivit en faktabilderbok som hon hoppas ska väcka intresset för VA-frågor hos barn.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Är du på jakt efter ny kompetens?

2022-09-29

Är du på jakt efter ny kompetens till företaget? Du glömmer väl inte att kika in i Rekryteringsbanken med jämna mellanrum?


  Allmän Arbetsmarknad

Färre vattenskador i bad och dusch

2022-09-28

Andelen vattenskador i bad och dusch fortsätter att sjunka, men står fortfarande för 25 procent av alla vattenskador. Det visar vattenskaderapporten från Vattencentrum.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Blixtnedslag slog ut vattenverk

2022-09-26

Ett blixtnedslag slog ut vattenverket i Norsborg i Botkyrka kommun. Något som ledde till att det kommunala vattnet slogs ut i hela kommunen, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Hur är Energiläget?

2022-09-22

Nu har Energimyndigheten publicerat Energiläget 2022 – en översikt. Publikationen ger på några få sidor en bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.


  Allmän Utbildning & FoU

Undersöker solvärmefält och groplager

2022-09-22

Forskare på Högskolan Dalarna ska undersöka möjligheten att bygga stora solvärmefält i kombination med så kallade groplager som kan lagra värme från sommar till vinter.


  Värme Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

ExpoVent till norra Sverige

2022-09-22

4-7 oktober besöker ExpoVent i tur och ordning Luleå, Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Utöver minimässa bjuds det på intressanta föredrag på alla orter.


  Ventilation

Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

2022-09-22

En ny rapport från Energiforsk visar att elpriserna i södra Sverige skulle kunna halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Boverket efterlyser medlemmar till referensgrupp om OVK

2022-09-20

Arbetar du med obligatorisk ventilationskontroll, OVK? Då kan du anmäla ditt intresse att vara med i en referensgrupp för Boverkets arbete i årets regeringsuppdrag inom digitalisering.


  Ventilation Utbildning & FoU