Underhållsfri avloppsvärmeväxlare – hur funkar det?

2021-05-03 Ecoclime Group AB

Har du tänkt på att man kan se energin i avloppet som enresurs? Med ny värmeväxlarteknik kan värdefull energi som annars spolas ut i avloppet återvinnas och återanvändas i ett cirkulärt system. Men hur fungerar själva återvinningen och hur bra är det egentligen? Hur stor är risken för efterföljande underhåll när systemet är på plats?

Risk att värmeväxlaren förstörs med tiden

Avloppsvatten är kanske inte det första man tänker på när det kommer till energi. Men faktum är att det finns massvis av termisk energi som bara försvinner när köks- och badrumsvatten spolas ut. För att ta vara på energin behövs en värmeväxlare som kan placeras i avloppsvattnet utan att förstöras med tiden. Många tidiga lösningar för spillvattenåtervinning hade kort livstid och höll inte vad de lovade när det gällde återvinningen.

Tänk om systemet kunde skötas automatiskt

Några av riskerna med avloppsvärmeväxlare är dels att produkterna inte håller för en kemiskt utmanande miljö eller att nedspolade saker och ting fastnar och förstör systemet, vilket kräver kostsamma utryckningar från drifttekniker. Någonting som egentligen ska spara fastighetsägaren pengar blir istället en dyr börda. Tänk om anläggningen istället var självrengörande och skötte sig självt.

Unik avloppsvärmeväxlare som tål tuffa och aggressiva miljöer

Evertherms avloppsvärmeväxlare skiljer sig från andra lösningar. Värmeväxlaren är byggd för att klara av kemiskt utmanande miljöer, med värmeväxlarpaneler i ett tåligt polymert specialmaterial som avvisar föroreningar som fekalier och fett som normalt sett finns i spillvattnet. Själva anläggningen där energiutvinning sker är dessutom självrengörande med en automatisk omrörningsfunktion. Den här tekniken har använts av Evertherm i bl a avloppsreningsverk sedan 2014 – helt utan driftstörningar. Tillsammans med ett helautomatiserat styrsystem möjliggörs en oöverträffad återvinning av energi.

Spillvattenvärmeväxlare som kontrolleras automatiskt

Alla energisystem för fastigheter har numera någon form av digital styrfunktion. De här lösningarna kan vara mer eller mindre smarta i sin utformning. Evertherm-systemet inkluderar en helt egenutvecklad styr- och övervakningsmodul som säkerställer funktionaliteten, optimerar energiåtervinningen för bästa leverans och larmar vid eventuella driftavvikelser.

Hur funkar tekniken?

Konventionella avloppsvärmeväxlarsystem (rör-i-rör) sitter ihop medeller på avloppsrören och har en återvinningspotential på upp till 25 % av energin i spillvattnet. Evertherm-systemet fungerar helt annorlunda. Läs mer på vår hemsida:

Underhållsfri avloppsvärmeväxlare – hur funkar det?


 Dela     Tillbaka  

Ecoclime etablerar Industrisegment – kan spara 15 TWh per år

2021-04-26

Efter studier och analyser av marknadspotentialen samt ett 20-tal kundprospekt för Evertherms energikollektorer och energiackumulering har Ecoclime beslutat etablera sig i marknadssegmentet Industri inom affärsområdet Cirkulär energi.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Utbildning & FoU

Så når du energikraven som möjliggör markanvisning

2021-04-19

För att få bygga en fastighet måste fastighetsägare och byggherrar förhålla sig till en mängd krav ställda från både Boverket och kommunen. Fr o m 1 september 2020 gäller t ex skärpta energikrav för flerbostadshus.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Ecoclime estimerar fördubblad volym Evertherm-projekt 2021

2021-04-14

Ecoclimes ökade marknads- och försäljningsinsatser av dotterbolaget Evertherms SEW-system för energiåtervinning i fastigheter har resulterat i en snabbt växande efterfrågan.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Marcus Sandlund blir ny vice VD i Ecoclime Group

2021-04-12

Ecoclime Group rekryterar Marcus Sandlund, som gjort en snabb karriär i byggbranschen med ansvar som key account manager för miljardprojekt. Han tar nu rollen som vice VD i Ecoclime Group och chef för affärsområdet Cirkulär energi.


  Allmän Arbetsmarknad

Vill du sälja innovativa klimatsmarta lösningar?

2021-04-07

Vill du tillhöra ett vinnande team som arbetar stenhårt för att förändra synen på inomhuskomfort och energieffektivitet i fastighetsbranschen? Är du driven och resultatorienterad, med ett bra track record inom B2B-försäljning? Då borde vi ses!


  Ventilation Kyla Platsannonser

Investeringsstöd för hyresbostäder – så mycket kan du få

2021-03-08

Du som planerar att bygga eller renovera flerbostadshus har möjlighet att ansöka om investeringsstöd hos Länsstyrelsen. Men vad är det som gäller för att söka stödet? Vilka kriterier måste du uppfylla för att ansöka?


  Allmän Energieffektivisering

Sänk energikostnaderna, öka driftnetto – istället för IMD

2021-03-01

I juli 2021 börjar EUs nya lagstiftning om individuell mätning och debitering (IMD) att gälla. Detta är ett gyllene tillfälle för fastighetsägare och BRF:er att istället genomföra åtgärder som leder till verkligt sänkta energikostnader.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Ecoclime: Ny finanslösning för verksamhetsfastigheter

2021-02-17

Ecoclime introducerar finansieringslösning för energieffektivisering i verksamhetsfastigheter.


  Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Mer hälsosamt inneklimat – Ecoclime anställer affärschef

2021-02-15

Stefan Bolöv börjar som affärschef för segmentet Inomhusklimat på Ecoclime. Han har en bakgrund från fastighetsautomationsföretaget Larmia Control.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Arbetsmarknad