Seminarium om vattenbesparing i Uppsala

2021-04-06 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF
Flera år av vattenbrist och nödvändiga bevattningsförbud har ökat intresset för vattenbesparing hos kommuner och va-huvudmän, liksom enskilda hushåll.

I en rapport om vattenbesparande åtgärder var målet att ta fram och jämföra några konkreta exempel på vattenbesparande åtgärder som är tillgängliga för fastighetsägare. Projektet är ett resultat av ett samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB, Tierps kommun och Östhammars kommun. Projektet pågick under 2020 och har finansierats med pengar för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) via Uppsala Länsstyrelse och rapporten har sammanställts av WRS och Ecoloop.

I projektet intervjuades flera aktörer och i rapporten sammanställdes hur många liter man kan spara per person och dygn och ger en ungefärlig bild av kostnader.

En slutsats från arbetet är att det finns goda möjligheter att spara stora mängder av hushållens vattenförbrukning, men utifrån dagens vattentaxor finns inte något ekonomiskt incitament för hushållen att installera vattenbesparande tekniker, utan det handlar snarare om medvetenhet och engagemang i vattenfrågan, eller att man bor i ett område som lider av vattenbrist. Därför kan andra incitament behövas från kommun eller övriga myndigheter.

Vid en teknikträff i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Uppsala presenterades resultatet av Irina Persson, och Jessica Berg, Uppsala Vatten och Zahrah Lifvendahl, Uppsala kommun. Föredraget går att se på Energi- och Miljötekniska Föreningens Youttubekanal https://www.youtube.com/channel/UCzTaSDCFo_O3ogHzAhuci-g
 

 Dela     Tillbaka  

Digitalt föredrag om IMD

2021-04-16

Nu finns ett digitalt föredrag om IMD att se på Energi- och Miljötekniska Föreningens Youtubekanal.


  Allmän

SCANVAC Webinar om Covid - 19 och ventilation

2021-04-13

Energi-och Miljötekniska Föreningen inbjuder till webinarium om Covid 19 och ventilation med presentationer från alla skandinaviska länder inom samorganisationen SCANVAC.


  Ventilation

Digitalt föredrag om AMA

2021-04-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Örebro bjöd in till ett lunchseminarium om AMA.


  Allmän

Digital teknikutbildning - Injustering av värmesystem 13/4

2021-04-08

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Kalmar bjuder in till digital kurs i Injustering av värmesystem. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Värme Utbildning & FoU

Teknikmöte i Halland om energieffektiva småhus

2021-04-07

Välkommen till ett teknikmöte i Halland om kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus.


  Allmän

Digital teknikutbildning 6/4 - Entreprenadjuridik

2021-04-01

Har du koll på juridiken kopplat till entreprenader inom installationsbranschen? Den 6/4 kör vi utbildning i entreprenadjuridik!


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikföredrag i Göteborg om AI och styr och övervakning

2021-03-31

Välkommen till ett teknikföredrag i Göteborg om AI och styr och övervakning.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Föredrag i Uppsala om IMD

2021-03-31

Välkommen till ett föredrag i Uppsala om individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Teknikinformation i Trestad om teknisk isolering

2021-03-29

Välkommen till en teknikinformation i Trestad om ny branschstandard för teknisk isolering.


  Allmän Isolering