Värmepumpåret 2020

2021-01-14 Slussen Building Services

Sista kvartalet 2020 ökade försäljningen inom alla segment utom för bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen med 16 procent. Helåret 2020 har, trots pandemin, varit ett positivt år för värmepumpar och försäljningen ökade med 9 procent jämfört med helåret 2019.

Under fjärde kvartalet ökade försäljningen av luft-vattenvärmepumpar med hela 42 procent. Till viss del beror den stora ökningen på att det tillkommit företag som rapporterar sin försäljning, men det är bara en del av ökningen.

-En av anledningarna till att segmentet luft-vattenvärmepumpar ökat så kraftigt under året kan vara att värmepumpsköpare väljer luft-vatten istället för bergvärme. Detta på grund av långa handläggningstider och svårigheter att få borrtillstånd. Det är framförallt i Stockholms kommun som detta är problematiskt, säger Per Jonasson, VD på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Föreningen arbetar intensivt med frågan.

Efter en nedgång i försäljningen av frånluftsvärmepumpar under 2019 har försäljningen ökat igen under 2020 till en ny rekordnivå. Ökningen för helåret stannade på 16 procent, medan ökningen under fjärde kvartalet uppgick till 27 procent. Den stora ökningen i detta segment beror framförallt på att utbytesmarknaden har kommit igång.

Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) minskade med 3 procent under sista kvartalet 2020. Ackumulerat under året har försäljningen minskat med 6 procent.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag

  Q4 Helår
Totalt 16 % 9 %
Luft-vattenvärmepumpar 42 % 34 %
Frånluftsvärmepumpar 27 % 16 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -3 % -6


På marknaden för större fastigheter har marknaden ökat med 3 procent under fjärdekvartalet och för helåret 2020 har ökningen jämfört med 2019 varit 7 procent.- Försäljningen av värmepumpar har under året varit positiv, detta trots pandemin, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Vi förväntar oss en fortsatt positiv marknad. Utbytesmarknaden på villasidan har kommit igång och på marknaden för större fastigheter har vi sett en positiv trend de senaste åren och det finns inget som talar för att den ska brytas.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q4/helår

  Villa Fastighet
Totalt 16 %/9 % 3 %/7 %
Luft-vattenvärmepumpar 45 %/34 %  
Frånluftsvärmepumpar 27 %/15 %  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -3 %/-7 %  


Under året såldes värmepumpar för totalt 8,6 miljarder kronor i Sverige, vilket är 11 procent mer än 2019. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningsvärdet till 2,8 miljarder kronor, vilket är 16 procent högre än samma period 2019.

Källa: Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen


 Dela     Tillbaka  

Här var det tänt - med DigiVent!

2021-01-25

Möt dina leverantörer för att ta del av de senaste produktnyheterna och systemlösningarna samt lyssna på intressanta föredrag som arrangeras i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen under DigiVent 26-28/1.


  Ventilation

100 åtgärder för cirkulär omställning av Sverige

2021-01-25

Regeringen har beslutat om den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen innehåller drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering.


  Allmän Utbildning & FoU

Regelverket för ombyggnad ska förtydligas

2021-01-21

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt anslutande författningar.


  Allmän Utbildning & FoU

Svenskättling ny energiminister i USA

2021-01-21

Det blir svenskättlingen Jennifer Mulhern Granholm som får axla rollen som energiminister i Joe Bidens nya administration.


  Allmän Arbetsmarknad

Mer än 100 000 sålda värmepumpar i Finland 2020

2021-01-21

Trots pandemin fortsatte värmepumpförsäljningen i Finland att växa enligt siffror från den finska värmepumporganisationen Sulpu.


  Värme Kyla Geoenergi Utbildning & FoU

Nytt blod i Rekryteringsbanken!

2021-01-21

Letar du efter ny personal till din organisation? Rekryteringsbanken har fyllts på med nytt blod på jakt efter nya utmaningar.


  Allmän Arbetsmarknad

Spännande föreläsning på DigiVent

2021-01-15

"Olika lösningar vid renovering av ventilation i miljonprogrammet, Komfort Energi Ekonomi" är temat på en av föreläsningarna som arrangeras, i samarbete med Energi- och Miljötekniska föreningen, under DigiVent.


  Ventilation

Ny VD för Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen

2021-01-15

Den 1 juni tillträder Anders Mårtensson som vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Han tar över efter Per Jonasson, som varit bolagets vd sedan 2010.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Elektromagnetiska störningar från solelanläggningar utreds

2021-01-13

Elektromagnetiska störningar från solelanläggningar ska utredas i nytt forskningsprojekt hos RISE.


  El Brand & säkerhet Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×