Resultat från Ecoclimes energiprojekt i Vilhelmina

2020-11-10 Ecoclime Group AB

Stort energiprojekt i Folkets Hus

Vilhelmina Folkets Hus har under 2017–2020 deltagit i energiprojekten Ecofast och Everterm-Geo, med målet att byggnaden skulle minska sina behov av externt tillförd energi och uppnå en bättre inomhuskomfort.

Projekten delfinansierades bland annat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och hade som mål att utveckla och validera innovativ teknik för energieffektivisering. Den här filmen är framtagen för att visa på vad som är gjort i Vilhelmina Folkets Hus och sprida information om teknik för energieffektivisering som finns tillgänglig idag.

Effektivisering som stoppar energiläckage

Förutsättningarna inför projektet var att fastigheten läckte mycket energi, fastighetsägaren hade inte kontroll över flödena, med skyhöga energiräkningar till följd.

"Generellt kan man säga att kommunala fastigheter uppförda mellan 1950-90-talet har problem med energiläckage", säger Anders Mikaelsson, teknisk projektledare på Ecoclime .

Huvudfokus för de två projekten var att minska mängden externt tillförd energi, ge bättre koll på ekonomin, förbättra komforten i lokalerna och, inte minst, minska klimatpåverkan. Med de här projekten har vi visat att det går att energieffektivisera – även gamla fastigheter.

Validerar resultaten av energieffektivisering

Genom projekten har Ecoclime fått möjligheten att installera alla sina systemlösningar för cirkulär energi, inomhusklimat samt fastighetsautomation för att testa och validera hur de samverkar i en stor fastighet för bästa möjliga energieffektivisering. Ecoclimes samtliga tekniska fastighetslösningar – under ett och samma tak! Projektet har även inneburit nya innovationer och utveckling av de befintliga systemen.

En komplex fastigheten med automatiserad energioptimering

Vilhelmina Folkets Hus rymmer bl a badhus, bibliotek, bowlinghall och kontor för 40 anställda. Den typen av komplex fastighet har mycket överskottsenergi som lätt läcker ut. Det kan röra sig om 25-30 % av en normal fastighets energiförbrukning som annars spolas ut i avloppet. Med Ecoclimes teknologier återförs den energin till fastighetens värmesystem. 

För att göra Vilhelmina Folkets Hus mindre beroende av externt tillförd energi, har Evertherms system för återvinning av energi ur spillvatten installerats, man har borrat bergvärmehål, installerat energi- och solfångare samt komforttak och komfortkyla för att flytta energier i fastigheten.

Total kontroll över energiflöden

Fastighetsautomation används för att kontrollera och styra bl a luft- och energiflöden i byggnaden genom att samla in data i realtid från ett antal mätpunkter i fastigheten. Styrsystemet i Vilhelmina Folkets Hus kopplas även till externa datakällor, till exempel väderprognoser och bokningssystem. Dessa nya styrsystem har gjort att temperaturen anpassas, bl a kan värmen höjas med två grader i badhuset under vintertid utan att det påverkar den totala energianvändningen i fastigheten.

Anpassningsbar innemiljö för bättre komfort

Ecoclimes system för inomhuskomfort ger en behaglig miljö i hela lokalen och är helt ljudlöst. Dessutom är det inga rörliga delar och bygghöjden överstiger aldrig 140 mm.

”Numera så känns luften mycket lättare att andas och det är en jämnare temperatur”, säger Jenny Lindqvist, chef på Vilhelmina Folkets Hus.

Lokalernas inomhussystem kompletteras också med en personräknare som anpassar ventilationskapaciteten efter antalet registrerade besökare, via deras mobiltelefoner, och sparar där igenom mycket energi.

Värme från badhusets spillvatten återanvänds

Andelen externt tillförd energi för uppvärmning har minskat med ca 70 % bl a genom att energi från spillvatten nu recirkulerar upp till 20 gånger. Med en gemensam utgående avloppsstam tar Evertherm-systemet vara på allt spillvatten och återvinner totalt upp mot 95 % av energin som finns i spillvattnet. Den största mängden kommer från fastighetens badhus där Evertherm SEW återvinner i snitt 226 kWh värmeenergi per dygn.

Återvinningen motsvarar på årsbasis drygt 82 MWh och ett minskat miljöavtryck motsvarande drygt 7 ton CO2-ekvivalenter i utsläpp. Analyser gjorda av Nordic Energy Audit visar att med Evertherm SEW på en nationell skala skulle Sveriges fastigheter kunna minska utsläppen med närmare 300 000 ton CO2-ekvivalenter årligen.


 Dela     Tillbaka  

Teknisk säljare – klimatsmarta lösningar fastighetsbranschen

2020-11-18

Vill du tillhöra ett vinnande team som arbetar stenhårt för att förändra synen på energieffektivitet i fastighetsbranschen? Är du driven och resultatorienterad, med ett bra track record inom B2B-försäljning? Då borde vi ses!


  Allmän Platsannonser

Ny energistudie: Sverige kan spara 3,7 TWh per år

2020-11-16

Genom att återvinna värmeenergi ur spillvatten på nationell skala skulle fastighetssverige kunna göra en energibesparing på 3,7 TWh per år och samtidigt minska utsläppen med motsvarande 275 844 ton CO2ekv/år, visar en ny potentialstudie.


  Värme El Energieffektivisering Utbildning & FoU

SDC Automation estimerar 100 MSEK omsättning för serverhall

2020-10-26

Ecoclime Group och dess dotterbolag SDC Automation har fått orderbekräftelse om leverans av ytterligare en etapp fastighetsautomation för serverhallar på två siter, kontrakt skrivs inom kort.


  Ventilation Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Ecoclime-system kan skapa värdeökning om 60 miljarder

2020-10-13

Konsultföretaget Nordic Energy Audit, visar i en färsk rapport att svenska fastighetsägare till flerbostadshus potentiellt kan minska behovet av köpt energi med totalt 3,7 TWh och därmed uppnå en värdeökning om 60 miljarder i sina bestånd.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Utbildning & FoU

Nasdaq godkänner Ecoclime Group ABs ansökan om notering

2020-09-09

Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 14 September 2020.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Ecoclime förstärker säljorganisationen

2020-09-02

Ecoclime Svenska Försäljning AB förstärker försäljningsorganisationen med tre personer, varav två nyrekryteringar som startar den 1 september.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Arbetsmarknad

Folkets Hus Vilhelmina energiladdar bergvärmeborrhål

2020-06-08

Utvecklingsprojektet Evertherm-Geo demonstrerar möjligheten att återladda bergvärmehål med hjälp av luft- och solvärme.


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Ecoclime lanserar nya Evertherm

2020-05-12

Idag lanserar vi nya Evertherm, ett standardiserat produktprogram och en ny webbsida där fastighetsägare kan gå in och se hur en investering i vårt system för återvinning av värmeenergin i spillvatten påverkar driftnetto och fastighetsvärde.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Produktnytt & kataloger Referensprojekt

EU-projekt i Vilhelmina visar på enorm energieffektivisering

2020-03-18

Vilhelminas Folkets Hus har valts som en testanläggning för att bevisa att det går att uppnå energi- och miljömål samtidigt som man förbättrar inomhusmiljön för de som vistas i lokalerna.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

×