Snabbare digitalisering av bebyggelsen

2020-03-26 Slussen Building Services

Belok presenterar förstudien Snabbare digitalisering av bebyggelsen.

Att kunna extrahera och omvandla data från byggnader till användbar analys och åtgärdsunderlag underlättar digitalisering och effektivisering av verksamheter inom företag och organisationer. Digitaliserade processer kan även fasa ned trösklarna för identifiering och genomförande av energieffektiviserande åtgärder inom det byggda beståndet. Kvalitetssäkrad data om byggnaders funktion och brukarnas behov är en högt prioriterad men knaper tillgång som efterfrågas av fastighetsägare.

Förstudien syftar till att hjälpa att förstå och orientera sig med avseende på hur data från byggnader kan göras tillgängliga för digitalisering av verksamheter och energianvändning. Intervjuer har genomförts med representanter för Belok och kombinerats med informationsinventering från andra tillgängliga datakällor.

Rekommendationen är att Beloks medlemmar gemensamt upprättar en öppen koddatabas inom en fri och allmänt tillgänglig plattform. Där kan resultat från demonstrationsprojekt, inklusive fungerande och väldokumenterad källkod och data från beräkningar och mätningar publiceras under licensformer som främjar kommersiell såväl som akademisk bearbetning och spridning. Medan rapporter är värdefulla format för kunskapsöverföring, är öppen källkod och data som är redo för kommersiell bearbetning ovärderliga i digitaliseringssammanhang.

 Snabbare Digitalisering Av Bebyggelsen (405.9 KiB)

Källa: Belok


 Dela     Tillbaka  

Flest vattenskador i köket

2020-04-06

Årets Vattenskadeundersökning, som baseras på försäkringsbolagens skadestatistik för vattenskador, visar att köken står för 33% av skadorna.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Ny rapport - Tillståndet i VA-Sverige

2020-04-06

I Svenskt Vattens nya rapport Hållbarhetsindex (HBI) för 2019 beskrivs tillståndet i VA-Sverige. Det är sjätte gången som HBI presenteras. Nu med 171 deltagande kommuner, vilket är fler än någonsin.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Hur långt sprider sig virus?

2020-04-03

I Lund pågår forskning om huruvida virus finns i luften och hur långt det sprider sig, rapporterar SVT:s Rapport 3/4.


  Allmän

Kritik mot OVK i coronatider

2020-04-03

Stena Fastigheter fortsatte med sina planerade OVK-besiktningar, trots det pågående utbrottet av coronapandemin, rapporterar nvp.se.


  Ventilation

Stöd till verifiering av energiinnovationer

2020-04-03

Energimyndigheten utlyser stöd till verifiering av energiinnovationer med kund (VER 20).


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

19 nya projekt för energieffektivt byggande får pengar

2020-04-03

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s tredje utlysning. Sammanlagt 63 miljoner kronor kommer att gå till 19 projekt .


  Allmän Utbildning & FoU

Vägledning om digital fastighetsautomation

2020-04-02

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar en skrift med vägledning för fastighetsägare om digital fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Ny monter i ExpoVent på webben!

2020-04-02

Nu har även ebm-papst sin egen monter på ExpoVent på webben. Missa inte att besöka de olika montrarna och delta i tävlingen.


  Ventilation

Det finns hopp i en tid av oro

2020-04-01

I en tid av oro i omvärlden är det lätt att stänga av allt förutom det allra nödvändigaste. Men det finns hopp och möjligheter.


  Allmän

Nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

2020-03-31

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Det visar Energimyndighetens solcellsstatistik.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×