Pappersfilter av lokala alger kan rädda liv

2020-03-26 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/albert_bild.jpg

Problemet med tillgång till säkert dricksvatten i stora delar av Bangladesh är en ständig utmaning. En forskargrupp från Uppsala universitet, Sverige och Dhaka universitet, Bangladesh visar nu att en lokalt växande och tidigare outnyttjad grön makroalgart kan användas för att extrahera cellulosananofibrer, som sedan kan formas till pappersark med skräddarsydd porstorlek för vattenbehandling.

Pappersfiltret har visat en utmärkt kapacitet för borttagning av virus och bakterier både i labbet och i verkliga tester. Forskarna tror att med vidareutveckling kan pappersfiltret som produceras från Pithophora alger (eller "Shewla"[শেওলা]), bli ett prisvärt och effektivt botemedel för att förhindra många potentiellt dödliga vattenburna infektioner.

– Pithophora-alger har tidigare i stort sett förbisetts som en värdefull råvara. Det är med stor tillfredsställelse att vi nu kan dokumentera utmärkta resultat av patogenborttagning för både vattenburna bakterier och virus med effektivitet över 99,999 procent. Det kan rena även de minsta viruspartiklarna på 27-28 nanometer, säger Albert Mihranyan, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet, som leder studien.

Bangladesh är ett land med en befolkning på över 168 miljoner människor, vilket är större än Rysslands (144,5 miljoner). År 2050 beräknas befolkningen i Bangladesh nå 200–225 miljoner människor. I delar av de största städerna i Bangladesh, som Dhaka eller Chittagong, är befolkningstätheten så hög som 205 000 invånare/km2, vilket är nästan 58 gånger högre än i Stockholm och nästan 20 gånger högre än i New York.

År 2018 levde cirka 15 miljoner människor under den extrema fattigdomsgränsen på 1,90 US Dollar (18 SEK) per dag. Extremt hög befolkningstäthet, dålig hygien och brist på rent vatten ökar risken för spridning av vattenburna infektioner. Städerna Dhaka och Chittagong är de enda städerna med omfattande rörledningar och avloppssystem, men även där är vattnet tillgängligt högst några timmar per dag och kan fortfarande vara förorenat med smittsamma patogener på grund av läckage i rörledningar. Med Dhakas befolkning som växer över 300 000 personer per år är tillgången till rent vatten avgörande för ett hållbart liv.

För att förhindra spridning av vattenburna infektioner behövs överkomliga vattenreningsstrategier som kan vara effektiva mot alla typer av vattenburna patogener. Kokning, pastörisering i solljus eller kemisk desinfektion är några av de metoder som för närvarande används. Ett utmärkt sätt att rena vatten för att fysiskt ta bort alla typer av patogener är filtrering. Därför är det stor efterfrågan på nya typer av prisvärda filter för användning som kan ta bort alla typer av patogena bakterier, sporer och virus. Tack vare de gemensamma insatserna från det svenska och bangladeshiska teamet har en ny källa för lokalt växande råmaterial upptäckts som kan användas för tillverkning av pappersfilter för vattenreningsapplikationer.

– Tillgång till rent vatten kommer att bidra starkt till förbättrad hälsa och därmed minska fattigdomen. Vi är optimistiska och tror att genom framtida utveckling av anordningar kommer filterpapper som produceras från de lokalt växande algerna att vara användbara för att förhindra potentiellt livsfarliga sjukdomar och förbättra livskvaliteten för miljontals människor, säger Khondkar Siddique-e-Rabbani, hedersprofessor vid University of Dhaka och projektkoordinator i Bangladesh.

Det övergripande projektet finansieras av Vetenskapsrådet (Utvecklingsforskning nr 2016-05715) och Knut och Alice Wallenberg Foundation (Wallenberg Academy Fellow-stipendium KAW 2013.0190).

Källa: Uppsala universitet


 Dela     Tillbaka  

Flest vattenskador i köket

2020-04-06

Årets Vattenskadeundersökning, som baseras på försäkringsbolagens skadestatistik för vattenskador, visar att köken står för 33% av skadorna.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Ny rapport - Tillståndet i VA-Sverige

2020-04-06

I Svenskt Vattens nya rapport Hållbarhetsindex (HBI) för 2019 beskrivs tillståndet i VA-Sverige. Det är sjätte gången som HBI presenteras. Nu med 171 deltagande kommuner, vilket är fler än någonsin.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Hur långt sprider sig virus?

2020-04-03

I Lund pågår forskning om huruvida virus finns i luften och hur långt det sprider sig, rapporterar SVT:s Rapport 3/4.


  Allmän

Kritik mot OVK i coronatider

2020-04-03

Stena Fastigheter fortsatte med sina planerade OVK-besiktningar, trots det pågående utbrottet av coronapandemin, rapporterar nvp.se.


  Ventilation

Stöd till verifiering av energiinnovationer

2020-04-03

Energimyndigheten utlyser stöd till verifiering av energiinnovationer med kund (VER 20).


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

19 nya projekt för energieffektivt byggande får pengar

2020-04-03

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s tredje utlysning. Sammanlagt 63 miljoner kronor kommer att gå till 19 projekt .


  Allmän Utbildning & FoU

Vägledning om digital fastighetsautomation

2020-04-02

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar en skrift med vägledning för fastighetsägare om digital fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Ny monter i ExpoVent på webben!

2020-04-02

Nu har även ebm-papst sin egen monter på ExpoVent på webben. Missa inte att besöka de olika montrarna och delta i tävlingen.


  Ventilation

Det finns hopp i en tid av oro

2020-04-01

I en tid av oro i omvärlden är det lätt att stänga av allt förutom det allra nödvändigaste. Men det finns hopp och möjligheter.


  Allmän

Nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

2020-03-31

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Det visar Energimyndighetens solcellsstatistik.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×