Seminarium i Uddevalla om geo-FTX

2019-10-27 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energieffektivitet i moderna hus, en fallstudie med Geo-FTX!

Uddevallahem har byggt sex bostadshus på sex år. Under denna träff presenteras de olika husens energinyckeltal och jämförs med varandra. Blir utfallet energimässigt som förväntat!? Lärdomar och erfarenheter. Ett av husen har ”Geo-FTX”, d.v.s. en vätska cirkuleras mellan borrhål och ventilationsaggregatens uteluft. Detta i syfte att förvärma uteluften vintertid och förkyla den sommartid.

Detta system presenteras också.

Plats: Norra Drottninggatan 15, Uddevalla

Tider: onsdag 13 november

11:45 Vi samlas på Norra Drottninggatan 15 (entrén Uddevallahem) för gemensam lunch för de som önskar.

12:30 Norra Drottninggatan 15 Uddevallahems nya kontor, genomgång av dagens tema. Vi tittar även på de helt nya lokalerna.

14:00 Studiebesök Geo-FTX (kort promenad).

15:00 ca, avslut.

Anmälan: du anmäler dig helst via EMTF:s hemsida, under aktiviteter, se nedanstående länk https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/trestad-energieffektivitet-i-moderna-hus-en-fallstudie-medgeo-ftx (eller direkt till Bengt enligt nedan). Arrangemanget är kostnadsfritt. Deltagarantalet är max 20 platser! EMTF Trestad Bengt Zetterberg 0704-222142 [email protected]


 Dela     Tillbaka  

Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till digital teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

Juridikfrukost i Stockholm vad som händer vid en byggkonkurs

2020-04-09

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm om regelverket kring vad som händer vid en parts obestånd inom byggsektorn. Arrangör är Energi och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

×