Folkets Hus Vilhelmina minskar tillförd energi med 70%

2019-09-19 Ecoclime Group AB

https://slussen.azureedge.net/image/47365/Folkets_Hus_Vilhelmina.png

Under 2019–2020 pågår en stor modernisering av energisystemen i Folkets Hus Vilhelmina. Målet är att nå en besparing på 70% av den tillförda värmeenergin i fastigheten för att kunna bidra till EUs miljömål. Ecoclime har totalentreprenaden, med ansvar för både projektering och genomförande. Det är ett samverkansprojekt som delfinansieras av bl a Europeiska regionala utvecklingsfonden och Ecoclime. 

Vilhelmina Folkets Hus rymmer både bibliotek, badhus, bowlinghall, biograf, restaurang, konferensanläggning och en omfattande utbildningsverksamhet. I likhet med många andra fastigheter med kommunala verksamheter byggda på 60-talet finns ett stort behov att modernisera energiförsörjningen, inte minst som ett led i att följa EUs miljödirektiv och uppnå nationella miljömål. 

Under 2017-2020 deltar Vilhelmina Folkets Hus därför i energiprojektet Ecofast, med målet att byggnaden ska minska sin energianvändning och få ett bättre inomhusklimat. Projektet utvecklar och validerar innovativ teknik för energieffektivisering,  energiåtervinning och energilagring. Mot denna bakgrund är målsättningen att projektet ska demonstrera en miljöinnovation för att minska den tillförda värmeenergin i äldre fastigheter med 70%.

Ecoclime och vår projektledare Albin Larsson bjuder in till ett informationsseminarium på Folkets Hus, med smarta energilösningar och inomhusklimat i fokus. Vi välkomnar alla som antingen arbetar med eller har ett särskilt intresse för energifrågor, VVS, styrsystem, fastighetsautomation och inomhusklimat. Efter inledande information får besökarna följa med på en rundvandring där vi visar de innovativa tekniklösningar som installeras och integreras löpande i fastigheten. 

Plats: Folkets hus Vilhelmina (samling i entrén) 

Datum: 2019-09-25
Tid: 14:00–16:00
Kontakt: Albin Larsson [email protected], 073-813 68 14

Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). 


 Dela     Tillbaka  

Ecoclime lanserar nya Evertherm

2020-05-12

Idag lanserar vi nya Evertherm, ett standardiserat produktprogram och en ny webbsida där fastighetsägare kan gå in och se hur en investering i vårt system för återvinning av värmeenergin i spillvatten påverkar driftnetto och fastighetsvärde.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Produktnytt & kataloger Referensprojekt

EU-projekt i Vilhelmina visar på enorm energieffektivisering

2020-03-18

Vilhelminas Folkets Hus har valts som en testanläggning för att bevisa att det går att uppnå energi- och miljömål samtidigt som man förbättrar inomhusmiljön för de som vistas i lokalerna.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Exportsamarbete inleds mellan Ecoclime och Xport

2020-02-06

”Vi har tidigare planerat för en internationell expansion tidigast under 2021, men utifrån vår analys av marknader i norra Europa och våra kontakter med Xport har vi beslutat att påbörja arbetet.” säger Ecoclimes vd, Lennart Olofsson.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Ecoclime förvärvar H-gruppen

2019-12-02

Ecoclime Group AB har tecknat avtal med ägarna av H-gruppen Totalinstallatör AB (H-gruppen Energisystem) om förvärv av samtliga aktier i moderbolaget, en koncern med omsättning om cirka 70 MSEK.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

Affärsdrivna projektledare till Ecoclime Group

2019-10-28

Brinner du för klimatnytta, ny teknologi och hållbar samhällsutveckling? Vill du vara med och bidra till en bättre fastighetsekonomi för våra kunder?


  Värme Kyla El Platsannonser

Ecoclime hjälper Stockholmshem minimera energikonsumtionen.

2019-09-10

Ecoclime installerar ett system för återvinning av värme i spillvatten i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Fastighetens energikonsumtion, driftnetto och investeringskostnad var faktorer som vägde tungt i upphandlingen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

Ecoclime etablerar säljbolag och förstärker organisationen

2019-09-04

För att ytterligare förstärka sin närvaro på marknaden och växla upp försäljningen har bolaget startat ett försäljningsbolag som ska bearbeta kunder i alla affärssegment.


  Allmän Arbetsmarknad

Ecoclime levererade till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018

2019-02-08

Ecoclime levererade energi- och klimatsmartare värmeåtervinning till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018 Skanskas Solterrassen i Umeå.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ecoclime söker senior systemsäljare

2018-10-15

Vi söker nu en senior systemsäljare till ett av Sveriges mest snabbväxande och klimatpositiva företag. Vi har startat resan som ska ge Sverige och världen en ny klimatstandard för verksamhet inomhus.


  Ventilation Värme Kyla Platsannonser

×