Teknikutbildningar nära dig!

2019-08-18 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energi och Miljötekniska Föreningen inbjuder till en fulladdad höst med spännande och lärorika kurser och aktiviteter som du tar del av genom lokalverksamheten på 29 orter! 

 • Akustik för  VVS:are  - kursledare Lennart Kalén ACAD
 • BBR - så hänger regelverket ihop - kursledare Marcus Lundin, Rättkunskap AB
 • Energiberäkning - BBR-krav inom energiområdet som påverkarhela byggnationens ekonomi och miljöpåverkan - kursledare Edwin Måradson Dry-IT
 • Energieffektivisering i befintlig bebyggelse för en mer hållbar drift - kursledare Jakob Rosenqvist, Tranås Energi
 • Fuktens påverkan på innomhusmiljön och energianvändningen - kursledare Björn Wuolikainen, Byggnadsingenjör SBR
 • Inneklimatteknik för fastighetsdrift - R1 - kursledare Lars Ekberg CIT Energy Management 
 • Installationsbrandskydd - kursledare Tomas Fagergren, Brandskyddslaget
 • Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader - kursledare Ulrika Brown Energiverket
 • Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN 
  - kursledare Per Levin Projektengagemang
 • Naturlig komfortkyla - kursledare Gillis Wikander, punkt R AB
 • Kostnadseffektiv vattenskadesäkerhet - kursledare Marcus Lundin, Rättkunskap AB

Läs mer och anmäl dig på www.energi-miljo.se/aktiviteter

Välkommen!


 Dela     Tillbaka  

Tekniklunch i Växjö om vattenkvalitet i värme- och kylsystem

2020-01-23

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Växjö inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem.


  Värme Kyla Sanitet

Studiebesök på Akademiska Sjukhuset i Uppsala

2020-01-23

Välkommen till ett studiebesök på J-Huset, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Byggnaden inrymmer bland annat 96 patientrum, 10 operationssalar och en ny mottagning med ett antal mottagningsrum.


  Allmän

BIM och digitalisering genom hela byggprocessen

2020-01-20

Energi -och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Västerås bjuder in till seminarium som tar upp ämnesområdet BIM och digitalisering genom hela byggprocessen. Efter seminariet bjuds det på middag och hockeymatch VIK IK-MORA IK.


  Allmän Projekterings- & förvaltningsprogram

Alex Kihlström ny marknadschef

2020-01-13

Alex Kihlström (bilden) är ny marknadschef på Energi- och Miljötekniska Föreningen. Han kommer närmast från Gårdfeldts Kyl AB i Karlstad.


  Allmän Arbetsmarknad

Studiebesök på ICA Maxi i Kumla

2019-12-20

Välkommen till ett studiebesök på ICA Maxi i Kumla, arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningen i Örebro.


  Värme Kyla Sanitet

Studiebesök på Valla Torg i Årsta i Stockholm

2019-12-15

Välkommen till ett studiebesök på Valla torg i Stockholm som renoverats inom ramen för EU-programmet GrowSmarter.


  Allmän

Tekniklunch i Falun om Energiavtal 12

2019-12-11

Välkommen till en tekniklunch i Falun praktiska erfarenheter av Energiavtal 12.


  Allmän

Lunchinformation om Östra länken i Luleå

2019-12-11

Välkommen till en lunchinformation om VA-projektet Östra länken i Luleå.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Tekniklunch i Uppsala om vädret och energianvändning

2019-11-28

Välkommen till en lunchträff i Uppsala där Torbjörn Grönbergs, SMHI, berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla.


  Värme Kyla

Tekniklunch i Göteborg om brandskyddskrav och ombyggnad

2019-11-27

Välkommen till en tekniklunch i Göteborg om brandskyddskrav och ombyggnad!


  Allmän Brand & säkerhet