Ecoclime levererade till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018

2019-02-08 Ecoclime Group AB

Ecoclime levererade energi- och klimatsmartare värmeåtervinning till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018.

Skanskas bostadsprojekt Solterrassen i Umeå vann igår undersökningen - Sveriges bästa NKI (nöjd kund index) för fastighetsprojekt med det högsta indexet 91, som uppmätts sedan tävlingen startade.”Vi gratulerar Skanskas personal i Umeå med Mats Andersson och Fredrik Westerlund i spetsen, som nått framgången genom ett innovativt bostadskoncept med fokus på bostadsköparnas välmående och klimatsmarta energilösningar” säger Lennart Olofsson VD i Ecoclime.

”Vi är stolta över att vi fick förtroendet att leverera Evertherm SEW till det vinnande projektet som med vår unika teknologi är det första i landet som återvinner mer än 90% av värmen från avloppsvattnet i fastigheten Den här segern är vi med och delar. Särskilt efter att vårt Evertherm SEW -system kom tvåa i Skanskas GreenTech-tävling förra året”.

Att projektet uppnått det högsta NKI-indexet någonsin ser vi som ett bevis för att bostadsköparna värderar klimatsmartare energilösningar alltmer som en del av välmåendet, när man dagligen ger sitt bidrag till ett hållbarare klimat. I den aktuella fastigheten minskar Ecoclimes värmeåtervinning klimatavtrycket per boende individ med 82 kg CO2 –ekvivalen-ter årligen som på 13 år innebär mer än 1 000 kg = 1 ton CO2. Ponera att alla 64 000 st fastigheter som började byggas i Sverige 2018 installerat Evertherm SEW, då skulle klimatavtrycket i atmosfären minska med mer än 10 000 ton CO2 årligen.

Det aktuella NKI-indexet delas ut av det oberoende undersökningsinstitutet – Prognoscentret som tillhör Esomar. (European Assóciation of Opinion and Marketing Research Professionals).

Om du är intresserad att lära dig mer om växthusgasernas påverkan på klimatet se då svtplays vetenskapens värld från den 20190204: 

https://www.svtplay.se/video/20957624/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-varlden-i-vaxthuset-del-1?start=auto

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: [email protected]


 Dela     Tillbaka  

Nasdaq godkänner Ecoclime Group ABs ansökan om notering

2020-09-09

Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 14 September 2020.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Ecoclime förstärker säljorganisationen

2020-09-02

Ecoclime Svenska Försäljning AB förstärker försäljningsorganisationen med tre personer, varav två nyrekryteringar som startar den 1 september.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Arbetsmarknad

Folkets Hus Vilhelmina energiladdar bergvärmeborrhål

2020-06-08

Utvecklingsprojektet Evertherm-Geo demonstrerar möjligheten att återladda bergvärmehål med hjälp av luft- och solvärme.


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Ecoclime lanserar nya Evertherm

2020-05-12

Idag lanserar vi nya Evertherm, ett standardiserat produktprogram och en ny webbsida där fastighetsägare kan gå in och se hur en investering i vårt system för återvinning av värmeenergin i spillvatten påverkar driftnetto och fastighetsvärde.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Produktnytt & kataloger Referensprojekt

EU-projekt i Vilhelmina visar på enorm energieffektivisering

2020-03-18

Vilhelminas Folkets Hus har valts som en testanläggning för att bevisa att det går att uppnå energi- och miljömål samtidigt som man förbättrar inomhusmiljön för de som vistas i lokalerna.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Exportsamarbete inleds mellan Ecoclime och Xport

2020-02-06

”Vi har tidigare planerat för en internationell expansion tidigast under 2021, men utifrån vår analys av marknader i norra Europa och våra kontakter med Xport har vi beslutat att påbörja arbetet.” säger Ecoclimes vd, Lennart Olofsson.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Ecoclime förvärvar H-gruppen

2019-12-02

Ecoclime Group AB har tecknat avtal med ägarna av H-gruppen Totalinstallatör AB (H-gruppen Energisystem) om förvärv av samtliga aktier i moderbolaget, en koncern med omsättning om cirka 70 MSEK.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

Affärsdrivna projektledare till Ecoclime Group

2019-10-28

Brinner du för klimatnytta, ny teknologi och hållbar samhällsutveckling? Vill du vara med och bidra till en bättre fastighetsekonomi för våra kunder?


  Värme Kyla El Platsannonser

Folkets Hus Vilhelmina minskar tillförd energi med 70%

2019-09-19

Under 2019–2020 pågår en stor modernisering av energisystemen i Folkets Hus Vilhelmina. Målet är att nå en besparing på 70% av den tillförda värmeenergin i fastigheten för att kunna bidra till EUs miljömål och spara pengar.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Ecoclime hjälper Stockholmshem minimera energikonsumtionen.

2019-09-10

Ecoclime installerar ett system för återvinning av värme i spillvatten i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Fastighetens energikonsumtion, driftnetto och investeringskostnad var faktorer som vägde tungt i upphandlingen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

×