Ecoclime söker senior systemsäljare

2018-10-15 Ecoclime Group AB

Vi söker nu en senior systemsäljare till ett av Sveriges mest snabbväxande och klimatpositiva företag.  Vi har startat resan som ska ge Sverige och världen en ny klimatstandard för verksamhet inomhus. Med stabil innetemperatur, jämn luftfuktighet och ren luft året om. Med den lägsta investeringskostnaden, den enklaste installationen och driftkostnaden, dragfritt, utan oljud och kallras, inga bakterier, sporer och forcerade partikelflöden. Med smartare affärs-, projekterings-, installations- och driftlösningar är vi redan bäst i världen även vad gäller lönsamheten för produkterna.

Du blir en av de nyckelpersoner som tillsammans med våra fantastiska referenskunder ska göra oss till det självklara valet för fastighetsägarna i Sverige och bidra till att vi lägger grunden för vår internationalisering.

Du ska jobba med de stora fastighetsbolagen i landet med Stockholm/Årsta som utgångspunkt och Mälardalen som huvudsakligt verksamhetsområde med fastighets-, bygg-, projekt- och arkitektföretag som kunder och partners.

I grunden är det din personliga motivation för försäljning, mer hållbarhet och klimatnytta i fastighetsbranschen som är din drivkraft. Anställningsvillkoren kommer vi överens om.

Vi tror att du har jobbat med försäljning och/eller projektering av inomhuklimat-, ventilations-, energi- eller styrsystem i fastigheter. Där även fastighetsutveckling-, -projektering och besiktningsverksamhet kan vara din bakgrund.

Du får jobba i ett team med innovativa produkter, projekteringshjälpmedel, affärsprocesser och medarbetare som har lång erfarenhet av inomhusklimat-, energi- och automationssystem i fastighetsbranschen.


Är du intresserad? Skicka ett personligt brev och bifogat CV till [email protected], skriv ”Senior systemsäljare” i ämnesraden.


 Dela     Tillbaka  

Exportsamarbete inleds mellan Ecoclime och Xport

2020-02-06

”Vi har tidigare planerat för en internationell expansion tidigast under 2021, men utifrån vår analys av marknader i norra Europa och våra kontakter med Xport har vi beslutat att påbörja arbetet.” säger Ecoclimes vd, Lennart Olofsson.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Ecoclime förvärvar H-gruppen

2019-12-02

Ecoclime Group AB har tecknat avtal med ägarna av H-gruppen Totalinstallatör AB (H-gruppen Energisystem) om förvärv av samtliga aktier i moderbolaget, en koncern med omsättning om cirka 70 MSEK.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

Affärsdrivna projektledare till Ecoclime Group

2019-10-28

Brinner du för klimatnytta, ny teknologi och hållbar samhällsutveckling? Vill du vara med och bidra till en bättre fastighetsekonomi för våra kunder?


  Värme Kyla El Platsannonser

Folkets Hus Vilhelmina minskar tillförd energi med 70%

2019-09-19

Under 2019–2020 pågår en stor modernisering av energisystemen i Folkets Hus Vilhelmina. Målet är att nå en besparing på 70% av den tillförda värmeenergin i fastigheten för att kunna bidra till EUs miljömål och spara pengar.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Ecoclime hjälper Stockholmshem minimera energikonsumtionen.

2019-09-10

Ecoclime installerar ett system för återvinning av värme i spillvatten i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Fastighetens energikonsumtion, driftnetto och investeringskostnad var faktorer som vägde tungt i upphandlingen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

Ecoclime etablerar säljbolag och förstärker organisationen

2019-09-04

För att ytterligare förstärka sin närvaro på marknaden och växla upp försäljningen har bolaget startat ett försäljningsbolag som ska bearbeta kunder i alla affärssegment.


  Allmän Arbetsmarknad

Ecoclime levererade till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018

2019-02-08

Ecoclime levererade energi- och klimatsmartare värmeåtervinning till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018 Skanskas Solterrassen i Umeå.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ecoclime garanterar inneklimatet för 99 öre/kvm och dygn

2018-10-12

Ecoclime lanserar ett helt nytt erbjudande för fastighetsägare och hyresgäster som vill förbättra inomhusklimatet utan att behöva investera själva. Genom att hyra en installation av Ecoclimes komfortlösning garanteras en hög komfort - året runt.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt

Ecoclime lanserar unikt komfortgarantikoncept

2018-08-02

Ecoclimes nya och unika komfortgarantikoncept innebär att fastighetsägare/hyresgäster betalar en fast månadshyra. För det får man installation av Ecoclimes komfortsystemen, en garanterad komfort avseende temperatur, luftkvalitet, drag, oljud mm.


  Ventilation Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger