Ecoclime söker senior systemsäljare

2018-10-15 Ecoclime Group AB

Vi söker nu en senior systemsäljare till ett av Sveriges mest snabbväxande och klimatpositiva företag.  Vi har startat resan som ska ge Sverige och världen en ny klimatstandard för verksamhet inomhus. Med stabil innetemperatur, jämn luftfuktighet och ren luft året om. Med den lägsta investeringskostnaden, den enklaste installationen och driftkostnaden, dragfritt, utan oljud och kallras, inga bakterier, sporer och forcerade partikelflöden. Med smartare affärs-, projekterings-, installations- och driftlösningar är vi redan bäst i världen även vad gäller lönsamheten för produkterna.

Du blir en av de nyckelpersoner som tillsammans med våra fantastiska referenskunder ska göra oss till det självklara valet för fastighetsägarna i Sverige och bidra till att vi lägger grunden för vår internationalisering.

Du ska jobba med de stora fastighetsbolagen i landet med Stockholm/Årsta som utgångspunkt och Mälardalen som huvudsakligt verksamhetsområde med fastighets-, bygg-, projekt- och arkitektföretag som kunder och partners.

I grunden är det din personliga motivation för försäljning, mer hållbarhet och klimatnytta i fastighetsbranschen som är din drivkraft. Anställningsvillkoren kommer vi överens om.

Vi tror att du har jobbat med försäljning och/eller projektering av inomhuklimat-, ventilations-, energi- eller styrsystem i fastigheter. Där även fastighetsutveckling-, -projektering och besiktningsverksamhet kan vara din bakgrund.

Du får jobba i ett team med innovativa produkter, projekteringshjälpmedel, affärsprocesser och medarbetare som har lång erfarenhet av inomhusklimat-, energi- och automationssystem i fastighetsbranschen.


Är du intresserad? Skicka ett personligt brev och bifogat CV till [email protected], skriv ”Senior systemsäljare” i ämnesraden.


 Dela     Tillbaka  

Nasdaq godkänner Ecoclime Group ABs ansökan om notering

2020-09-09

Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 14 September 2020.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Ecoclime förstärker säljorganisationen

2020-09-02

Ecoclime Svenska Försäljning AB förstärker försäljningsorganisationen med tre personer, varav två nyrekryteringar som startar den 1 september.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Arbetsmarknad

Folkets Hus Vilhelmina energiladdar bergvärmeborrhål

2020-06-08

Utvecklingsprojektet Evertherm-Geo demonstrerar möjligheten att återladda bergvärmehål med hjälp av luft- och solvärme.


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Ecoclime lanserar nya Evertherm

2020-05-12

Idag lanserar vi nya Evertherm, ett standardiserat produktprogram och en ny webbsida där fastighetsägare kan gå in och se hur en investering i vårt system för återvinning av värmeenergin i spillvatten påverkar driftnetto och fastighetsvärde.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Produktnytt & kataloger Referensprojekt

EU-projekt i Vilhelmina visar på enorm energieffektivisering

2020-03-18

Vilhelminas Folkets Hus har valts som en testanläggning för att bevisa att det går att uppnå energi- och miljömål samtidigt som man förbättrar inomhusmiljön för de som vistas i lokalerna.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Exportsamarbete inleds mellan Ecoclime och Xport

2020-02-06

”Vi har tidigare planerat för en internationell expansion tidigast under 2021, men utifrån vår analys av marknader i norra Europa och våra kontakter med Xport har vi beslutat att påbörja arbetet.” säger Ecoclimes vd, Lennart Olofsson.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Ecoclime förvärvar H-gruppen

2019-12-02

Ecoclime Group AB har tecknat avtal med ägarna av H-gruppen Totalinstallatör AB (H-gruppen Energisystem) om förvärv av samtliga aktier i moderbolaget, en koncern med omsättning om cirka 70 MSEK.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

Affärsdrivna projektledare till Ecoclime Group

2019-10-28

Brinner du för klimatnytta, ny teknologi och hållbar samhällsutveckling? Vill du vara med och bidra till en bättre fastighetsekonomi för våra kunder?


  Värme Kyla El Platsannonser

Folkets Hus Vilhelmina minskar tillförd energi med 70%

2019-09-19

Under 2019–2020 pågår en stor modernisering av energisystemen i Folkets Hus Vilhelmina. Målet är att nå en besparing på 70% av den tillförda värmeenergin i fastigheten för att kunna bidra till EUs miljömål och spara pengar.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Ecoclime hjälper Stockholmshem minimera energikonsumtionen.

2019-09-10

Ecoclime installerar ett system för återvinning av värme i spillvatten i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Fastighetens energikonsumtion, driftnetto och investeringskostnad var faktorer som vägde tungt i upphandlingen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

×