Uppsala Vatten vinner PFAS-mål i domstol

2024-04-09 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/ida.jpg
Ida Hellrup, tillförordnad vd på Uppsala Vatten

Försvarsmakten ansvarar för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen i dag meddelat sin dom. Försvarsmakten måste stå för de reningskostnader som hittills uppstått på grund av PFAS-föroreningen.

– Det här är inte i första hand en vinst för Uppsala Vatten som bolag utan främst en vinst för miljön och alla Uppsalabor. Det är nu fastställt att den som förorenar också är den som ska betala, säger Ida Hellrup, tillförordnad vd på Uppsala Vatten.

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det genom Uppsala Vattens utredningar samt redovisade uppgifter om bland annat grundvattenbildning, mängder, föroreningars avgränsning och provtagningar har framkommit att den PFAS-förorening som finns inom Ärnaområdet sprids via grundvattnet i åssystemet till Stadsträdgårdens vattentäkt.

Uppsala Vatten har hittills betalat drygt 37 miljoner kronor för att rena vattnet och beräknar att bolaget kommer att ha en kostnad på i vart fall 4 miljoner kronor varje år.

– Det är både väntat och rimligt att försvarsmakten betalar kostnaden för sina föroreningar. Samtidigt är det illa att de skadat vårt grundvatten. Att de dessutom försökt undanhålla viktig information i syfte att smita undan sitt ansvar är yttersta graverande, säger Rickard Malmström (MP), styrelseordförande för Uppsala Vatten.

Domen gäller inte förrän den vinner laga kraft, vilket sker om fyra veckor – den 7 maj –om domen inte överklagas.

Läs mer om processen på www.uppsalavatten.se/pfasLänk till annan webbplats..

Källa: Uppsala Vatten

Läs också:
PFAS-drabbade fick rätt i HD

 


 Dela     Tillbaka  

Fegisar fick veta mer om digitalt öga

2024-05-24

Slussen.biz fanns på plats på nätverket Fegis 70:e möte där deltagarna fick veta mer om Census Eye med vilket Locum vann senaste upplagan av Stora Inneklimatpriset.


Ventilation

Årsmöte i Emtf

2024-05-23

Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) har haft årsmöte. Slussen.biz deltog för att se vad som är på gång.


Allmän

Riksrevisionen granskar allmänt vatten och avlopp

2024-05-22

Underhållet av kommunala va-system är eftersatt. På sikt innebär det risker för miljön och människors hälsa. Riksrevisionen genomför nu en granskning av statens insatser för att stötta och kontrollera kommunernas arbete med allmänna vattentjänster.


Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Aktuell information om vattensituationen i kommunerna

2024-05-22

Branschorganisationen Svenskt Vatten har koll på vattensituationen i landets kommuner. Just nu finns det åtta kommuner som har bevattningsförbud i hela eller i vissa delar av kommunen.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny verksamhetschef i Isoleringsfirmornas Förening

2024-05-21

Pär Bönnestig är ny verksamhetschef i Isoleringsfirmornas Förening.


Allmän Isolering Arbetsmarknad

Samarbete gav ökad kunskap om luftflöden

2024-05-21

Vilken miljöpåverkan ger det att ventilera bort risk för smittspridning i vårdlokaler? Hur påverkar det energianvändning och inomhusklimat i byggnaden? Och vad kostar det? Chalmers släppte i dagarna en rapport i frågan.


Ventilation Utbildning & FoU

Sverige får undantag i avloppsdirektivet

2024-05-21

EU:s avloppsdirektiv kommer att innehålla ett undantag för Weserdomen. Något som Sverige och Finland kämpat för.


Vatten & avlopp (yttre VA)

295 miljoner till forskning och innovation för fossilfri el

2024-05-21

Nu har Energimyndigheten beviljat stöd till 26 nya forsknings- och innovationsprojekt för utvecklingen av framtidens fossilfria elproduktion.


El Utbildning & FoU

Miljoner till forskning som ska hindra översvämningar

2024-05-20

Högskolan i Gävle har tilldelats totalt 2,6 mkr kronor till ett forskningsprojekt som ska förebygga effekter av översvämningar och skyfall. Forskningen kommer att bedrivas tillsammans med två privata företag som lägger till ytterligare 2,9 mkr.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Årsmöte i Svensk Ventilation

2024-05-17

Slussen.biz fanns på plats när branschorganisationen Svensk Ventilation höll årsmöte på Vår Gård i Saltsjöbaden.


Ventilation