Föredrag i Borås om Sluta Riv

2024-02-28 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Välkommen till ett föredrag i Borås om SlutaRiv – så gör delreparationer att man slipper riva hela våtrummet.

Då det tidigare inte funnits några övergripande riktlinjer för reparationer i byggbranschen, vare sig för exempelvis rörledningar, tätskikt eller dylikt, så har det inneburit att mycket rivs i onödan i samband med underhåll, ombyggnationer och vattenskador. Enligt branschorganisationen SlutaRiv ska framtidens badrum vara mätbara, reparationsbara och läcksökningsbara.

Tanken är att slippa riva hela våtrummet vid vattenskador och istället delreparera.

Därför har den nybildade branschorganisationen SlutaRiv infört krav på mätbarhet av fukt i våtrum vid nybyggnation, ombyggnation och renovering, utöver tidigare regler om mätbarhet vid delreparation av tätskikt, dolda fogar på tappvatten- och värmerör samt vid anslutning mellan gammalt och nytt på avloppssystem.

SlutaRivs branschregler kompletterar byggbranschen inom ett område som inte tidigare reglerats och är avsedda att kunna kombineras med andra gällande branschregler.

Vid en kostnadsfri föreläsning i EMTF Borås kommer Marcus Lundin, SlutaRiv, att presentera systemet och tanken kring SlutaRiv.

Datum och tid: 14 mars kl 11.30

Föredraget sker via Teams

Anmälan här https://emtf.arcmember.net/Public/Event/JoinEvent.aspx?id=13153

 

 


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om EU:s nya energikrav

2024-04-11

Lyssna till ett föredrag om EU:s direktiv om energieffektivitet och byggnaders energiprestanda.


Allmän Energieffektivisering

Uppdatera dig i de nya kraven för köldmedier

2024-04-10

Den idag gällande F-gasförordningen är på väg att ersättas med en ny med skarpare krav för att minska utsläpp av fluorerade växthusgaser. Martin Larsson, RISE, går i denna teknikutbildning arrangerad av EMTF igenom vilka alternativ som diskuteras.


Kyla Utbildning & FoU

Kunskapsutveckla dig inom solenergi!

2024-03-27

I april ger EMTF möjlighet till fördjupning inom solenergiteknik med två digitala kurstillfällen.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Lågkonjunkturen gjorde Karl till vvs-ingenjör

2024-03-12

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM I EMTF: Under utbildningen till vvs-ingenjör på IUC i Katrineholm blev Karl Kind medlem i EMTF. Nästa år har han varit ordförande för föreningens lokalavdelning i Örebro i tio år och jobbar hårt för att fler ska få upp intresset.


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Studiebesök på SEEL i Göteborg

2024-03-08

Välkommen till ett studiebesök på SEEL Swedish Electric Transport Laboratory i Göteborg, Nykvarn och Borås.


El Utbildning & FoU

Lunchföredrag om Stockholms nya energikrav

2024-02-16

Stockholms stads energikrav har nyligen reviderats för byggande på stadens mark, dvs när marken förmedlas via markanvisning och vid tecknande av exploateringsavtal med staden. Nu finns ett föredrag om kraven.


Allmän Energieffektivisering

Studiebesök på X i Uppsala

2024-01-31

I Uppsala finns Sveriges största kontorshus i trä, Magasin X, med Vasakronan som byggherre. Välkommen till ett studiebesök!


Allmän

Ny chans att diplomera dig som totalkonsult!

2024-01-15

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med ”totalmetodiken”, där du som deltagare ges möjlighet att diplomera dig.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Kunskapsutveckla dig!

2023-12-06

Så undviker du korrosion i värmesystem.


Ventilation Värme Utbildning & FoU