Folkhälsomyndigheten ger ny vägledning om inomhusmiljö

2024-02-26 Slussen Building Services

Många människor upplever hälsorelaterade besvär på grund av sin inomhusmiljö. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning och stödmaterial som ska hjälpa kommunerna i arbetet med förebyggande tillsyn av bostäder.

Enligt den nationella tillsynsstrategin för miljöbalken ska landets kommuner fokusera på tillsyn av inomhusmiljön i bostäder under åren 2022–2025, och Folkhälsomyndigheten ska stötta med vägledning. Bakgrunden till att tillsyn av bostäder pekas ut i den nationella tillsynsstrategin är att det finns bostäder med problem med inomhusmiljön som inte kommer till tillsynsmyndigheternas kännedom ̶ till exempel dålig luftkvalitet, fukt och mögel, för hög eller låg temperatur eller skadedjur. Bara drygt hälften av landets kommuner utför bostadstillsyn i förebyggande syfte, och tanken med fokusområdet är att få igång en effektiv bostadstillsyn i alla Sveriges kommuner.

̶ Vi ser att många människor upplever hälsorelaterade besvär på grund av sin inomhusmiljö, särskilt i flerbostadshus, och problemen har inte minskat över tid. Det finns också socioekonomiska skillnader i hur vi bor, vilket skapar ojämlika förutsättningar till en god inomhusmiljö. Bostadstillsyn är därför viktigt i arbetet för en god och jämlik hälsa, säger utredaren Lina Boström.

Tillsynsvägledningen och stödmaterialet är i första hand framtaget för tillsynsmyndigheterna, som i de flesta fall är de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna. Det kan även användas av fastighetsägare och andra berörda.

Läs mer

Källa: Folkhälsomyndigheten


 Dela     Tillbaka  

De nominerade - del III

2024-04-12

Prisutdelningen av prestigefyllda och traditionstyngda Stora Inneklimatpriset närmar sig med stormsteg och vi har fått veta mer om ytterligare en av de nominerade, Locum och systemet Census Eye.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Gamla ledningar och nya vitvaror största bovarna

2024-04-12

Gamla ledningar och nya vitvaror innebär störst risk för vattenskador. Och svenska folket behöver förbereda sig bättre för kalla vintrar för att undvika frysskador. Det visar Vattenskaderapporten 2023.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

HeatQuantum Tour landade i Arlanda stad

2024-04-09

Slussen.biz fanns på plats för att få veta mer om CO2-värmepumpen HeatQuantum när leverantören Advansors turné fanns på plats i Arlanda stad.


Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Uppsala Vatten vinner PFAS-mål i domstol

2024-04-09

Försvarsmakten ansvarar för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen i dag meddelat sin dom.


Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet

Kommunernas energi- och klimatrådgiving gör nytta

2024-04-08

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen leder till ökad kunskap hos svenska hushåll, och bidrar också till insatser som ger minskad energianvändning. Det visar en nyligen genomförd utvärdering som Energimyndigheten beställt.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Nej för solcellspark på åkermark i Skåne

2024-04-08

Mark- och miljööverdomstolen fastställer Länsstyrelsen i Skånes läns beslut att förbjuda nyanläggning av solceller på en åkermark i Helsingborgs kommun.


El Solvärme & solenergi

De nominerade - del II

2024-04-05

I den andra delen av artikelserien om de nominerade till Stora Inneklimatpriset presentar vi stolt Simap som är nominerade för värmekontrollsystemet OptiControl.


Värme Produktnytt & kataloger Nordbygg

Misstänkt storfusk i installationsbranschen

2024-04-05

Region Skåne har gjort en extern granskning av fakturor för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift. Granskningen visar att Bravida Sverige AB har överfakturerat och Region Skåne häver nu ramavtalen med företaget.


Allmän Arbetsmarknad

Prisad produkt löser feta problem

2024-04-05

Sedan årsskiftet är det förbjudet att hälla ut matfett i avloppet. Nu har UF-företaget SolidOil UF prisats för en produkt som löser problemet.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU

VA-mässan i Jönköping sätts på paus

2024-04-04

Det blir ingen VA-mässa i Jönköping 24-26 september som planerat. Det skriver arrangören Elmia på sin hemsida.


Vatten & avlopp (yttre VA)