Lunchföredrag om Stockholms nya energikrav

2024-02-16 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Lunchföredrag om Stockholms nya energikrav

 

Stockholms stads energikrav har gällt sedan 2012. Dessa har nyligen reviderats för byggande på stadens mark, dvs när marken förmedlas via markanvisning och vid tecknande av exploateringsavtal med staden.

Beslut om Energikrav vid byggande på stadens mark fattas både av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och av Exploateringsnämnden. De nya energikraven innebär  flera positiva saker:

•    att staden fortsättningsvis säkerställer energieffektiv husbyggnation och teknikutveckling

•    att teknikneutralitet mellan olika uppvärmningsformer säkerställs

•   att byggnader uppförs med en fullgod klimatskärm

•   att ändringar i Boverkets byggregler automatiskt kommer in i stadens krav

•   att beräknings- och redovisningsförfarandet väsentligt förenklas för byggaktörerna.

Vid en kostnadsfri lunchföreläsning i Stockholm kommer Jan-Ulric Sjögren och Örjan Lönngren, båda från Miljöförvaltningen, att föreläsa om de nya energikraven.

Plats: Hantverkargatan 4, Stockholm

Datum och tid: 4 mars, kl 11.45

Anmälan på https://emtf.arcmember.net/Public/Event/JoinEvent.aspx?id=13119

 


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om EU:s nya energikrav

2024-04-11

Lyssna till ett föredrag om EU:s direktiv om energieffektivitet och byggnaders energiprestanda.


Allmän Energieffektivisering

Uppdatera dig i de nya kraven för köldmedier

2024-04-10

Den idag gällande F-gasförordningen är på väg att ersättas med en ny med skarpare krav för att minska utsläpp av fluorerade växthusgaser. Martin Larsson, RISE, går i denna teknikutbildning arrangerad av EMTF igenom vilka alternativ som diskuteras.


Kyla Utbildning & FoU

Kunskapsutveckla dig inom solenergi!

2024-03-27

I april ger EMTF möjlighet till fördjupning inom solenergiteknik med två digitala kurstillfällen.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Lågkonjunkturen gjorde Karl till vvs-ingenjör

2024-03-12

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM I EMTF: Under utbildningen till vvs-ingenjör på IUC i Katrineholm blev Karl Kind medlem i EMTF. Nästa år har han varit ordförande för föreningens lokalavdelning i Örebro i tio år och jobbar hårt för att fler ska få upp intresset.


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Studiebesök på SEEL i Göteborg

2024-03-08

Välkommen till ett studiebesök på SEEL Swedish Electric Transport Laboratory i Göteborg, Nykvarn och Borås.


El Utbildning & FoU

Föredrag i Borås om Sluta Riv

2024-02-28

Välkommen till ett föredrag i Borås om SlutaRiv – så gör delreparationer att man slipper riva hela våtrummet.


Allmän Utbildning & FoU

Studiebesök på X i Uppsala

2024-01-31

I Uppsala finns Sveriges största kontorshus i trä, Magasin X, med Vasakronan som byggherre. Välkommen till ett studiebesök!


Allmän

Ny chans att diplomera dig som totalkonsult!

2024-01-15

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med ”totalmetodiken”, där du som deltagare ges möjlighet att diplomera dig.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Kunskapsutveckla dig!

2023-12-06

Så undviker du korrosion i värmesystem.


Ventilation Värme Utbildning & FoU