Teknikutbildningar vecka 48

2023-11-14 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Solel och solvärme

Teknik, systeminteraktion och ekonomi 

EMTF är glada att kunna erbjuda denna unika
solenergiutbildning med praktisk inriktning och handfasta råd både kring solel
och solvärme. Kursen leds av Lars Andrén (DrivKraft Andrén AB) som är en av
Sveriges främsta auktoriteter på området. 

https://slussen.azureedge.net/image/955/LA_1.png

Tillfälle: tisdag 28 november 2023

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Digitalt

Ledare: Lars André, Drivkraft AB

 

Läs mer och anmäl dig här!

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png

 

Installationsbrandskydd

Den leds av Tomas Fagergren på Brandskyddslaget och baseras på de krav
som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar
i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med
hänsyn till brandcellsindelning och klasser, förläggning av kanaler,
upphängningsanordningar, fläktrum, imkanaler, brandskyddsspjäll, schakt med mera.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Tomas_Fagergren.jpg

Tillfälle: onsdag 29 november 2023

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Digitalt

Ledare: Tomas Fagergren, Brandskyddslaget

 

Läs mer och anmäl dig här!

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png

 

Ljud från installationer

Denna teknikutbildning ger dig allmän kunskap om akustik och
hur ljudproblem kan minimeras. Delar som behandlas är om vilka ljudkrav som
ställs av myndigheter, akustiska måttenheter och vilka problem som kan uppstå
vid olika typer av tekniska lösningar och hur dessa kan lösas. Den behandlar
både ljud från ventilationssystem och från värme- och sanitetssystem.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Bengt_Johansson_Efterklang_rund.png

Tillfälle: torsdag 30 november 2023

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Digitalt

Ledare: Bengt Johansson, Efterklang

 

Läs mer och anmäl dig här!

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png


 Dela     Tillbaka  

Föredrag i Borås om Sluta Riv

2024-02-28

Välkommen till ett föredrag i Borås om SlutaRiv – så gör delreparationer att man slipper riva hela våtrummet.


Allmän Utbildning & FoU

Lunchföredrag om Stockholms nya energikrav

2024-02-16

Stockholms stads energikrav har nyligen reviderats för byggande på stadens mark, dvs när marken förmedlas via markanvisning och vid tecknande av exploateringsavtal med staden. Nu finns ett föredrag om kraven.


Allmän Energieffektivisering

Studiebesök på X i Uppsala

2024-01-31

I Uppsala finns Sveriges största kontorshus i trä, Magasin X, med Vasakronan som byggherre. Välkommen till ett studiebesök!


Allmän

Ny chans att diplomera dig som totalkonsult!

2024-01-15

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med ”totalmetodiken”, där du som deltagare ges möjlighet att diplomera dig.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Kunskapsutveckla dig!

2023-12-06

Så undviker du korrosion i värmesystem.


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om nya normalvärden för graddagar

2023-12-04

SMHI har publicerat nya ”normalvärden” för graddagar och EnergiIndex som en följd av att normalperioden ändrats från 1981-2010 till 1991-2020. Här är ett föredrag om förändringarna.


Allmän

Kurs 5 december! - Injustering av värmesystem

2023-11-28

Sänk kostnaderna och få bättre termisk komfort!


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om nya energikrav i Stockholm

2023-11-23

Välkommen till ett föredrag om de nya energikrav i Stockholm som tagits fram.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om aggregatorer

2023-11-20

Fastighetsföretag har undersökt marknaden för s k aggregatorer och förmågan att koppla upp fastighetsutrustning mot Svenska Kraftnäts stödtjänster och lokala flexmarknader. Här är ett föredrag om dessa projekt.


Allmän

Scanvac webinar 13 december 2023

2023-11-20

This webinar aims to share experiences of energy-saving measures conducted in Nordic countries and discuss possible challenges we have had in reducing peak power and energy demands.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU