Marcus Sandlund - ny VD i Ecoclime Group AB

2022-02-17 Ecoclime Group AB

 

https://slussen.azureedge.net/image/47365/ecoclime-marcus-nyvd-1024x536.jpeg

Styrelsen i Ecoclime Group har beslutat utse Marcus Sandlund 34 år, som i dag är vice VD i Ecoclime Group, till ny VD med tillträde den 1 mars 2022.

Marcus Sandlund har varit anställd i Ecoclime sedan den 1 juni 2021. Han har företrädesvis haft det operativa ansvaret för integrationen av affärerna inom affärsområdet Cirkulär energi samt rekrytering av nyckelmedarbetare inför bolagets fortsatta expansion. Efter examen som byggnadsingenjör vid KTH 2009 har Marcus haft flera ledande roller i branschen. Projektchef Skanska Sverige AB och sedan Affärschef för Avdelning Östergötland, NCC Sverige AB. Efter det fick Marcus uppdraget som Affärschef för NCC Skola och Bostad och slutligen uppdraget som Affärsansvarig för rikskunder och stora projekt inom NCC, innan övergången till Ecoclime.

Marcus Sandlunds deklaration i rollen som ny VD i Ecoclime:

”Att vara en ledare handlar om att leda utveckling och organisationer framåt – stora händelser och affärer skapas aldrig av en person – de görs av ett team!” 

Lennart Olofsson, Ecoclimes avgående VD:

”Det känns rätt att genomföra successionen nu när vi åter är på tillväxtbanan med en Q4 rapport som pekar uppåt och framåt. Jag har sedan jag träffade Marcus för 3,5 år sedan imponerats av drivet, kompetensen och den analytiska förmågan och vi har nu under drygt ett halvår lärt känna Marcus även operativt, som delaktig i den påbörjade omvandlingen av Ecoclime från ett entreprenörsdrivet svenskt affärsprojekt till ett globalt tjänste- och produktföretag. Jag ser fram emot att fortsatt medverka som rådgivare och i styrelsen. Så länge jag kan bidra till värdeskapandet för bolaget ska jag verka med inriktning på den förvärvsdrivna tillväxten och den fortsatta affärsutvecklingen av våra tjänster, affärsmodeller och produkter i energimarknaden med åtföljande klimatnytta”.

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-17 08:40 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Marcus Sandlund, tillträdande VD
[email protected]
Tfn: 070-088 73 75

Lennart Olofsson, avgående VD
[email protected]
Tfn: 070-537 16 42


 Dela     Tillbaka  

Ecoclime Group i strategiskt viktig affär med Peab

2022-11-23

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Peab att leverera en geoenergilösning för frikyla. Affären är värd drygt 6,5 MSEK. Borrning sker med nya elektriska borriggar, som ett led i ett långsiktigt miljöarbete.


  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi

Lexium och Ecoclime ingår samarbetsavtal

2022-11-18

Ecoclime har lång och gedigen erfarenhet inom energieffektivisering, Lexium är en ledande aktör inom Facility Management. Genom avtalet ges Ecoclime möjlighet att leverera tjänster och produkter inom energieffektivisering inkluderat Evertherm SEW.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi

Ecoclimes första systemleverans till HSB

2022-11-16

HSBs BRF Biologigränd i Umeå med 350 st lägenheter kommer att använda Ecoclime Groups systemlösning Evertherm SEW som kan återvinna 95 % av energin i spillvattnet. Avtalspart är HSB Norr och entreprenör är Norrtech AB. Ordervärdet uppgår till 5 MSEK.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

Ecoclime levererar cirkulärt energisystem till Akademiska Hus

2022-09-30

Akademiska Hus gör ny affär med Ecoclime avseende nybyggnadsprojektet Aquila. Projektet innefattar 170 studentlägenheter som, med Evertherm SEW, kan återvinna 95 % av värmeenergin i spillvattnet. Avtalspart är Byggpartner AB i Dalarna.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Bolag inom Ecoclime tecknar ramavtal med Akademiska Hus

2022-09-30

Ecoclime Groups dotterbolag SDC Automation har tecknat ett treårigt ramavtal avseende fastighetsautomation för energieffektivisering till Akademiska Hus fastighetsbestånd i Stockholm. Ramavtalets värde uppskattas till 10 miljoner.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime levererar unik helhetslösning till Solporten

2022-09-26

Solporten Fastighets AB gör en ny affär med Ecoclime Group i syfte att framtidssäkra och skapa en optimal energilösning för fastigheten Facklan 5. Projektet innefattar integration av flera energikällor. Ordervärde uppgår till 5,7 MSEK.


  Värme El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

Ecoclime får nytt förtroende från Rikshem

2022-09-23

Ecoclime Group har erhållit en ny order, värde 7,6 MSEK, från Rikshem i enlighet med det ramavtal som parterna tecknade i november 2021. Den nya beställningen avser ytterligare tre cirkulära energisystem för återvinning av värme i spillvatten.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime i ny etapp med globalt molntjänstftg - 6,7 Mkr

2022-09-23

Ecoclime Groups dotterbolag SDC Automation har erhållit en order avseende leverans av ytterligare en etapp fastighetsautomation för serverhallar. Kunden är det globala webbtjänstföretag med vilket SDC Automation har ett långsiktigt projektavtal.


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime Group söker dig!

2022-08-25

Ecoclime Group är i en expansiv fas och har massor av intressanta tjänster ute. Allt från stabsfunktioner på huvudkontoret till ingenjörer, servicetekniker och montörer.


  Allmän Platsannonser

Bolag inom Ecoclime Group tecknar ramavtal - värde 22 Mkr

2022-06-03

Ecoclime Groups dotterbolag Flexibel Luftbehandling har tecknat ett ramavtal gällande ventilationsarbeten i fastigheter och lokaler för AB Svenska Bostäder och AB Stadsholmen. Ramavtalets värde uppskattas till ca 22 miljoner.


  Ventilation Referensprojekt