Evertherm SEW - mest gratis förnybar energi under vintern

2022-02-07 Ecoclime Group AB

Den aktuella energipriskrisen i vinter och flera års analyser visar att installerade cirkulära energisystem av typen Evertherm SEW(1) ger den mest kapacitetseffektiva och jämna energibesparingen av alla förnybara energislag. Detta i jämförelse med alternativ som bergvärme(2), solceller(3) och vindkraft(4). Där Evertherm levererar en säkerställd energi-kapacitet och -besparing oavsett väder och vind genom återvinning samt recirkulering av spillenergi i fastigheter, när det är som mest kallt ute och energin är som allra dyrast.

Med en kapacitetsfaktor om mer än 75% under vintertid och 70% på årsbasis, är Evertherm SEW-systemen mer än dubbelt så effektiva som vindkraft (cirka 30%) och solceller (cirka 12%). För bergvärme är det svårt att säkert fastställa en kapacitetsfaktor då bergvärmens effekt varierar kraftigt, beroende på var och hur den installerats och normalt lägst vintertid till följd av den lägre temperaturen i berggrunden. När bergvärme däremot integreras med Evertherm SEW system då kan även bergvärmens kapacitetsfaktor öka kraftigt, särskilt under uppvärmningssäsongen vintertid.

Som följd av den högt säkerställda kapacitetsfaktorn är Evertherm den energilösning som kan leverera mest gratis och fossilfri energi, när energipriserna är högst och klimatnyttan blir störst. Det innebär även mindre behov av exempelvis oljeeldning i fjärrvärmenäten vintertid. Den höga kapacitetsfaktorn är även fördelaktigare för energikunder som har bundna energiprisavtal, vilket är normalt i professionella verksamheter inom fastighetsbranschen och industrin.

 

Lennart Olofsson VD i Ecoclime Group

En hög kapacitetsfaktor är viktig för att säkerställa en jämn energileverans till fastigheter och processer och även vid jämförelse av installationskostnaden mellan olika energislag och energisystem. Med dubbelt så hög kapacitetsfaktor halveras installationskostnaden normalt i relation till den levererade gratisenergin. När faktorer som distributionskostnader av energi via el- och fjärrvärmenäten inkluderas i jämförelse med Evertherm som återvinner energin direkt vid källan, då ökar Evertherms ekonomiska och klimatnyttiga fördelar ytterligare

https://slussen.azureedge.net/image/47365/platsbesok-Viktor_Jeff_Lennart_ecoclime.jpg

Bild på Evertherm system och bild på mig med bildtexten

”Ecoclimes VD och grundare Lennart Olofsson (höger) samt energiingenjör Viktor Lindström (vänster) och automationstekniker Jeff Hägerman (mitten) vid fastigheten Fjärdingsmannen, där man nu driftsätter två Evertherm SEW-system för en av Sveriges största fastighetsägare Stockholmshem. System som ska återvinna och recirkulera gratis energi mer än 10 ggr från avloppen i tre nyproducerade studentfastigheter”.

 

1. Källa; Analys av mätningar utförda sedan 2014 i kunders installerade Evertherm-system

2. Källa; Branschen kalkylerar med cirka 3000 fullasttimmar vilket motsvarar 35% i kapacitetsfaktor men då bergvärme är ett energislag som är beroende av en rad olika förutsättningar i berggrunden och hur installationerna utförts är faktorn i realiteten inte kalkylerbar, varför branschen utgår från normvärden.

3. Källa; Energimyndigheten ER 2017:08

4. Källa; Energimyndigheten ER 2017:02 samt ”Ny statistik för producerad vindkraft 2020”


 Dela     Tillbaka  

Samarbete mellan Ecoclime och Energibolaget

2023-11-29

Efterfrågan på kvalificerad energikartläggning bland fastighetsägare ökar kraftigt. För att möta behovet har Ecoclime Group ingått ett avtal med Energibolaget, experter inom certifierad energikartläggning.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Energieffektivisering

Ecoclime och Fastum i samarbete om energilösningar för brf:er

2023-11-17

Kraftigt stigande energipriser, högt ränteläge och ett allmänt högt kostnadsläge gör att många bostadsrättsföreningar nu ser över sina kostnader och då särskilt kostnaderna för energi.


Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclimes dotterbolag Miljöbelysning landar stororder, 4 MSEK

2023-10-06

Brf Fållbänken i Täby har valt Ecoclimes Groups dotterbolag Miljöbelysning som leverantör av LED-belysning och smart elbilsladdning. Investeringarna görs som en del i en omfattande satsning energieffektivisering och förbättrad utomhusmiljö.


El Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime genomför Energiresan med brf Blåkulla, order 8 MSEK

2023-10-05

HSB:s bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna väljer att genomföra Energiresan – Ecoclimes metod för energieffektivisering i större bostadsfastigheter. Blåkulla beräknas minska sin energiförbrukning med 762 MwH/år och ökar investeringsutrymmet.


Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Energiresan - sänk boendekostnad, möjliggör investeringar

2023-10-02

Ecoclime har i samarbete med bostadsfastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kunder utvecklat en etappindelad finansiell- och klimatnyttig energisparmetod – Energiresan (www.energiresan.se).


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi

Rekordaffär för Ecoclime Group

2023-09-08

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Energy Machines att genomföra ett projekt för geoenergi till en större fastighetsägare i Stockholm.


Värme Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

PRV beviljar viktigt patent för Ecoclime

2023-03-07

PRV – det svenska patent och registreringsverket, kungör idag beviljandet av Ecolimes patent för Evertherm SEW avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den svenska marknaden.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Ecoclime tecknar avtal med Consto & NREP värt 9,75 Mkr

2023-02-21

Ecoclime Group har i en ny affär med Consto och NREP avtalat om att leverera systemlösningen Evertherm SEW för utvinning, lagring och återanvändning av värmeenergi i avloppsvatten.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime Group i strategiskt viktig affär med Peab

2022-11-23

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Peab att leverera en geoenergilösning för frikyla. Affären är värd drygt 6,5 MSEK. Borrning sker med nya elektriska borriggar, som ett led i ett långsiktigt miljöarbete.


Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi

Lexium och Ecoclime ingår samarbetsavtal

2022-11-18

Ecoclime har lång och gedigen erfarenhet inom energieffektivisering, Lexium är en ledande aktör inom Facility Management. Genom avtalet ges Ecoclime möjlighet att leverera tjänster och produkter inom energieffektivisering inkluderat Evertherm SEW.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi