Teknikmöte i Malmö om energiberäkning av äldreboende

2021-06-15 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Teknikmöte i Malmö om energiberäkning av äldreboenden - branschgemensam tolkning av Boverkets krav

En återkommande frågeställning har under flera år varit hur Boverkets krav på energiprestanda skall tillämpas på äldreboenden. Generellt strängare krav på energianvändning gör att de minst generösa tolkningarna ställer närmast orimliga krav på energiprestandan i kombination med övriga funktionskrav när det gäller särskilda boendeformer för äldre.

Det konstateras i SBUF-rapporten Energiberäkning av äldreboenden. Rapporten belyser hur krav på energiprestanda i Boverkets byggregler har tolkats på olika sätt vid nybyggnadsprojekt med äldreboende. Skillnad i kravnivå mellan olika tolkningar påvisas och problematiseras.

I rapporten behandlas olika regelverk och verksamhetskrav som berör äldreboenden. Projektets syfte var att arbeta fram ett förslag på tolkning av Boverkets byggregler som aktörer inom byggbranschen kan enas kring och som är relevant för den verksamhet som bedrivs i särskilda boendeformer för äldre.

Vid en teknikträff i Malmö kommer Lisa Flawn Orpana, Skanska, att närmare presentera rapporten och dess resultat.

Datum och tid: 22 juni, kl 11.30

Mötet görs via TeamsAnmälan via https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikmote-i-malmo-om-energiberakning-av-aldreboenden-branschgemensam-tolkning-av


 Dela     Tillbaka  

Digitalt studiebesök på Platinan i Göteborg

2021-07-13

Nu finns ett digitalt studiebesök på Platinan i Göteborg, Vasakronans nya kontorsprojekt på 60 000 kvadratmeter.


  Allmän

Föredrag om energiberäkning av äldreboenden

2021-06-30

Nu finns ett föredrag om energiberäkning av äldreboenden på Energi- och Miljötekniska Föreningens Youtubekanal.


  Allmän

Föredrag om trådlös överföring av mätvärden

2021-06-21

Att överföra mätvärden via trådlös överföring var temat för ett antal föredrag inom Energi- och Miljötekniska Föreningen. Nu finns föredraget att se på Youtube.


  Allmän

Föredrag om ventilation och SARS-Cov-2

2021-06-15

EMTF:s lokalkommitté i Örebro bjöd in en kvartett från vårt östra grannland Finland, som berättade om det tvärvetenskapliga forskningsprojekt ”TUPA” gällande bland annat ventilationens påverkan på spridning av SARS-CoV-2 i innemiljö.


  Ventilation Utbildning & FoU

Seminarium i Skaraborg om nya möjligheter genom LoRaWan

2021-06-09

Välkommen till ett seminarium i Skaraborg om nya möjligheter genom digitalisering och fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Välkommen till en informationsträff i Växjö om IMD

2021-06-01

Vid en lunchträff i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Växjö kommer en studie att presenteras om hur IMD bör implementeras för att få störst effekt på varmvattenanvändningen.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Digital teknikutbildning 3 juni - Injustering av värmesystem

2021-05-26

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Halmstad bjuder in till kurs i Injustering av värmesystem torsdag 3 juni. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Värme

Föredrag i Helsingborg om energiåtervinning från spillvatten

2021-05-25

Välkommen till ett seminarium i Helsingborg om värmeåtervinning ur spillvatten.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Digital kurs 3 juni - Injustering av värmesystem

2021-05-20

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Halmstad bjuder inte till kurs i Injustering av värmesystem. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Allmän