Ecoclime estimerar fördubblad volym Evertherm-projekt 2021

2021-04-14 Ecoclime Group AB

Ecoclimes ökade marknads- och försäljningsinsatser av dotterbolaget Evertherms SEW-system för energiåtervinning i fastigheter har resulterat i en snabbt växande efterfrågan. Den är framförallt driven av det värdeskapande och den unika energi- och klimatnytta som Evertherm ger fastighetsägare. Därför höjer Ecoclime nivån för Evertherms orderingång och föreskrivningar 2021 från tidigare budgeterade 20 MSEK till 40 MSEK. Därtill ökas den budgeterade volymen för 2022 från 50 till 100 MSEK.

Lennart Olofsson, VD Ecoclime och Evertherm: ”Mer än 60 % av de förfrågningar vi fick i samband med försäljningsstarten hösten 2020 har resulterat i order om cirka 10 MSEK och föreskrivningar överstigande 10 MSEK under första kvartalet 2021. Efterfrågan ökar nu kraftigt, därför fördubblade vi sälj- och projektorganisationen under första kvartalet med tre nya, kvalificerade säljare. Vi vill även tydliggöra att vi redovisar föreskrivningar och order sammantaget, då föreskrivningar i fastighetsprojekt i praktiken innebär att det endast är våra Evertherm SEW-system som ska installeras i projekten. Order levereras normalt sett inom 3-6 månader och föreskrivningarna upphandlas och blir order inom 6-12 månader. I enstaka fall kan det dröja längre tid som följd av exempelvis utdragna bygglovsärenden. Föreskrivningarna är en viktig del av vår affärsstrategi och en stor fördel som ger oss god tid att planera leveranser, vilket blir särskilt viktigt för att möta den snabbt ökande efterfrågan med projekterings-, produktions- och installationskapacitet, de närmaste åren.”

Läs mer:
Ecoclime estimerar fördubblad volym Evertherm-projekt 2021


 Dela     Tillbaka  

Fem fördelar med värmeåtervinning från spillvatten

2021-05-24

I ett vanligt flerbostadshus läcker mängder energi ut i onödan, om det inte finns ett system på plats för att ta tillvara på och återanvända spillvärmen.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) El

10 miljarder SEK i ökade fastighetsvärden med grön satsning

2021-05-19

Enligt de direktavkastningskalkyler som tillämpas på den svenska fastighetsmarknaden möjliggör Ecoclimes nya gröna satsningen på 70 MSEK ökade fastighetsvärden i Sverige med mer än 10 000 miljoner kronor till och med år 2030.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

35 nya medarbetare till Ecoclime efter satsning

2021-05-11

Kapacitetsökningen innebär en kraftig expansion vid Ecoclimes fabrik i Vilhelmina i Västerbotten. De närmaste åren kommer den att byggas ut med 2 100 m2 och 35 nya medarbetare ska anställas, varav 25 ska anställas vid fabriken.


  Värme El Energieffektivisering Arbetsmarknad

Underhållsfri avloppsvärmeväxlare – hur funkar det?

2021-05-03

Hur fungerar återvinningssystemet och hur stor är risken för efterföljande underhåll? Evertherms avloppsvärmeväxlare skiljer sig från andra lösningar.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Ecoclime etablerar Industrisegment – kan spara 15 TWh per år

2021-04-26

Efter studier och analyser av marknadspotentialen samt ett 20-tal kundprospekt för Evertherms energikollektorer och energiackumulering har Ecoclime beslutat etablera sig i marknadssegmentet Industri inom affärsområdet Cirkulär energi.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Utbildning & FoU

Så når du energikraven som möjliggör markanvisning

2021-04-19

För att få bygga en fastighet måste fastighetsägare och byggherrar förhålla sig till en mängd krav ställda från både Boverket och kommunen. Fr o m 1 september 2020 gäller t ex skärpta energikrav för flerbostadshus.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Marcus Sandlund blir ny vice VD i Ecoclime Group

2021-04-12

Ecoclime Group rekryterar Marcus Sandlund, som gjort en snabb karriär i byggbranschen med ansvar som key account manager för miljardprojekt. Han tar nu rollen som vice VD i Ecoclime Group och chef för affärsområdet Cirkulär energi.


  Allmän Arbetsmarknad

Vill du sälja innovativa klimatsmarta lösningar?

2021-04-07

Vill du tillhöra ett vinnande team som arbetar stenhårt för att förändra synen på inomhuskomfort och energieffektivitet i fastighetsbranschen? Är du driven och resultatorienterad, med ett bra track record inom B2B-försäljning? Då borde vi ses!


  Ventilation Kyla Platsannonser

Investeringsstöd för hyresbostäder – så mycket kan du få

2021-03-08

Du som planerar att bygga eller renovera flerbostadshus har möjlighet att ansöka om investeringsstöd hos Länsstyrelsen. Men vad är det som gäller för att söka stödet? Vilka kriterier måste du uppfylla för att ansöka?


  Allmän Energieffektivisering