Teknikutbilda dig på distans!

2021-02-15 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Halvvägs in i februari fortsätter Energi- och Miljötekniska föreningen sin kursverksamhet med två kurser kvar för denna månad.

Då utbildningarna är helt på distans bjuder vi in intresserade från hela landet!

 

18 februari - Inneklimatteknik för fastighetsdrift

 • Vägen från brukarnas önskemål till fungerande byggnad.
 • Inneklimatteknikens grunder
 • Orientering om termiskt klimat, luftkvalitet, ljud och ljus. Vad krävs av de tekniska lösningarna?
 • Myndigheternas krav och branschens riktlinjer
 • Orientering om gällande föreskrifter, standarder och andra råd
 • Att mäta inomhusklimat
 • Kommunikation med brukarna

Kursen leds av Lars Ekberg från CIT Energy Management och i denna kurs kommer vi att titta närmare på det termiska inomhusklimatet. Vi kommer också att behandla luftens innehåll av föroreningar samt ljudmiljö och ljusmiljö. Viktiga begrepp kommer att få sin förklaring och vi kommer att reflektera över sambanden mellan inomhusmiljöns kvalitet, husets energianvändning och den tekniska utformningen av byggnaden och dess installationer.

25 februari - Introduktion till solenergi

 • Få förståelse för potentialen med solenergi - både solel och solvärme
 • Få grundläggande kunskaper för tillämpning av båda teknikområdena
 • Få en bild över solenergins möjligheter att uppnå standard för plusenergihus
 • Få kunskap kring nyckeltal vad gäller dimensionering, kostnadsberäkning och lönsamhetskalkyler.
 • Få uppdatering kring aktuella subventioner, bidrag och stöd samt gällande regelverk 

Kursen ledas av Lars Andrén från Drivkraft Andrén AB en av Sveriges främsta auktoriteter inom ämnet. 

Intresset för solenergi ökar i takt med att konkurrenskraften stärks. Solenergin kommer att ha en stor betydelse i omställningen till en förnybar energiförsörjning. Idag ligger i princip all fokus på solel men solvärmen kommer att vara ett väl så intressant alternativ i framtiden. Av det skälet mixas kursinnehållet mellan solel och solvärme, vilket är unikt för den här typen av kurs.

Lär mer om kurserna och anmäl er här!

 

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår, vilket betyder att du tjänar in kursavgiften direkt genom att gå på en teknikutbildning! I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.


 Dela     Tillbaka  

Digitalt föredrag om IMD

2021-04-16

Nu finns ett digitalt föredrag om IMD att se på Energi- och Miljötekniska Föreningens Youtubekanal.


  Allmän

SCANVAC Webinar om Covid - 19 och ventilation

2021-04-13

Energi-och Miljötekniska Föreningen inbjuder till webinarium om Covid 19 och ventilation med presentationer från alla skandinaviska länder inom samorganisationen SCANVAC.


  Ventilation

Digitalt föredrag om AMA

2021-04-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Örebro bjöd in till ett lunchseminarium om AMA.


  Allmän

Digital teknikutbildning - Injustering av värmesystem 13/4

2021-04-08

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Kalmar bjuder in till digital kurs i Injustering av värmesystem. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Värme Utbildning & FoU

Teknikmöte i Halland om energieffektiva småhus

2021-04-07

Välkommen till ett teknikmöte i Halland om kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus.


  Allmän

Seminarium om vattenbesparing i Uppsala

2021-04-06

Nu finns en inspelad föreläsning om vatten och vattenbesparing i Uppsala.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Digital teknikutbildning 6/4 - Entreprenadjuridik

2021-04-01

Har du koll på juridiken kopplat till entreprenader inom installationsbranschen? Den 6/4 kör vi utbildning i entreprenadjuridik!


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikföredrag i Göteborg om AI och styr och övervakning

2021-03-31

Välkommen till ett teknikföredrag i Göteborg om AI och styr och övervakning.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Föredrag i Uppsala om IMD

2021-03-31

Välkommen till ett föredrag i Uppsala om individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Teknikinformation i Trestad om teknisk isolering

2021-03-29

Välkommen till en teknikinformation i Trestad om ny branschstandard för teknisk isolering.


  Allmän Isolering