Föreläsning om värmeåtervinning från storkök

2021-01-06 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

En inspelning av ett seminarium om energiåtervinning från spillvatten i storkök finns att se på Energi- och Miljötekniska Föreningens youtubekanal

Energimyndighetens beställgruppen för lokaler (Belok) har nyligen genomfört en förstudie där förutsättningar för teknikutveckling av avloppsvärmeväxlare i olika typer av lokaler har analyserats. Förstudien bygger på tidigare undersökningar där funktionen hos värmeväxlare i avlopp och värmeväxlare i kombination med fettavskiljare har studerats.

Genom kontakt med både lokalfastighetsägare och leverantörer har förstudien undersökt frågor gällande intressen, behov och lämpliga avgränsningar: 

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. Resultatet av förstudien visar att det finns en god potential för värmeåtervinning ur spillvatten från dessa lokaler och även en stor utvecklingspotential för en lösning som kombinerar fettavskiljning och värmeväxling. Det finns intresse hos båda beställare och leverantörer för att gå vidare med ett teknikutvecklingsprojekt där olika lösningar kommer att utvärderas och följas upp.
Vid ett teknikseminarium arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningen presenterade utredarna Maria Haegermark och Josep Termens, CIT Energy Management, förstudien och dess fortsättning.

Här finns föredraget att se https://www.youtube.com/channel/UCzTaSDCFo_O3ogHzAhuci-g


 Dela     Tillbaka  

Film om Kulturkvarteret i Örebro

2021-03-05

Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Örebro ordnade ett digitalt studiebesök på nya Kulturkvarteret i Örebro. Här är en liten film om detta.


  Allmän

En dag om vätskeburna köldbärarsystem - och fluider

2021-03-01

Mycket energi går förlorad på grund av kompetensbrist i skötseln och konstruktion av köldbärarsystem. Vad beror det på egentligen? Välkommen till ett seminarium arrangerat av branschens ledande tekniktidning.


  Allmän

Digitala teknikutbildningar i mars

2021-03-01

Energi- och Miljötekniska föreningen bjuder under mars månad in till ett antal spännande digitala teknikutbildningar inom flertalet installationstekniska discipliner!


  Allmän Utbildning & FoU

EMTF-träff i Örebro om AMA och beskrivningsverktyg

2021-02-25

EMTF i Örebro bjuder in till lunchseminarium via Teams om AMA och beskrivningsverktyg.


  Allmän

Digitalt studiebesök på Live In-Lab

2021-02-25

Nu finns en film från Energi- och Miljötekniska Föreningens digitala studiebesök på Live In-Lab i Stockholm.


  Allmän

Film om byggkvalitet och energikrav

2021-02-21

Nu finns en ny film på Energi- och Miljötekniska Föreningens youtubekanal, den här gången om hur kvaliteten kan ökas för att klara energikraven.


  Allmän

Digital utbildning - Introduktion till solenergi

2021-02-19

På torsdag till veckan kör vi digital utbildning i Solenergi! Vill du ha en översiktlig introduktionskurs till både solel och solvärme? Kursledare Lars Andrén från Drivkraft Andén AB guidar er i solenergin spännande värld.


  Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Seminarium om corona och ventilation

2021-02-17

Ett teknikseminarium om corona och ventilation finns nu på Energi- och Miljötekniska Föreningens youtubekanal.


  Ventilation Utbildning & FoU

Teknikutbilda dig på distans!

2021-02-15

Halvvägs in i februari fortsätter Energi- och Miljötekniska föreningen sin kursverksamhet med två kurser kvar för denna månad. Då utbildningarna är helt på distans bjuder vi in intresserade från hela landet!


  Allmän

Teknikföredrag i Stockholm om AI och styr och övervakning

2021-02-10

Välkommen till ett teknikföredrag i Stockholm om AI och styr och övervakning.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

×