Energiklassning av byggbodar

2020-07-03 Slussen Building Services

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.

Projektet ska ta fram energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar och på så sätt minska byggarbetsplatsernas energianvändning och klimatpåverkan. Systemet ska underlätta för en mer hållbar upphandling av byggbodar.

- Tidigare förstudier inom Lågans visar att potentialen för energibesparingen i bodetableringar ligger runt 40% med motsvarande minskad påverkan på växthuseffekten berättar projektledare Helena Eriksson från PEAB.

Projektet leds av PEAB med stöd av CIT Energy Management och har en arbetsgrupp och en referensgrupp bestående av byggföretag, boduthyrare, bodtillverkare och andra aktörer. Projektet ska vara klart i slutet av 2021.

Källa: LÅGAN


 Dela     Tillbaka  

Per Jonasson lämnar SKVP

2020-08-14

Per Jonasson lämnar posten som vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen efter drygt tio år för att överta rollen som vd för INCERT (Installations Certifiering I Stockholm AB). Han avslutar sin anställning i mitten av januari 2021.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Dagvatten från trafiken ska renas från mikroplast

2020-08-14

Trafiken är den största källan till mikroplast och föroreningar i Göteborgs vattendrag. Nu får staden 2,4 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att testa olika reningsmetoder på hårt trafikerade vägar.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Elcertifikatssystemet fasas ut

2020-08-13

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att stoppdatumet för tilldelning av nya elcertifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.


  El Utbildning & FoU

Produktionsanläggningar av förnybar el utreds

2020-08-13

Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el, enligt ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.


  El Utbildning & FoU

Nya bilder jorden runt!

2020-08-12

Vår sida med bilder jorden runt har fyllts på med svemesterbilder. Ta en titt och skicka in ditt bidrag. På bilden en annorlunda radiatorplacering hemma hos författaren Verner von Heidenstam.


  Allmän

Största nedgången i världens energianvändning på 70 år

2020-08-11

Nedstängda samhällen i pandemins spår har lett till att konsumtionen av varor och tjänster liksom transporter minskat, och industrier har stängt. Detta har i sin tur lett till en minskad förbrukning av energi i form av bränsle, el och värme.


  Värme El Utbildning & FoU

Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning

2020-08-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Membranfiltrering för dricksvattenberedning

2020-08-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Sommarfrågan till installationssverige

2020-07-13

När pandemin är över - Viken typ av mässor kommer du föredra att besöka?


  Allmän

Ny avsaltningsteknik testas i Halmstad

2020-07-10

En ny teknik där man med hjälp av spillvärme renar havsvatten till dricksvatten kommer testas i Halmstad.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×