Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/renovering_1.JPG
Foto: Ulrik Hammarsträng

Boverket får i uppdrag att utvärdera det nu avvecklade stödet för renovering och energieffektivisering av hyresrätter i socioekonomiskt svaga bostadsområden. Boverket ska också lämna förslag på åtgärder som myndigheten bedömer kan medföra att kostnadseffektiva renoveringar och energieffektiviseringar genomförs i en högre takt än i dag.

Renoveringsstödet infördes 2016 och avvecklades i december 2018 i samband med att budgeten för 2019 beslutades av riksdagen. Det stora behovet av renoveringar och åtgärder för att förbättra energiprestandan i det befintliga beståndet finns dock kvar.

- Runt om i Sverige finns hyreshus med stort renoveringsbehov. Många av dessa är byggda på 1960- och 1970-talet och dras idag med hög energiförbrukning. Renovering är också en prioriterad fråga för den Europeiska kommissionen inom ramen för den gröna given, The Green Deal, och därför är det viktigt att öka tempot i energieffektiviserande renoveringar, säger bostadsminister Per Bolund.

Boverket ska också titta på förvaltares strategier och redogöra för om sådana kan tillföra kunskaper om hur, och under vilka förutsättningar, renoveringar bäst genomförs. I uppdraget ingår att analysera hur olika ägarförhållanden och finansierings­­lösningar på hyresbostadsmarknaden påverkar förutsättningarna för en långsiktig förvaltning och genomförandet av renoveringar och energie­ffektiviserande åtgärder.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Per Jonasson lämnar SKVP

2020-08-14

Per Jonasson lämnar posten som vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen efter drygt tio år för att överta rollen som vd för INCERT (Installations Certifiering I Stockholm AB). Han avslutar sin anställning i mitten av januari 2021.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Dagvatten från trafiken ska renas från mikroplast

2020-08-14

Trafiken är den största källan till mikroplast och föroreningar i Göteborgs vattendrag. Nu får staden 2,4 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att testa olika reningsmetoder på hårt trafikerade vägar.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Elcertifikatssystemet fasas ut

2020-08-13

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att stoppdatumet för tilldelning av nya elcertifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.


  El Utbildning & FoU

Produktionsanläggningar av förnybar el utreds

2020-08-13

Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el, enligt ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.


  El Utbildning & FoU

Nya bilder jorden runt!

2020-08-12

Vår sida med bilder jorden runt har fyllts på med svemesterbilder. Ta en titt och skicka in ditt bidrag. På bilden en annorlunda radiatorplacering hemma hos författaren Verner von Heidenstam.


  Allmän

Största nedgången i världens energianvändning på 70 år

2020-08-11

Nedstängda samhällen i pandemins spår har lett till att konsumtionen av varor och tjänster liksom transporter minskat, och industrier har stängt. Detta har i sin tur lett till en minskad förbrukning av energi i form av bränsle, el och värme.


  Värme El Utbildning & FoU

Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning

2020-08-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Membranfiltrering för dricksvattenberedning

2020-08-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Sommarfrågan till installationssverige

2020-07-13

När pandemin är över - Viken typ av mässor kommer du föredra att besöka?


  Allmän

Ny avsaltningsteknik testas i Halmstad

2020-07-10

En ny teknik där man med hjälp av spillvärme renar havsvatten till dricksvatten kommer testas i Halmstad.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×