Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Digital teknikutbildning - Energi-, resurs- och kostnadseffektivt byggande av hus med gott inomhusklimat

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.

Kursen vänder sig till dig som vill reflektera över vad det är som egentligen krävs för ett säkerställt gott inomhusklimat. Det handlar om ambitionerna och kraven på inomhusklimatet, och det handlar om hur vi ska säkra funktionen hos de tekniska lösningarna som ska bidra till det goda inomhusklimatet. Vi kommer också att prata om hur vi samtidigt kan säkerställa att byggnaderna blir energieffektiva.

För att kunna gå från ord till handling behöver ekonomen och teknikern förstå varandra. Därför berör vi även metoder för att räkna på de tekniska lösningarnas ekonomiska lönsamhet, LCC.

Slutligen reflekterar vi över det faktum att fastighetssektorn måste bidra till en långsiktigt hållbar framtid genom att arbeta systematiskt med effektiv användning av energi och andra resurser. Vi går i det sammanhanget igenom några enkla exempel på beräkning av byggandets klimatpåverkan; vi tittat alltså kort på begreppet LCA.

Kursledare:  Lars Ekberg, CIT Energy Management
Datum: tisdag 9 juni, 2020
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digital länk via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen. Länken skickas ut runt 16:00 dagen innan kurs.
Pris: 1.995 kr ex moms för medlemmar. 
Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 2.750 kr ex moms.

Anmälan här!

 


 Dela     Tillbaka  

Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

×