Energikonferens 2020 - Stockholm 27/3

2020-02-24 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

https://slussen.azureedge.net/image/955/Energikonferensen_webb.jpg

Välkomna till Energi- och Miljötekniska Föreningens Energikonferens ”Vi visar vägen” 27 mars 2020.

Under årens lopp har man ofta kunnat bevittna hur byggprojekt i stor omfattning missat sina uppsatta energimål. Inte minst så märks detta genom att driftoptimeringar har fått en större plats och fokus i debatten, som en av de viktigaste åtgärderna för att minska energianvändningen i befintliga fastigheter. En aktivitet som i många fall ska vara utförd innan entreprenaden överlämnas till beställaren.

”Vi visar vägen” och tar branschen ett steg vidare mot de uppsatta energimålen. Detta är den röda tråden under konferensen och för de deltagande aktörerna. Föredragshållarna kommer från företag som representerar alla de olika faserna i byggprojekt, från projektstart till verifiering av energiförbrukningen.

Fokus kommer att ligga på energifrågan men vi kommer också att belysa såväl kostnadsaspekter kopplat till tekniska systemval samt miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Programmet, som spänner över hela byggprocessen, innehåller följande;

  • Byggherrar pekar på utmaningarna med de skärpta energikraven
  • Projektering och beräkning av energiförbrukningen
  • Beräkningshjälpmedel
  • Systemlösningarnas betydelse för energiförbrukning och kostnadsbild
  • Installationsentreprenörernas utmaningar ur ett energiperspektiv
  • Kontroll och uppföljning av resp. energiberäkningar och förbrukningar
  • Driftorganisationens roll och betydelse ur ett energiperspektiv
  • Paneldiskussion - Vilka förändringsåtgärder bör prioriteras?

 

Varmt välkomna till en spännande konferens för alla verksamma inom fastighets- och energibranschen!

Datum: Fredag 27 mars 2020

Tid: Samling och kaffe Kl 09.00-09.30. Program med början kl 09.30 – 16.00
Plats: Arenavägen 7, Stockholm
Förtäring: Lunch och för-och eftermiddagsfika ingår
Kostnad medlemmar: 3.995 exkl moms
Kostnad icke medlemmar: 4.995kr exkl moms

Anmälan görs senast måndag 23 mars!


 Dela     Tillbaka  

Juridikfrukost i Stockholm vad som händer vid en byggkonkurs

2020-04-09

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm om regelverket kring vad som händer vid en parts obestånd inom byggsektorn. Arrangör är Energi och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

Teknikinformation i Östersund om avloppsvärmeväxlare

2020-04-07

Vid en teknikinformation med Energi- och Miljötekniska Föreningen i Östersund kommer Roland Jonsson, WSP, att berätta mer om mätresultat och driftserfarenheter från användning av 15 stycken avloppsvärmeväxlare.


  Allmän

Teknikutbildning i Umeå - BBR och BEN

2020-03-16

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till en teknikutbildning 1 april i Umeå om BBR och BEN med Per Levin från Projektengagemang.


  Allmän Utbildning & FoU

Juridikfrukost i Stockholm om byggkonkurser

2020-03-07

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm om regelverket kring vad som händer vid en parts obestånd inom byggsektorn. Arrangör är Energi och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

Tekniklunch i Skövde om brandfläktar

2020-03-05

Under en lunchträff i Skövde, arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Skaraborg kommer frågan kring val av fläkt för brandskydd att behandlas.


  Ventilation Brand & säkerhet

Installerade gateways i undercentraler utan lov

2020-02-26

Stockholm Exergi installerade utrustning för fjärrstyrning av fastighetsägares undercentraler – utan tydlig information och samråd.


  Allmän

Tekniklunch i Stockholm om isolering och kallvattenkraven

2020-02-26

Välkommen till en EMTF-lunch i Stockholm om isoleringstjocklek och kallvattenkrav.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Teknikmöte i Luleå om vädrets koppling till energianvändning

2020-02-24

Välkommen till en lunchträff i Luleå där Torbjörn Grönbergs, SMHI, berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla.


  Värme Kyla

Drygt 100-åriga avloppsstammar bytta på Dramaten

2020-02-20

Så byggdes avloppsstammarna på Dramaten om - se filmen!


  Sanitet (Fastighets VA) Referensprojekt

×