Teknikmöte i Luleå om vädrets koppling till energianvändning

2020-02-24 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Tekniklmöte i Luleå om vädrets koppling till energianvändning

Välkommen till en lunchträff där Torbjörn Grönbergs, SMHI, berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Luleå.

Förutom SMHI:s produkter för normalårkorrigering Graddagar, Energi-Index och Nya Kyl-Index kommer vi presentera allmänt om meteorologiska indata och kvalitet, normaltvärden, väderextrema perioder.

Seminariet genomförs på länk från Göteborg.

Föredragshållare: Torbjörn Grönbergs, produktchef SMHI

Plats: WSP, Smedjegatan 24, Luleå (men eftersom föredraget sker via länk från Göteborg kommer ni som vill se föredraget på det egna kontoret att få en länk via e-post till föredraget)

Datum: april

Tid: Seminariet börjar kl.11.30 och avslutas ca 12.15

Anmälan senast 30 januari på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikmote-i-lulea-om-vadrets-koppling-till-energianvandning

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Juridikfrukost i Stockholm vad som händer vid en byggkonkurs

2020-04-09

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm om regelverket kring vad som händer vid en parts obestånd inom byggsektorn. Arrangör är Energi och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

Teknikinformation i Östersund om avloppsvärmeväxlare

2020-04-07

Vid en teknikinformation med Energi- och Miljötekniska Föreningen i Östersund kommer Roland Jonsson, WSP, att berätta mer om mätresultat och driftserfarenheter från användning av 15 stycken avloppsvärmeväxlare.


  Allmän

Teknikutbildning i Umeå - BBR och BEN

2020-03-16

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till en teknikutbildning 1 april i Umeå om BBR och BEN med Per Levin från Projektengagemang.


  Allmän Utbildning & FoU

Juridikfrukost i Stockholm om byggkonkurser

2020-03-07

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm om regelverket kring vad som händer vid en parts obestånd inom byggsektorn. Arrangör är Energi och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

Tekniklunch i Skövde om brandfläktar

2020-03-05

Under en lunchträff i Skövde, arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Skaraborg kommer frågan kring val av fläkt för brandskydd att behandlas.


  Ventilation Brand & säkerhet

Installerade gateways i undercentraler utan lov

2020-02-26

Stockholm Exergi installerade utrustning för fjärrstyrning av fastighetsägares undercentraler – utan tydlig information och samråd.


  Allmän

Tekniklunch i Stockholm om isolering och kallvattenkraven

2020-02-26

Välkommen till en EMTF-lunch i Stockholm om isoleringstjocklek och kallvattenkrav.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Energikonferens 2020 - Stockholm 27/3

2020-02-24

Välkomna till Energi- och Miljötekniska Föreningens Energikonferens ”Vi visar vägen” 27 mars 2020.


  Allmän

Drygt 100-åriga avloppsstammar bytta på Dramaten

2020-02-20

Så byggdes avloppsstammarna på Dramaten om - se filmen!


  Sanitet (Fastighets VA) Referensprojekt

×