Tekniklunch i Stockholm om isolering och kallvattenkraven

2020-02-26 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Beräkning av oavsiktlig uppvärmning av tappkallvatten

För att minska risken för tillväxt av legionellabakterier i tappkallvatten ställer Boverkets byggregler krav på att installationer ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. I första hand görs detta genom att inte placera tappkallvatten i utrymmen varmare än rumstemperatur. Går det inte ska installationerna utformas och isoleras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ⁰C.

För att uppfylla kraven skall tappvattensystemet dimensioneras och beräkning utföras i projekteringsarbetet där man ska visa det förväntade resultatet. Det innebär att det inte krävs någon kontrollmätning i den färdiga byggnaden för att visa att regeln är uppfylld.

Branschen har enats om att följande parametrar skall vara beräkningsgrundande vid dimensionering: KV 10 ⁰C, VV och VVC 55 ⁰C, rumstemperatur 23 ⁰C. samt ett lambdavärde på 0,037 W/ mK på rörisolering.

Vid en lunchträff inom Energi- och Miljötekniska Föreningen kommer det program som Säker Vatten tagit fram för att beräkna vilken isolertjocklek och dimensioner som är mest optimala att använda för att klara kraven att presenteras. Beräkningsprogrammet genererar en rapport om vilka material som används samt beräkningsgrundande temperaturer vilket underlättar för kontrollansvarig och besiktningsmannen när slutbesiktning av byggnaden ska göras, säger Fredrik Runius, teknikansvarig hos Säker Vatten.

Beräkningsprogrammet har arbetats fram tillsammans med en VVS-konsult och verifierats av en energiexpert vid KTH.

Föredragshållare: Fredrik Runius, Säker Vatten

Plats: Plats: Riksbyggen, Kungsbron 21, uppgång G, använd porttelefonen och anmäl dig i receptionen på vån 8

Datum: 2 mars

Tid: Seminariet börjar kl.11.30 och avslutas ca 12.15 med lunch på Restaurang Blekholmen

Kostnad (lunch ingår): 195 kr exkl moms för medlemmar, 250 kr exkl moms för icke-medlemmar.

Anmälan senast 27 februari på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/tekniklunch-i-stockholm-om-berakning-av-oavsiktlig-uppvarmning-av-tappvarmvatten

 


 Dela     Tillbaka  

Juridikfrukost i Stockholm vad som händer vid en byggkonkurs

2020-04-09

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm om regelverket kring vad som händer vid en parts obestånd inom byggsektorn. Arrangör är Energi och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

Teknikinformation i Östersund om avloppsvärmeväxlare

2020-04-07

Vid en teknikinformation med Energi- och Miljötekniska Föreningen i Östersund kommer Roland Jonsson, WSP, att berätta mer om mätresultat och driftserfarenheter från användning av 15 stycken avloppsvärmeväxlare.


  Allmän

Teknikutbildning i Umeå - BBR och BEN

2020-03-16

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till en teknikutbildning 1 april i Umeå om BBR och BEN med Per Levin från Projektengagemang.


  Allmän Utbildning & FoU

Juridikfrukost i Stockholm om byggkonkurser

2020-03-07

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm om regelverket kring vad som händer vid en parts obestånd inom byggsektorn. Arrangör är Energi och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

Tekniklunch i Skövde om brandfläktar

2020-03-05

Under en lunchträff i Skövde, arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Skaraborg kommer frågan kring val av fläkt för brandskydd att behandlas.


  Ventilation Brand & säkerhet

Installerade gateways i undercentraler utan lov

2020-02-26

Stockholm Exergi installerade utrustning för fjärrstyrning av fastighetsägares undercentraler – utan tydlig information och samråd.


  Allmän

Energikonferens 2020 - Stockholm 27/3

2020-02-24

Välkomna till Energi- och Miljötekniska Föreningens Energikonferens ”Vi visar vägen” 27 mars 2020.


  Allmän

Teknikmöte i Luleå om vädrets koppling till energianvändning

2020-02-24

Välkommen till en lunchträff i Luleå där Torbjörn Grönbergs, SMHI, berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla.


  Värme Kyla

Drygt 100-åriga avloppsstammar bytta på Dramaten

2020-02-20

Så byggdes avloppsstammarna på Dramaten om - se filmen!


  Sanitet (Fastighets VA) Referensprojekt

×