Studiebesök på Akademiska Sjukhuset i Uppsala

2020-01-23 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Studiebesök på J-Huset, Akademiska sjukhuset i Uppsala

J-Huset, Akademiska sjukhuset i Uppsala, omfattar cirka 60 000 kvadratmeter. Byggnaden inrymmer bland annat 96 patientrum, 10 operationssalar och en ny mottagning med ett antal mottagningsrum, dagvårdsrum och dialysplatser. I huset ska det även finnas en aula för 130 personer.

Det nya 100-huset kommer främst att inhysa cancervård, röntgen och specialmedicin. Det finns plats för närmare 100 patienter, och alla rum är enkelrum. Utrustning för strålning och operation har den senaste tekniken och är framtagen i samarbete med Uppsala universitet.

Ingång 100 utformat med långsiktig hållbarhet i fokus. Det betyder att vi valt en generell utformning av stomme och installationer som ger mångsidig användbarhet och förenklar framtida anpassningar. Låg energianvändning och miljövänliga byggnadsmaterial uppfyller mer än väl dagens krav och är certifierade enligt Miljöbyggnad Guld.

Vid ett unikt studiebesök kommer J-huset och dess installationer att visas under ledning av Robert Hansson, Region Uppsala.

Vi träffas i Entrén, ingång från Dag Hammarskjölds väg den 20/2 kl. 14.30.

Anmälan på: https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/studiebesok-pa-j-huset-akademiska-sjukhuset-i-uppsala

 

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU

Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till digital teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

×