Studiebesök på Valla Torg i Årsta i Stockholm

2019-12-15 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Studiebesök på Valla Torg i Årsta

Stockholmshems drygt 300 lägenheter i Valla torg byggdes 1961 och har renoverats inom ramen för EU-programmet GrowSmarter, ett fem år långt projekt som finansieras med 25 miljoner Euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Det man gjort i de färdigbyggda husen är det man normalt gör när man renoverar hus från 60-talet: uppdaterat tekniska system, bytt stammar, satt in nya hissar, energisnål belysning och nya ytskikt, kök, badrum och tvättstugor. Målet är att husen ska dra 60 procent mindre energi än före renoveringen.

Det handlar bland annat om att man förbättrat husens klimatskal från ett U-medelvärde på cirka 1,0 till cirka 0,50 W/kvm och satt in fönster med ett u-värde på 0,7 i stället för 1,8 som originalfönstren hade. Cirka 500 kvm solceller installeras totalt som årligen beräknas producera cirka 65 000 kWh el. Frånluftsvärmepumpar återvinner energin i den uppvärmda rumsluften och försörjer husen med värme och varmvatten.

Vid ett studiebesök arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm presenteras ombyggnaden och dess tekniska innovationer.

Föredragshållare: Gunnar Wiberg, Stockholmhem, Henry Mattero, Skanska samt Peter Andersson, Lassila & Tikanoja Sverige

Datum och tid: den 13 februari kl 15.00

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/studiebesok-pa-valla-torg-i-stockholm

 

 


 Dela     Tillbaka  

Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU

Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till digital teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

×