Studiebesök på Valla Torg i Årsta i Stockholm

2019-12-15 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Studiebesök på Valla Torg i Årsta

Stockholmshems drygt 300 lägenheter i Valla torg byggdes 1961 och har renoverats inom ramen för EU-programmet GrowSmarter, ett fem år långt projekt som finansieras med 25 miljoner Euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Det man gjort i de färdigbyggda husen är det man normalt gör när man renoverar hus från 60-talet: uppdaterat tekniska system, bytt stammar, satt in nya hissar, energisnål belysning och nya ytskikt, kök, badrum och tvättstugor. Målet är att husen ska dra 60 procent mindre energi än före renoveringen.

Det handlar bland annat om att man förbättrat husens klimatskal från ett U-medelvärde på cirka 1,0 till cirka 0,50 W/kvm och satt in fönster med ett u-värde på 0,7 i stället för 1,8 som originalfönstren hade. Cirka 500 kvm solceller installeras totalt som årligen beräknas producera cirka 65 000 kWh el. Frånluftsvärmepumpar återvinner energin i den uppvärmda rumsluften och försörjer husen med värme och varmvatten.

Vid ett studiebesök arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm presenteras ombyggnaden och dess tekniska innovationer.

Föredragshållare: Gunnar Wiberg, Stockholmhem, Henry Mattero, Skanska samt Peter Andersson, Lassila & Tikanoja Sverige

Datum och tid: den 13 februari kl 15.00

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/studiebesok-pa-valla-torg-i-stockholm

 

 


 Dela     Tillbaka  

Installerade gatways i undercentraler utan lov

2020-02-26

Stockholm Exergi installerade utrustning för fjärrstyrning av fastighetsägares undercentraler – utan tydlig information och samråd.


  Allmän

Tekniklunch i Stockholm om isolering och kallvattenkraven

2020-02-26

Välkommen till en EMTF-lunch i Stockholm om isoleringstjocklek och kallvattenkrav.


  Värme Sanitet

Energikonferens 2020 - Stockholm 27/3

2020-02-24

Välkomna till Energi- och Miljötekniska Föreningens Energikonferens ”Vi visar vägen” 27 mars 2020.


  Allmän

Teknikmöte i Luleå om vädrets koppling till energianvändning

2020-02-24

Välkommen till en lunchträff i Luleå där Torbjörn Grönbergs, SMHI, berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla.


  Värme Kyla

Drygt 100-åriga avloppsstammar bytta på Dramaten

2020-02-20

Så byggdes avloppsstammarna på Dramaten om - se filmen!


  Sanitet Referensprojekt

Teknikutbildning - "Om fuktens påverkan på byggnaden"

2020-02-19

Hur kan jag som installationstekniker bidra till en fuktsäker inomhusmiljö? Under dagen lär du dig mer om sambandet mellan fukt i luft och material, fuktvandring, mätinstrument och även praktiska övningar för fuktdimensionering och ventilation.


  Allmän Utbildning & FoU

Studiebesök på Valla torg i Stockholm - Se filmen!

2020-02-14

Ett studiebesök genomfördes av Energi- och Miljötekniska Föreningen på Valla torg i Stockholm under ledning av Harry Matero.


  Allmän

Lunchinformation om Östra länken i Luleå

2020-02-11

Välkommen till en lunchinformation i Luleå om utbyggnaden av stadens va-system.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

EMTF-lunch i Karlstad om golvvärme

2020-02-03

Välkommen till en lunchträff i Karlstad om golvvärme.


  Värme

Tekniklunch i Växjö om vattenkvalitet i värme- och kylsystem

2020-01-23

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Växjö inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem.


  Värme Kyla Sanitet

×