Tekniklunch i Falun om Energiavtal 12

2019-12-11 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energiavtal 12 skapades 2012 och är en avtalsmall för energianvändning som tagits fram för att åstadkomma tydligare överenskommelser mellan beställare och entreprenörer om energianvändning och är tänkt som kontraktsbilaga vid avtal baserade på totalentreprenader enligt ABT 06, men kan även anpassas till andra entreprenadformer.

I en utredning av erfarenheter från tillämpning av Energiavtal 12 har enkäter och telefonintervjuer genomförts med nyckelpersoner hos byggherrar vid sju byggprojekt.

Den upplevda nyttan av att teckna Energiavtal 12 visade sig också vara mycket stor i en majoritet av projekten. Den främsta fördelen är den tydlighet som kommer med avtalet, vilket bidrar till att energifrågan får ett större fokus under hela byggprocessen. Detta i sin tur anses ha lett till bra resultat vad gäller energiprestanda, samt underlättat uppföljningen av energiprestandan både vad gäller åtgärder och påföljder.

Några påtalade fördelar är

• Energifrågan fick ett större fokus generellt

• Ökad hänsyn till hur förändringar i projekteringen och produktionen påverkade energiprestandan

• Större intresse hos entreprenören att klara prestandakravet

• Ökat incitament till strukturerad undermätning, vilket gynnar uppföljning generellt.

I Falun har det kommunala bostadsföretaget Kopparstaden genomfört två stycken byggprojekt där Energiavtal 12 tillämpats. Vid en tekniklunch i Falun kommer erfarenheter och resultat från dessa två projekt att presenteras av Kopparstadens tekniska chef Kenneth Ahlström.

Tid och datum: kl 11.30, den 6 februari 2020

Kostnad: 150 kr exkl moms för medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen, 250 kronor exkl moms för icke-medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen

Plats: Kopparstaden, Västermalmsvägen 26, Falun

Anmälan till: https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/tekniklunch-i-falun-om-energiavtal-12

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Installerade gatways i undercentraler utan lov

2020-02-26

Stockholm Exergi installerade utrustning för fjärrstyrning av fastighetsägares undercentraler – utan tydlig information och samråd.


  Allmän

Tekniklunch i Stockholm om isolering och kallvattenkraven

2020-02-26

Välkommen till en EMTF-lunch i Stockholm om isoleringstjocklek och kallvattenkrav.


  Värme Sanitet

Energikonferens 2020 - Stockholm 27/3

2020-02-24

Välkomna till Energi- och Miljötekniska Föreningens Energikonferens ”Vi visar vägen” 27 mars 2020.


  Allmän

Teknikmöte i Luleå om vädrets koppling till energianvändning

2020-02-24

Välkommen till en lunchträff i Luleå där Torbjörn Grönbergs, SMHI, berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla.


  Värme Kyla

Drygt 100-åriga avloppsstammar bytta på Dramaten

2020-02-20

Så byggdes avloppsstammarna på Dramaten om - se filmen!


  Sanitet Referensprojekt

Teknikutbildning - "Om fuktens påverkan på byggnaden"

2020-02-19

Hur kan jag som installationstekniker bidra till en fuktsäker inomhusmiljö? Under dagen lär du dig mer om sambandet mellan fukt i luft och material, fuktvandring, mätinstrument och även praktiska övningar för fuktdimensionering och ventilation.


  Allmän Utbildning & FoU

Studiebesök på Valla torg i Stockholm - Se filmen!

2020-02-14

Ett studiebesök genomfördes av Energi- och Miljötekniska Föreningen på Valla torg i Stockholm under ledning av Harry Matero.


  Allmän

Lunchinformation om Östra länken i Luleå

2020-02-11

Välkommen till en lunchinformation i Luleå om utbyggnaden av stadens va-system.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

EMTF-lunch i Karlstad om golvvärme

2020-02-03

Välkommen till en lunchträff i Karlstad om golvvärme.


  Värme

Tekniklunch i Växjö om vattenkvalitet i värme- och kylsystem

2020-01-23

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Växjö inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem.


  Värme Kyla Sanitet

×