Tekniklunch i Falun om Energiavtal 12

2019-12-11 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energiavtal 12 skapades 2012 och är en avtalsmall för energianvändning som tagits fram för att åstadkomma tydligare överenskommelser mellan beställare och entreprenörer om energianvändning och är tänkt som kontraktsbilaga vid avtal baserade på totalentreprenader enligt ABT 06, men kan även anpassas till andra entreprenadformer.

I en utredning av erfarenheter från tillämpning av Energiavtal 12 har enkäter och telefonintervjuer genomförts med nyckelpersoner hos byggherrar vid sju byggprojekt.

Den upplevda nyttan av att teckna Energiavtal 12 visade sig också vara mycket stor i en majoritet av projekten. Den främsta fördelen är den tydlighet som kommer med avtalet, vilket bidrar till att energifrågan får ett större fokus under hela byggprocessen. Detta i sin tur anses ha lett till bra resultat vad gäller energiprestanda, samt underlättat uppföljningen av energiprestandan både vad gäller åtgärder och påföljder.

Några påtalade fördelar är

• Energifrågan fick ett större fokus generellt

• Ökad hänsyn till hur förändringar i projekteringen och produktionen påverkade energiprestandan

• Större intresse hos entreprenören att klara prestandakravet

• Ökat incitament till strukturerad undermätning, vilket gynnar uppföljning generellt.

I Falun har det kommunala bostadsföretaget Kopparstaden genomfört två stycken byggprojekt där Energiavtal 12 tillämpats. Vid en tekniklunch i Falun kommer erfarenheter och resultat från dessa två projekt att presenteras av Kopparstadens tekniska chef Kenneth Ahlström.

Tid och datum: kl 11.30, den 6 februari 2020

Kostnad: 150 kr exkl moms för medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen, 250 kronor exkl moms för icke-medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen

Plats: Kopparstaden, Västermalmsvägen 26, Falun

Anmälan till: https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/tekniklunch-i-falun-om-energiavtal-12

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU

Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till digital teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

×