Prata värme- tappvatten- & kylsystem på Skånes Energiting

2018-06-11 Bauer Watertechnology AB

Vi presenterar "Ett bättre dricksvattenkvaliteten i våra fastigheter"

Prata värme- tappvatten- & kylsystem på Skånes Energiting 19/6 i Malmö

Kostnadsundvikande & Smart underhåll för fastigheter

https://kfsk.se/energikontoretskane/skanesenergiting/

 

Ett Klart Bättre Dricksvatten!

Ojämn värme i lägenheter & lokaler?

Vi svarar och förklarar hur Bauer vattenbehandlingssystem fungerar på värmesystem, tappvattensystem och kylsystem.

EnergiRenovera & EnergiEffektiviserva med oss!

Pdf Bauer presenterar nya styrenheter för vattenbehandling

 

"Bauer Watertechnology har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift-, service- och underhåll, energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder.

Bauer har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont.
Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referens case"

https://slussen.azureedge.net/image/43604/bild_3X_vinnare_ST_Prodpris_2018.jpg

" Vi har visat att våra kunder inom industrin och fastigheter uppnår högre produktivitet och minskar kostnader med Bauer PipeJet Vattenbehandlingssystem och med besparingsresultat som håller i sig år efter år”

 

” Fastighetsägare och Industrin kräver ständiga förbättringar drift- service- underhålls- och energikostnader och optimeringar för att hålla nere sina kostnader"

Pdf STORA PRODUKTIVITETSPRISET

Vi är oerhört stolta att mottaga STORA PRODUKTIVITETSPRISET utsågs och delades ut av Riksorganisationen Svenskt Underhåll 15/3 på underhållsmässan i Göteborg http://www.svensktunderhall.se/Produktivitet

JURYNS MOTIVERING till STORA PRODUKTIVITETSPRISET är:

"Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift-, service- och underhåll, energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder.

Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont.
Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referens case"

Bromma_filter2_2015-05-12.jpg 2015

EnergiRenovera bort de hårt sittande avlagringarna & korrosion med Bauer PipeJet vattenbehandlingssystem.

bild_kyl-vvx_2,5_år_Bromma.jpg filterbyte2b_Bromma_10-2017.jpg 2017

Industrin och fastigheter kräver ständiga produktivitetsförbättringar, drifts-, underhålls-, energi- & produktionsoptimeringar för att bibehålla sin starka position.

 

FAKTA: Avlagringar har stor påverkan, 1mm avlagringar i maskin-, värmepumps- & kylmaskinssystem försämrar värmeöverföringen med 55-85%.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/43604/I_54369_newsLineImage_1218018.jpg

Uppnå bättre produktivitet i produktionen miljövänligt, energieffektivitet & minskad CO2 belastning www.youtube.com/watch?v=g9lYhqoRR8s

Naturligtvis helt utan kemikalier i värmesystem, kylsystem & tappvattensystem!

https://lnkd.in/gNtDMJG

 

Bauer har rett ut begreppen, hur det fungerar det i praktiken med EnergiRenovering samtidig EnergiEffektivisering i befintliga industrivattensystem, värmesystem, kylsystem, vattensystem

https://lnkd.in/gJTtFqm

 

Ojämn värme & kyla i maskiner, igensatta ventiler, termostater, värmeväxlare, värmepump, kylmaskin, radiatorer, värme- & kylbafflar, ventilationsbatterier, bekymmer för industrier & fastighetsägare

https://lnkd.in/dHjM736

Naturligtvis helt utan kemikalisering (magnesium offeranod) i värme- & kylsystemen!

 

Med Bauer Pipejet vattenbehandlingssystem ppnår ni lägre energi- drift- service-, underhålls- & investeringskostnader, www.bauer-wt.com/swe

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/43604/BauerPipeJet_32_Flow.jpg

Tveka inte att kontakta oss...https://lnkd.in/gCff4wP


 Dela     Tillbaka  

Träffa oss 12/10 Kyl- & Värmepumpdagen - EnergiRenovering

2018-09-30

1mm avlagringar i värmepumps- & kylmaskinssystem försämrar värmeöverföringen med 55-85% EnergiRenovera bort de hårt sittande avlagringarna & korrosion med Bauer vattenbehandlingssystem i kyl-värme o ventilation


Fastighetmässa okt. Karlskrona-Växjö-Luleå-Västerås-Skelleft

2018-09-29

Ojämn värme i lägenheter, i lokaler, igensatta radiatorer, termostatventiler, värmeväxlare, rörsystem är bekymmer som fastighetsägare pratar om varje arbetsdag. Bauers långtidseffekter med olika kunders erfarenheter bestående besparingar år efter år.


EnergiRenovera med oss 12/9-Lund 13/9-Kalmar

2018-09-10

Ojämn värme i lägenheter, i lokaler, igensatta radiatorer, termostatventiler, värmeväxlare, rörsystem är bekymmer som fastighetsägare pratar om varje arbetsdag. Bauers långtidseffekter med olika kunders erfarenheter bestående besparingar år efter år.


Energirenovera med oss 11-12/9 www.Propertyexpo.se Göteborg

2018-09-10

Kompetensutveckla dig! Ojämn värme i lägenheter & lokaler? EnergiRenovera & EnergiEffektivisera med oss! "Ett Klart Bättre Driftsnetto" Vi träffar fastighetsförvaltare, energi- & fastighetstekniker, fastighetsägare, konsulter mfl.


EnergiRenovera 25/4-Härnösand 26/4-Umeå Göteborg Eskilstuna

2018-04-23

Ojämn värme i lägenheter, i lokaler, igensatta radiatorer, termostatventiler, värmeväxlare, rörsystem är bekymmer som fastighetsägare pratar om varje arbetsdag. Bauers långtidseffekter med olika kunders erfarenheter bestående besparingar år efter år.


Prata värme- tappvatten- & kylsystem med Bauer på Nordbygg

2018-04-03

Kundernas erfarenheter med Bauers Energirenovering Samtidig Energieffektivisering. Lägre Drift- Service- Underhålls- Energikostnader Kostnadsundvikande & Ökar Driftnettot Monter AG:05 Nordbygg 10-13/4 Nya styrenheter vattenbehandling


Möt oss på Nordbygg Vinnaren Stora Produktivitetspriset 2018

2018-03-25

Energirenovering Samtidig Energieffektivisering. Lägre Drift- Service- Underhålls- Energikostnader. www.svensktunderhall.se/Produktivitet Juryns Motivering. Kostnadsundvikande & Ökar Driftnettot. Möts oss i monter AG:05 Nordbygg 10-13/4


Vinnare STORA PRODUKTIVITETSPRISET Bauer Watertechnology

2018-03-17

Industrin kräver ständiga produktivitetsförbättringar energi- drift- service- underhåll- produktionsoptimeringar Priset delades ut 15/3 Underhållsmässan Göteborg www.svensktunderhall.se Juryns motivering Möts oss i monter AG:05 Nordbygg 10-13/4


Bauer Watertechnology nominerat Stora Produktivitetspriset

2018-03-10

I industrin krävs ständiga produktivitetsförbättringar, energi- & produktionsoptimeringar för att bibehålla sin starka position. Priset delas ut kl. 10.30 15/3 på Underhållsmässan Göteborg av www.svensktunderhall.se Möts oss på Nordbygg 10-13/4