Grossist Installatör/ Entreprenör Konsult Återförsäljare Detaljist Generalagent

Bauer Watertechnology Systems AB [HK]

Telefon:
Org. nr.   559286-9555
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Svenska Kyltekniska Föreningen, KTF
Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)
Energieffektiviseringsföretagen, EEF

EnergiRenovering & EnergiEffektivisering med Kvalitetssäkring, Hållbarhet & Minsta Möjliga Miljöpåverkan

Rena Rösystem Sparar Pengar!

Innovativ, miljövänlig & hållbar vattenbehandling för vattensystem tex tappvattensystem kall- och varmvattensystem, värmesystem, kylsystem, befuktnings- & kyltornsystem, industrisystem, fartygsystem.

med utmärkta fördelar & skapar unik utökad hållbarhet, energieffektivitet, kvalitetssäkring, LCC & LCA.

Vattenbehandlingssystemet löser upp befintliga avlagringar, korrosionsrester och förebygger nya igensättningar och korrosion, rörrenoveringar och bidrar till miljöcirkulärt ekonomiskt bättre driftsnetto med lägre drifts-, service-, underhålls- & energikostnader och därmed undviker förtida av utbyten av rör, växlare, radiatorer, ventiler, termostater mfl. reinvesteringar och bidrar därmed till en klart bättre miljöcirkulär ekonomi.

Vattenbehandlingssystemet möjliggör & uppnår optimalare driftsprestanda och förlänger livslängden på fastigheters och industriers rörsystem för värmesystem, kylsystem, ventilationssystem, dricksvatten- vvc- & varmvattensystem.

Våra kunderfarenheter visar att rörsystemen blir mer kvalitetssäkrade under en lång tid framöver och de förbättrade miljöekonomiska effekterna bibehåller sig år efter år.

Miljöcirkulärt ekonomiskt förebyggande underhåll, energieffektivisering med samtidig energirenovering

Bauer Watertechnology Systems är ledande leverantör av kemikaliefri vattenbehandlingssystem, lösningar som därmed:

  • Förlänger livslängden på dricksvatten- & varmvattensystem, värmesystem, ventilationssystem, värmepumps- och kylsystem, befuktningssystem och förblir långsiktigt optimalt.
  • Grundligt och kontinuerligt rengörande med automatiskt förebyggande skydd för gamla och nya rörsystem mot inre avlagringar, korrosion och igensättningar.
  • Möjliggör enastående och betydande besparingar på energiförbrukningen samtidigt sänks drift-, underhålls- och energikostnader.
  • Minskar behovet av akuta reparationer och underhåll, genom att säkerställa problemfri och optimal drift i alla typer av vattensystem och hela dess rörsystem.
  • Ger ett klart bättre vatten!
  • Minskar risken för bakterier och legionella.
  • Naturligtvis utan kemikalier eller kemikalisering av vattensystem!

Tveka inte att kontakta oss:

08-580 380 66  -  08-580 380 67 

[email protected]  -  www.Bauer-wt-systems.se

 

Några kunder www.bauer-wt-systems.se/nagra-kunder/

Bauer Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2018 www.svensktunderhall.se/tavlingar/

JURYNS MOTIVERING

"Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift-, service- och underhåll, energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder.

Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont.

Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referens case"

Bauer Watertechnology Systems produktblad pdf 

https://slussen.azureedge.net/image/43604/bild_cirkular_ekonomi_org.jpeg

Bauer Youtube Videos, * Bauer med golv-värmesystem * Bauer radhus med värmesystem och värmepump https://www.youtube.com/channel/UCoFYm4Bqv4Uqt7PjOicPWJQ

With Bauer, 17 000€ Savings in annual heating costs with the help of chemical free Bauer water treatment device (video lämnas ut på förfrågan)

Video: European Business Award https://www.youtube.com/watch?v=g9lYhqoRR8s&ab_channel=BusinessAwardsEurope

Så fungerar det https://bauer-wt-systems.se/vattenbehandlingsteknik/

Är det enkelt att installera: Bauer Watertechnology Systems | Rening av värmesystem (bauer-wt-systems.se)

Kontakta oss:  08-580 380 66   -   08-580 380 67  -  [email protected] 

 

https://slussen.azureedge.net/image/43604/PipeJet_32_Flow_BauerWTS.jpg