Vatteninfos arbete med samfälligheter nominerat till pris

2024-06-11 Vatteninfo Sverige AB

Vi är glada att meddela att vi har blivit nominerade till Water Europe Innovation Awards 2024 i kategorin "Water Governance". 

Motiv

I Sverige finns det cirka 11 000 vatten- och avloppsanläggningar som ägs av samfällighetsföreningar som förvaltar och styr mer än 200 000 olika vattenrenings- och avloppsanläggningar (i juridisk form av gemensamhetsanläggningar) utan hjälp från staten eller andra. Dessa organiseras mestadels som individuella NGO:s i samfällighetsföreningar och registreras av Lantmäteriet. Samfällighetsföreningarna har samma ansvar som kommunala vatten- och avloppsanläggningar enligt miljö- och hälsoregleringar, men de har inte de resurser och den kunskap som offentliga tjänstemän har.

För att förändra denna situation behöver de organisera sig över hela landet och få möjlighet att diskutera sina frågor både med varandra och med olika myndigheter.

Vatteninfo startade en nationell organisation (National board of joint property federation for water and wastewater plants, GEMVA) som en paraplyorganisation för alla de som inte är anslutna till kommunala rör och tar hand om en av de viktigaste gemensamma tillgångarna, vatten.

Den viktigaste uppgiften för en sådan förening är att stärka varje liten förening i stadens periferi för att öka deras styrningskapacitet och deras möjlighet att förvärva tillräcklig kunskap för att underhålla och utveckla sina vattenverk, rör och avloppsanläggningar. Som en nationell enhet kan de vara en dialogpartner för lagstiftare och kontrollsystem i kommunerna, på nationell nivå och på europeisk nivå.

https://slussen.azureedge.net/image/48187/GemVAliten.png

 

Delta i konferensen som äger rum den 17-19 juni i Bryssel för att träffa vattenexperter och EU-tjänstemän som bidrar till "Towards a Water-Smart Strategy". Efter #EuropeiskaValen lovar denna upplaga att betona vattnets avgörande roll i vår ekonomi.

Missa inte chansen att uppleva tre dagar av unika nätverksmöjligheter.

Registrera dig här!

#WaterInnovationEurope2024 #WIE2024 #WaterSmartStrategy #WaterSector #SustainableWater #WaterIndustry #BrusselsEvents #EUWaterStrategy #WaterAction


 Dela     Tillbaka  

Vatteninfo vinner pris för sitt arbete med samfälligheter

2024-06-18

Under konferensen Water innovation Europe i Bryssel delades flera innovationspriser relaterade till vatten. Ett av dem handlar om innovation inom vattenstyrning och förvaltning. Vatteninfo vann priset för sitt arbete med att organisera samfälligheter


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

5 juni avvikande inlämningstid för vattenprover

2024-05-31

Den 6 juni är röd dag så vi kan bara ta emot prover fram till kl 11.30 på onsdag den 5 juni.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

GEMOVA-projektet på informationsturné

2024-05-13

Avslutningen av GEMOVA-projektet Projektet GEMOVA (Generella Modeller för små anläggningar för Vatten och Avlopp), finansierat av LEADER Stockholm, närmar sig sitt slut.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Tack Östhammars kommun för våra första avloppsdagar hos er

2024-05-07

Vi tillbringade två soliga och informativa dagar i Östhammar med en lyckad satsning på dialog mellan kommunen, entreprenörer och leverantörer på fredag den 3:e, och en fin mässa för allmänheten på lördag den 4 maj.


Allmän

Resultat av quiz i Sundsvall och Sollefteå!

2024-03-25

Vi testade hur lång tid det tog för toapapper, hushållspapper och våtservetter att lösa sig i vatten under tre olika mässdagar i Sundsvall och Sollefteå. Resultaten var minst sagt intressanta.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Världsvattendagen 2024. Vatten för fred

2024-03-22

I år som alla andra år firas världsvattendagen den 22 mars. 2024 års fokus är vattnets roll både i konflikter och i lösningen på konflikter, dvs vattnets roll som möjliggörare till fred.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Svar på tävlingen i VAK

2024-03-15

Det är så viktigt med vad man spolar i toaletten, och enligt en studie från Svenskt vatten "fulspolar" vi olika saker i toaletten. En del är på grund av ren okunskap. Det kan stå på våtservetter att de är "nedbrytbara" men de löser sig INTE i vatten.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Vi bjuder på Arsenikanalysen

2024-02-08

Vi som jobbar med vatten hela dagarna är bekymrade över vad som händer dem som bor runt om de utpekade platserna för olagliga tippar.- Jag har funderat mycket på det de senaste dagarna, säger Jessica Kyller, provtagningsansvarig på Vatteninfo.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nya medarbetare på Vatteninfo

2023-06-07

Vatteninfo har förstärkt med två nya medarbetare. Jonas Von Doorn som är va-projektör och Jessica Kyller som är nybakad akvaponiingenjör.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad