Rekordstora höjningar av VA-taxan 2024

2024-06-05 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/kran.jpg

Idag publicerar Svenskt Vatten sin årliga Taxerapport, som sammanställer VA-taxan för 2024 och analyserar drivkrafterna bakom utvecklingen. De senaste åren har VA-organisationerna sett ökade kostnader i alla led, samtidigt som många står inför stora investeringsbehov. 2024 års taxestatistik avslöjar några tydliga trender:

  • Avgiften nästan dubblerad jämfört med 2023: Förra årets höjning av brukningsavgifter i Sveriges kommuner, i genomsnitt 8,1 procent, var den högsta sedan Svenskt Vatten började samla in digital statistik 2002. Årets ökning är nästan dubbelt så hög och uppgår till 14,1 procent.
  • Skillnaderna mellan kommunerna ökar: År 2020 var skillnaden mellan kommunen med högst och lägst VA-taxa nästan 400 procent. Denna skillnad har ökat varje år och är nu uppe i 531 procent, trots att det i princip är samma tjänst som levereras.
  • Vatten är fortfarande prisvärt: Trots den höga procentuella ökningen är VA-taxorna fortfarande relativt låga i kronor räknat, även i kommuner med höga taxor. Snittpriset för ett enbostadshus (typhus A) är nu 10 515 kronor, jämfört med 9 214 kronor 2023, vilket innebär en ökning med 1 301 kronor eller 108,50 kronor per månad.

Svenskt Vattens bedömning är att kommunerna behöver fortsätta höja VA-taxan de kommande åren. Det ekonomiska läget, stigande kostnader för drivmedel och insatsvaror, höga räntor och kommande investeringar i vatteninfrastrukturen innebär fortsatt ökade kostnader för VA-organisationerna.

Om detta är intressant att skriva om är Erik Karlsson, Strateg på Svenskt Vatten, tillgänglig för intervju. I rapporten går det även att se kommunernas taxor.

Källa: Svenskt Vatten


 Dela     Tillbaka  

Almedalen igång!

2024-06-25

Almedalsveckan i Visby, som i år fyra dagar, är igång. Många branschorganisationer och företaget är på plats för att sprida sina budskap.


Allmän

Nya stödverktyg för energiplanering

2024-06-24

Jobbar du med energi- och klimatfrågor och samhällsplanering i kommun, region eller länsstyrelse? Nu lanserar Energimyndigheten nya stödjande verktyg för att stärka den kommunala och regionala energiplaneringen.


Allmän Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram

Vill ha ny myndighet som ska skydda åkermark

2024-06-24

Jordbruksverket vill att man överväger en ny myndighet som ska skydda åkermark från etablering av exempelvis solcellsparker, rapporterar sr.se.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Möjligheten att använda och fördela outnyttjad effekt

2024-06-24

Regeringen har i dag gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda möjligheten för elnätsföretag att använda och fördela outnyttjad effekt i elnäten. Syftet är att frigöra effekt utan att behöva göra nya investeringar i elnät.


El Utbildning & FoU

Återhämtningen för bostadsbyggandet fortsatte i maj

2024-06-19

De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med 5,8 procent. Bostadsindikatorn har ökat med 20 procent medan Indikatorn för övrigt byggande minskat 1 procent enligt Byggfaktas Byggstartsindikator.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Arbetsgivaren vann i narkotikatvist

2024-06-19

I dag kom domen i målet där fackförbundet Byggnads stämt Assemblin och Installatörsföretagen för att en medarbetare som testat positivt för cannabis. Arbetsdomstolen ger Installatörsföretagen och Assemblin rätt.


Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Stor VA-satsning i Skåne på gång

2024-06-18

Genomförandebeslut på plats – ett avgörande steg på vägen mot MAXIMA i sydvästra Skåne.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Sensorsystem för detektion av olja i avloppsvatten

2024-06-18

Svenskt Vatten presenterar rapporten Sensorsystem för detektion av olja i avloppsvatten.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nya riktvärden för PFAS och giftiga metaller i dricksvatten

2024-06-18

Nu inför Livsmedelsverket ett riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdet för arsenik, bly och kadmium.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Fullspäckad Expo-höst!

2024-06-18

I höst kommer Slussen.biz Expon turnera intensivt. Ta redan nu en kik på programmet och krita in ditt besök i kalendern.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla