Kommuner får investeringsstöd för att öka energiberedskap

2024-06-05 Slussen Building Services

Tio kommuner har tecknat en överenskommelse med Energimyndigheten om att öka energiberedskapen inom sin samhällsviktiga verksamhet. Det är det första steget i Energimyndighetens satsning på ett investeringsstöd till kommuner, som ska stärka det svenska totalförsvaret.

Ett samhälle utan el, fjärrvärme och drivmedel är ett samhälle som står stilla. Hur sårbart vårt samhälle blir vid en störning eller ett avbrott i energiförsörjningen beror helt på hur väl förberedda vi är. Ett stort ansvar vilar på kommunerna att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet även vid en kris, och därför vill Energimyndigheten nu stötta kommunernas upprustning av energiberedskapen.

– Det finns ett behov av att höja energiberedskapen i Sverige. Vi satsar därför på ett investeringsstöd som ska gå till Sveriges kommuner. I utformningen av programmet tar vi hjälp av ett tiotal pilotkommuner som har kommit långt i sitt arbete med energiberedskap, säger Frida Hagström, projektledare på Energimyndigheten.

De tio kommunerna i pilotprogrammet är Kalix, Lycksele, Surahammar, Enköping, Sollentuna, Mörbylånga, Gotland, Karlshamn, Göteborgs stad och Växjö.

25 miljoner för att minska sårbarheten

Pilotkommunerna får 2,5 miljoner kronor var i stöd för att genomföra åtgärder som minskar sårbarheten i kommunal samhällsviktig verksamhet vid störningar eller avbrott i energiförsörjningen.

De åtar sig också att delta i workshops och intervjuer för att hjälpa Energimyndigheten i utformningen av programmet Robust kommun, som planeras att öppna på bredare front[TA2]  under 2025.  

Pengarna får användas för kostnader för fysiska åtgärder som relaterar till uppförande, installation, uppgradering eller utbyggnad av till exempel:

- Reservkraft

- Skalskydd

- Off-grid lösningar

- Drivmedelsberedskap

- Tekniska förberedelser

- Digitaliseringar

- Redundans och diversifiering

Inom programmet Robust kommun kommer även kunskapsstödjande inslag att ingå.

Vad är energiberedskap?

Energiberedskap handlar om att stärka förmågan att motstå och hantera störningar och avbrott i energiförsörjningen. Det omfattar alla energislag och olika användningsområden av energi och inkluderar totalförsvarsperspektivet.

Mer information om programmet:

Robust kommun, investeringsstödprogram (energimyndigheten.se)

Kontakt: Frida Hagström, telefon 016-544 21 02

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

Nya stödverktyg för energiplanering

2024-06-24

Jobbar du med energi- och klimatfrågor och samhällsplanering i kommun, region eller länsstyrelse? Nu lanserar Energimyndigheten nya stödjande verktyg för att stärka den kommunala och regionala energiplaneringen.


Allmän Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram

Vill ha ny myndighet som ska skydda åkermark

2024-06-24

Jordbruksverket vill att man överväger en ny myndighet som ska skydda åkermark från etablering av exempelvis solcellsparker, rapporterar sr.se.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Möjligheten att använda och fördela outnyttjad effekt

2024-06-24

Regeringen har i dag gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda möjligheten för elnätsföretag att använda och fördela outnyttjad effekt i elnäten. Syftet är att frigöra effekt utan att behöva göra nya investeringar i elnät.


El Utbildning & FoU

Återhämtningen för bostadsbyggandet fortsatte i maj

2024-06-19

De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med 5,8 procent. Bostadsindikatorn har ökat med 20 procent medan Indikatorn för övrigt byggande minskat 1 procent enligt Byggfaktas Byggstartsindikator.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Arbetsgivaren vann i narkotikatvist

2024-06-19

I dag kom domen i målet där fackförbundet Byggnads stämt Assemblin och Installatörsföretagen för att en medarbetare som testat positivt för cannabis. Arbetsdomstolen ger Installatörsföretagen och Assemblin rätt.


Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Stor VA-satsning i Skåne på gång

2024-06-18

Genomförandebeslut på plats – ett avgörande steg på vägen mot MAXIMA i sydvästra Skåne.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Sensorsystem för detektion av olja i avloppsvatten

2024-06-18

Svenskt Vatten presenterar rapporten Sensorsystem för detektion av olja i avloppsvatten.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nya riktvärden för PFAS och giftiga metaller i dricksvatten

2024-06-18

Nu inför Livsmedelsverket ett riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdet för arsenik, bly och kadmium.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Fullspäckad Expo-höst!

2024-06-18

I höst kommer Slussen.biz Expon turnera intensivt. Ta redan nu en kik på programmet och krita in ditt besök i kalendern.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla

Vägen till ett förnybart och mer demokratiskt energisystem

2024-06-18

I ett snart avslutat forskningsprojekt lägger forskare från Linköpings universitet fram förslag på åtgärder hur man ska underlätta för lokal produktion av förnybar energi genom så kallade energigemenskaper.


El Utbildning & FoU